Çıraklar mesleki eğitim görenler ve zorunlu staj yapanların sigortalılığı başlangıç sayılmaz.

Aday çırak, çırak  ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler ile  zorunlu staja tâbi tutulan öğrencilerin sigortalılığı emeklilikte sayılmaz.sigorta sicil numarası verildiği halde emeklilik için başlangıç sayılmaz.Bu eskiden beri var olan bir uygulamadır.506  sayılı Kanunda da vardı 5510 sayılı Kanunda da var.yeni getirilen bir hüküm değil.

Bu en çok karıştırılan konudur.çok sorular gelir.Zaman zaman duyarız  Benim okuldan yada çıraklıktan   sigorta başlangıcım var fakat prim ödemelerim görünmüyor.Yada çok eskiden okuldan yada çıraklıktan dolayı  sigortalı olmama rağmen SSK emekliliğe başvuru sırasında bu sigortalılığımı kabul etmedi ve başlangıcım sayılmadı.Ama SSK bana sicil numarası verdi ben sigortalıydım. gibi

Bu işin özü şudur; Çırak aday çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler ile  zorunlu staja tâbi tutulan öğrenciler sigortalanır fakat bu kişilerkısa vadeli sigorta kollarına tabidir,  uzun vadeli sigorta kollarına tabi değildir.Dolayısı ile malüllük yaşlılık ve ölüm sigortası ödenmez .Bu nedenle bu sigortalılığın malüllük yaşlılık ve ölüm sigortalarından da yararlanılmaz .Malüllük sigortasından yararlanılmaz fakat iş kazası nedeniyle meydana gelen sakatlıktan dolayı gelir ödenir.

Kanun maddesini de yazalım. 5510 saylı Kanunun 5 inci maddesinin  b bendinde   5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tâbi tutulan öğrenciler hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır ve bu bentte sayılanlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. hükmü bulunmaktadır.

Çırakların sigortalılığı emeklilk başlangıcında sayılırmı