İhaleli işlerde asgari işçilik hesaplama 2019

İhale konusu işlerde SGK ya bildirilmesi gereken asgari işçilik  miktarı hesaplamasında eğer  sözleşmede belli bir sayıda işçi çalıştırılması gerektiği bildirilmemiş ise ve devamlı işyeri işçileri ile iş yapılmamış ise

İki şekilde hesaplama yapılmaktadır. SGK İl Müdürlükleri veya Sosyal Güvenlik Merkezlerinde hesaplama yapılırsa  hak edişe uygulanacak asgari işçilik oranının %25 i eksiltilir ..SGK Müfettişi veya SGK denetmeni tarafından inceleme talep edilirse işçilik oranı tam uygulanır. Malzemeli işçilik faturaları Hakedişden düşülür salt işçilik faturaları bildirilmesi gereken işçilik miktarından düşülür.

Aşağıdaki formda hem müdürlüklerce hesaplamaya göre hem de Denetim elemanlarınca hesaplamaya göre asgari işçilik hesaplaması yapılacaktır.

İhaleli iş asgari işçilik hesaplama sayfasında verileri girerek fark işçilik hesabını yapabilirsiniz ,2018