İşe giriş bildirgesine bağlı idari para cezasında indirim

Bilindiği üzere eskiden Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliklerinden verilmesi halinde,  bu maddenin birinci fıkrasının  (a) (İşe giriş bildirgesi ile ilgili)  ve (b) bendinde (işyeri bildirgesi ile ilgili ) öngörülen cezalar üçte iki oranında uygulanıyordu.

5838 sayılı Kanunun 4.maddesinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 nci maddesinin , ikinci fıkrasında yer alan (a) ve (b) bentlerinde ibaresi (b) bendinde olarak değiştirilmiş denilmektedir.

Fıkrada geçen (a)  bendi kaldırıldığı için mahkeme kararına soruşturma  denetim ve incelemelere veya kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden  düzenlenen hariç    işverenlerin   kendiliğinden verdiği  işe giriş bildirgesine bağlı idari para cezalarındaki 1/3 indirim kaldırılmış olup işyeri bildirgesine bağlı ceza indirimi devam etmektedir.(01.08.2009 tarihinde yürürlüğe girer )

şimdi 6270 sayılı kanun ile indirim tekrar geldi ve oran arttı işe giriş bildirgesini kendiniz verirseniz cezanın 3/4 ünü ödemeyeceksiniz

ilgili hüküm …………15 gün içinde ödenmesi halinde, bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (g), (h) ve (j) bentlerinde öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır. görüldüğü üzere a maddesi tekrar uygulanmakta

http://www.calismadunyasi.com/sgk-cezalarinda-indirim yazısında indirimlerle ilgili açıklama bulunmaktadır.