İnşaatın ikmal edilen kısmının bina maliyetine oranı

İnşaatın ikmal edilen kısmının bina maliyetine oranlarını gösterir Liste aşağıdadır.
Bodrumsuz tek katlı binalar
Bodrumsuz zemin ve Birinci  katlı binalar
Bodrumsuz zemin bir ve ikinci katı haiz binalar
Bodrumlu tek katlı binalar
Bodrum zemin ve birinci katı haiz binalar
Bodrum zeminli birinci ve ikinci katı haiz binalar
Fazla katlı binalar
2015 için İnşaatın ikmal edilen kısmının bina maliyetine oranını gösterir cetvel için burayı okuyun