Hane başvurusu formu gelir testi belgesi

Hane başvuru formu gss için gelir testi formu ve belgesi  aşağıdadır .Kaymakamlık veya sosyal yardımlaşma vakfına gidenler Genel sağlık sigortası için bu formu dolduracaklardır. Formu indirin ve gitmeden önce nüsvette olarak bu formu doldurun . Yazıcınız varsa döküm alıp doldurabilirsiniz . Kaymakamlık veya vakıflar internetten indirilen bu formu kabul edip etmeyeceği hakkında şu an tam bir bilgi yok. Bazıları kabul ediyor.
Form ve belge
Muhtaçlık ve gelir durumu tespit belgesi olarakda adlandırılan belgede nerelerde araştırma yapılacağı aşağıdadır.Bunun için sizden onay istenmektedir. Gelir ve Harcamalar nerede araştırılıp soruşturulacaktır.
A. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
1. Nüfus Aile Kayıt Örneği,
2. Aile Kayıt Örneği,
3. Kişi Kayıt Örneği,
4. Olay Bilgileri,
5. Adres Bilgileri,
B. İŞKUR Genel Müdürlüğü
6. İŞKUR Kaydı,
7. İşsizlik Sigortası Ödeneği,
8. Kısa Çalışma Ödeneği,
9. İş Kaybı Tazminatı,
C. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
10. Evde Bakım Aylığı,
11. Ayni/Nakdi Yardım,
D. Vakıflar Genel Müdürlüğü
12. Muhtaç Aylığı,
13. Kuru gıda yardımı,
E. Gelir İdaresi Başkanlığı
14. Vergi Mükellefiyeti,
15. Araç Sahipliği,
F. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü
16. Gayrimenkul sahipliği,
G. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü,
17. Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımı Bilgileri,
18. Gelir Getirici Proje Bilgileri,
19. Sosyal Yardım Bilgileri (YBB)
H. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı,
20. Çiftçi Kayıt Sistemi Sorgulamaları
I. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
21. Sosyal Güvenlik Bilgileri,
22. Sağlık Müstahaklık Bilgileri,
23. 2022 Maaşı Bilgileri,
J. Sağlık Bakanlığı
24. Yeşil Kart Bilgisi,
K. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
25. Burs ve kredi bilgisi
gss  için başvuru formu ve belgesi dilekçe