emekli maaşı banka ptt değişikliği

Emekli maaşı alanlar ssk bağkur emekli sandığı emekli maaşı  banka değişikliği şube değişikliği veya ptt değişikliği yapabilirler. maaş alma yeri değişikliği nasıl yapılır  nasıl olacak bunu iki başlık altında toplarız Gerekli değişiklikleri yapmak için ya online edevlet şifresini kullanacaksınız  yada Sosyal Güvenlik İl müdürlüğü veya sosyal güvenlik Merkez müdürlüklerine dilekçe verebilirsiniz.

1- Değişiklik  dilekçesi ve formu

Dilekçe örneği aşağıdaki gibidir isterseniz  dilekçeyi kopyalayabilirsiniz.

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

…..…………Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne

…..…………Sosyal Güvenlik Merkezine

Kurumunuzdan …………. …………tahsis numarası ile gelir/aylık  almaktayım.
Adresim aşağıdaki şekilde değiştiğinden gelir/aylığımın aşağıda belirttiğim  ……………..PTT Şubesi/ ………..      Bankası ……… Şubesine gönderilmesi hususunu arz ederim.

…/…/20…

Adı ve Soyadı

İmza

T.C. Kimlik No                      :
(Sosyal Güvenlik Sicil No)
Banka / PTT                          :
Şubesi                                    :
Yeni Adres   ve Telefon        :
EKLER: 1- Maaş alanlara mahsus (siyah cüzdan) fotokopisi.
NOT: Kredi borcu olanların, banka değişikliği işlemi yapılmamaktadır. Lütfen talep etmeyiniz.
2- e-devlet şifresi ile e devlet kapısı üzerinden emekli maaşı banka değişikliği şube değişikliği ptt değişikliği
a) ssk emekli maaşı banka  şubesi değişikliği e devlet kapısı üzerinden
SSK 4 emekli maaşı A Banka ve Adres Degisikligi
b) bağkur emekli maaşı banka  şubesi değişikliği e devlet kapısı üzerinden
BAĞKUR 4 B  emekli maaşı Banka ve Adres Degisikligi
c) emekli sandığı emekli maaşı banka  şubesi değişikliği e devlet kapısı üzerinden
EMEKLİ SANDIĞI  4 C  emekli maaşı Banka Degisikligi
emekli maaşı banka şube ptt adres değişikliği sayfası