İş Sözleşmesine net ücret mi brüt ücret mi yazılmalı

İş sözleşmesine net veya brüt ücret yazılmasının önemi yoktur. İşçinin  iş sözleşmesine  net ücret veya brüt ücret yazılması sonucu değiştirmeyecektir.Her iki halde işçinin eline aynı miktar ücret geçecektir. Fakat işçinin ücretleri gelir vergisinden istisna ise durum farklıdır. Örnek olarak  4691 sayılı Kanun 5746 sayılı Kanuna göre Arge faaliyetlerinde çalışan personelin  , Teknokent de istisna çalışanlara ücretlerinden gelir vergisi kesilmeyecektir. Ayrıca belli şartlara göre İrtibat bürolarında çalışanlarda da  durum aynıdır ( Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/14 numaralı bendinde, “Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler gelir vergisinden istisnadır.) Buralarda  çalışanlar   gelir vergisi ödemeyeceğinden  görülmeyen bazı zararlara uğrayabilir . Eğer işverenin eski çalışanları ile Gelir vergisinden istisna işyerlerinde çalıştırmak için  yeni sözleşme yaparsa bazı  hak kayıpları oluşur. İş hukuku açısından bu yerlerde yeni işe girecekler için herhangi bir sorun yoktur. Çünkü yeni çalışan bu durumu kabul etmiş sayılır . Oysa eski çalışanların zarar uğradıkları durumlar için iş sözleşmesinin feshi söz konusu olabilir .

Konu eski çalışanlar için değerlendirilmiştir.

Ücretlerin Gelir vergisinden istisna olan işyerlerinde çalışanların iş sözleşmelerine  Brüt yerine net yazılması sonucu hangi kayıplar oluşur.

1) SGK primleri daha düşük prime esas kazançtan yatacaktır.  İleride bağlanacak emekli maaşı düşecektir.Çünkü vergi ödenmediğinden net ücret aynı olsada brüt ücret  de düşecektir.

2) Hastalık , iş  kazası veya doğum  nedeniyle alınacak işgöremezlik ödenekleri  de düşecektir.(Bu ödenekler Brüte göre hesaplanır)

3) Alacakları kıdem ve ihbar tazminatı  düşecektir.

4) vergi ödenmediğinden asgari geçim indirimi de alınamayacaktır. (Verginin tamamı işverene gitmektedir.) İşçinin gelir vergisi ödenmesi hususunda işverenin sadece tevkifat rolü vardır. Vergiyi ödeyecek olan sigortalıdır. Ödemeyecekse bunun işverence alınmasına mahkeme de olumlu bakmayacaktır.

Vergi ödenmemesi nedeniyle ödenecek verginin işverene yönlendirilmemesi ile ilgili en önemli uygulama kapıcı asgari ücretleridir.

Asgari Ücret tespit komisyonu brüt asgari ücreti belirler .Net den bahsetmez . Dolayısı ile asgari ücret ile çalışan kapıcılar diğer asgari ücret ile çalışanlardan daha fazla miktarda para alacaklardır.

Sonuç olarak  İşçi için Sözleşmede Brüt veya net olması sonucu değiştirecektir. Çalışan hak kaybına uğrayacaktır. Eski çalışana yeni sözleşme değişiklik arzettiğinden işçinin kabulü gerekir. Yeni çalışan için ise sorun yoktur. Onun için bir değişiklik yoktur ve başlangıçtaki şartları kabul etmiştir.