İşe giriş bildirgesi iptal süresi

İşe giriş bildirgesi iptal süresi değiştirildi. İşverenler e sigorta yoluyla yaptıkları bildirimleri bildirgeye yazdıkları işe giriş tarihini takip eden ilk iş günü 23. 59 a kadar verebilirler.  Örneğin 02.01.2018 tarihinde bir kişi için işe başlayacağına dair işe giriş bildirgesi verdiniz. O kişi işe başlamadı. O zaman 03.01.2018 tarihinde 23.59 a kadar e-sigorta yoluyla iptal edebilirsiniz. Dilekçe vermeye gerek yoktur. Eğer 03.01.2018 tatile rastlarsa ilk iş günü gece yarısına kadar iptal işlemini yapabilirsiniz. Eskiden aynı gündü . Bu esnetilme ile birlikte karışıklıklarda engellenmiş oldu . Burada önemli olan nokta işi giriş bildirgesinde sigortalının işe başlayacağı tarihtir. Mevzuatı nedir. Sosyal Sigorta işlemleri yönetmeliğinin 11.maddesinin 7. Fıkrasında durum hükmedilmiştir. Değişiklik 28.08.2016 tarihinde yapılmıştır.  İptal etmenin herhangi bir cezası bulunmamaktadır. Peki iptali geç verirseniz ne olur. Denetime girersiniz.

İptal işlemini buradan yapabilirsiniz.