Genel Sağlık Sigortası Sorgulama GSS primi sorgulama

Genel Sağlık sigortası için ödenecek miktar 60,89 olmuştur.
Genel sağlık sigortası primi ne kadar ödeyeceğim?  GSS sorgulama  buradan yapınız. Ne kadar prim ödeyeceksiniz prim yükümlülüğünüz varmı hepsini verilen bu sayfadan öğrenebilirsiniz .GSS Yeşil kart yerine getirilmiş bir uygulamadır. Genel Sağlık Sigortası sorgulama ekranından durumunuzu öğrenebilirsiniz.
genel sağlık sigortası primi aylık ne kadar ödenir. Artık gelir seviyesine bakılmayacak sabit ödeme yapılacaktır.
GSS primi teke indirildi. Hana halkı geliri asgari ücretin 1/3 ünden düşük olanlar prim ödemeyecekler . Yüksek olanlar ise Asgari ücretin %3 ü prim ödeyecekler .Bunu rakamlara çevirirsek
01.01.2018-31.12.2018  GSS primi gelir testinde hane halkı geliri 676,50 TL den az olanlar ödeme yapmayacaklar .
676,50 TL den yüksek olanlar  arasında olanlar 60,89  TL ödeyecekler .
 Kademeli artış 6824 sayılı Kanun ile kaldırılmıştır. 
Gelir testine hane halkı ortalama geliri asgari ücretin 1/3 ünden düşükse başvurunuz. Test yaptırmazsanız sadece 60,89 TL ödeyeceksiniz. 
Eski yazılar.
GSS primi ödenmezse muayene olamazsınız adınıza borç faizi ile birlikte birikir.
Ödenen  prim karşılığı  sigortalı  ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaktır
hesaplamalar asgari ücretin değişimine göre güncellenecektir.
Genel Sağlık sigortası için gelir testi yapılacak ve ödenecek genel sağlık primi tespit edilecek. Gelir Testi nasıl yapılacak . Bu testi sgk yapmıyor.Aile ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarına başvuracaksınız.Vakıf adresleri aşağıda verilmiştir.  Burada aile içi gelir tespiti yapılacak ayrıca sahip olduğunuz ev araba menkul gayrimenkuller ve tapulara bakılacak . Ek olarak harcamalarınız kontrol edilecek 1.500 Tl ev kirası ödeyen benim gelirim yok diyemeyecek.Kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden düşükse prim ödenmeyecek .Büyük ise 2018 yılında 68,89 TL  kadar gss primi ödeyecekler. Bu en yüksek son primi gelir testi yaptırmayanlar da ödeyecek .
GSS primi hesaplanması ve tutarları ne kadar olacağı aşağıda açıklanmıştır. 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesine göre genel sağlık sigortalılarının prime esas günlük ve aylık kazançları ile 5510 sayılı  Kanunun  60  ıncı  maddesinin  birinci  fıkrasının  (g)  bendi  kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;
Genel sağlık sigortası gelir testini nerede yaptıracağım : Başvuru yapılacak   Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarının adres telefon ve iletişim bilgileri aşağıdadır . Devamı yazan sayfaya tıkladığınızda vakıfların ilçede bulunan adreslerini göreceksiniz.
Genel sağlık sigortası primi sorgulama öğrenme hesaplama 2018