emekli harcırahı

Emekli olanlar Brüt 1877,14 TL ,  net  1863 TL  yolluk alabilirler .

Hesaplama şu şekilde yapılmaktadır. 13558 gösterge rakamı aylık katsayı ile çarpılır. 2019 Temmuz ayından sonra aylık katsayı  0,138459 olarak  belirlenmiştir. Bu rakam dışında başkaca miktar ödenmez. Gösterge rakamı Kararnamede 12105 olmasına rağmen toplu sözleşme ile 2019 yılında 13558 olarak uygulanacaktır.
13.558 * 0,138459 = 1877,14 TL
375 sayılı Kanun hükmünde kararnamenin D bendinde hangi personelin emekli yolluğu alacağı belirlenmiştir. Yolluğu kamuda çalışanlar alır . Özel sektörde çalışan 4 a lılar ve eskiden  bağkurlu olarak tabir edilen 4 b liler ‘in kamu sektöründen  emekli olmadıkları için bu yolluğu alamazlar.
Emekli olduklarında yolluk alacak kamu personelleri aşağıda aşağıda sayılmıştır.
a- Devlet Memurları Kanunu ( Sayı 657 )
b- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, (Sayı 926 )
c- Uzman Erbaş Kanunu (Sayı 3269 )
d- Uzman Jandarma Kanunu (Sayı 3466)
e- Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ( Sayı 2914)
yukardaki kanunlara göre istihdam edilenler ayrıca
f)399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan personele
g- Kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlere