İş kazasının olduğu gün sgk ya gün ve prim bildirimi yapılır mı ?

İş kazasının olduğu gün SGK ya gün ve prime esas kazanç bildirilmesi gerekir. İş kazası tarihinde işçi işyerinde çalışmış sayılmaktadır. Örnek soru olarak 10.01.2019 tarihinde iş kazası geçirip 30 gün istirahat alan kişi için ocak 2019 de sgk ya 10 gün mü dokuz gün mü bildirilecek. Kaza günü işçi işyerine geldiği , işverence görevlendirildiği veya  işveren tarafından yürütülen işi yaptığı  için ücret haketmektedir ayrıca çalıştığı açıktır. Cevap olarak 10 gün bildiriminin yapılmış olması gerekir.  İşveren hakedilen ücreti ücret ödeme bordrosuna ve yasal deftere de kayıt etmelidir. Uygulamada idari para cezası ödememek için kaza günü için işçinin SGK ya bildiriminin yapılması gerekir. Bildirmezseniz ne kadar ceza ödemek zorunda kalırsınız ? Teftiş sonrası sizden 1 gün üzerinden ek aylık prim hizmet belgesi istenilecek bunun için asgari ücretin iki katı , hakedilen ücretin ücret ödeme bordrosu ve yasal deftere işlenmemesinden dolayı 1 asgari ücret olmak üzere toplam 3 asgari ücret cezası ödemek zorunda kalacaksınız.  Kaza günü kazalının istirahatli olması bildirimi engellemez. Konumuz kazanın bildirilmesi değil kazalının çalışma gün sayısı ve prime esas kazancının bildirilmesidir.