elektronik kira beyannamesi

Kira beyannameleri  elektronik ortamda online verilebilecek. Kira geliri elde edenler bu beyannameyi kendileri verebilecek
Broşür rehber için bu sayfaya gidiniz .Sayfanın altında sisteme gir tuşunu kullanarak beyannamenizi verebilirsiniz.
Önceden hazırlanmış kira beyanı için aşağıdaki videoyu izleyiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı GİB bu konuda broşür hazırladı .Bilgiler aşağıdadır.
Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi; gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri) elde eden mükelleflerimizin MERNİS, banka, PTT, sigorta şirketleri, tapu gibi çeşitli bilgileri kullanılarak beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından önceden hazırlandığı ve internet ortamında mükelleflerimizin onayına sunulduğu bir sistemdir.
Neden bu Sistemi kullanmalıyım?
Bu Sistem:
Vergi dairesine gitmeden internetin olduğu her yerde, kendi kendinize beyanname vermenizi sağlar.
Hata yapmanızı önler.
Kağıda göre daha kolay ve hızlıdır.
Karmaşık vergi hesaplamalarını sizin yerinize yapar.
Kullanıcı dostu ekranları ile size yol gösterir.
Daha az kağıt israfı daha çok çevre dostudur.
Kişisel bilgilerinizin güvenliğini en yüksek düzeyde sağ-lar.
7/24 hizmet verir.
Tamamen masrafsızdır.
Beyannamenize her zaman ulaşma imkanı sağlar; ayrıca isterseniz beyannamenizi kağıt ortamına da aktara-bilirsiniz.
 
Bu Sistem’den kimler faydalanabilir?
Sadece kira geliri olanlar bu Sis-tem’den faydalanabilirler. Kira geliri dışında ticari, zirai veya serbest mes-lek kazancı ile menkul sermaye iradı gibi gelir unsurlarından kazanç ve irat elde eden mükelleflerimiz, bu Sis-tem’den beyanname veremezler.
 
Bu Sistem nasıl çalışır?
Gelir İdaresi Başkanlığı’nda bulu-nan bilgiler kullanılarak oluşturulan kira beyannameniz internet ortamında size yansıtılacaktır. Be-yannamenizi kontrol ettikten son-ra; eksiklik, hata ve yanlışlıkların bulunması halinde düzeltip onayla-manız üzerine, beyanınız elektronik olarak alınacak ve beyan ettiği-niz vergi otomatik hesaplanıp adı-nıza tahakkuk ettirilecektir.
Bu Sistemdeki bilgiler nereden alınmaktadır?
Sistemde kullanılan bilgiler; kira geliri elde eden kişilere ilişkin MERNİS, banka, tapu, sigorta şirketleri gibi kurum ve kuruluşlardan Başkanlığımız veri tabanına aktarılan bilgiler-den oluşmaktadır.
Bu Sistemi kullanmak zorunlu mu?
Sistemi kullanma zorunluluğu bulunmamakla birlikte bu Sistem kullanılarak kira beyannamenizi vermeniz daha hızlı, daha güvenilir, daha kolay ve tamamen masrafsızdır. Beyannamenizi ayrıca vergi dairesine giderek elden veya be-yanname düzenleme programını kullanarak da verebilirsi-niz.
Sistem’e nasıl ulaşabilirim?
Sistem’e erişim ve uygulama hakkında detaylı bilgiye Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.
 
Sistem’e nasıl giriş yapabilirim?
Sisteme girişin iki yolu vardır. Bunlar:
1) İnternet Vergi Dairesi şifrenizi kullanarak, (Şifreniz yoksa; herhangi bir vergi dairesine kimliğinizle başvurarak birkaç dakika içinde bu şifreyi ücretsiz alabilirsiniz.)
2) Size özel hazırlanmış güvenlik sorularını cevaplayarak,
 
Sisteme girebilirsiniz.
Bu Sistemi internet üzerinden kullanma şansım yoksa bu Sistem’den nasıl faydalanabilirim?
İnternete erişim imkanınız yoksa veya Sistemi internet üzerinden kullanamıyorsanız vergi daireleri ve beyan dönemin-de bazı alışveriş merkezlerinde kurulacak yardım masaları aracılığıyla da bu Sistemden yararlanmanız mümkündür.
Daha önce mükellefiyetim yoksa bu Sistemden nasıl fayda-lanabilirim?
Sistem, GMSİ yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunma-yanlara da hizmet sunacaktır. Bu bakımdan vergi dairesinde mükellefiyetiniz yoksa, İnternet Vergi Dairesi’nde sizin için hazırlanan kira beyannamesini elektronik ortamda onayladı-ğınız anda, adınıza vergi dairenizde mükellefiyet tesisi ve vergi tahakkuku işlemleri otomatik olarak gerçekleştirilecektir.
Sistemdeki bilgiler eksik ya da hatalı ise ne yapmalıyım?
Eksik ya da hatalı gördüğünüz bilgileri; örneğin banka/PTT bilgi-sinin eksik veya fazla olması gibi, düzeltme imkanınız vardır. Her türlü vergi beyanında olduğu gibi beyanınız sizin düzelttiğiniz ve onayladığınız şekilde kabul edilecektir Kaynak GİB