Çalışma yaşı kaçtır ?

15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Fakat 14 yaşını doldurmuş 15 yaşını doldurmamış çocuklar eğitimlerine engel olunmadığı sürece hafif işlerde çalıştırılabilir . Bunların aynı zamanda bedensel zihinsel ve ahlaki gelişmelerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
14 yaşını bitirmiş 15 yaşını doldurmamış olanlar çocuk işçi 15 yaşını doldurmuş 18 yaşını doldurmamış olanlar ise genç işçi olarak adlandırılır.
Yer altı ve su altında 18 yaşını doldurmamış çocuklar çalıştırılamaz. Aynı zamanda gece de çalıştırılamaz.
Ağır ve tehlikeli işlerin bir kısmında 18 yaşını doldurmamış genç işçiler çalıştırılamaz. Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliğinin ekinde çalıştırılabilecekleri işler açıklanmıştır.
Okula devam eden çocuk ve genç işçiler 2 saatten fazla çalıştırılamaz. Okulun kapalı olduğu dönemlerde çocuk işçiler günde en fazla 7 saat haftada 35 saatten fazla çalıştırılamaz. Genç işçiler günde en fazla 8 saat haftada ise en fazla 40 saat çalıştırılabilir.

2017 Cezalar:

Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak 1619 TL (İş kanunu 71.madde ceza maddesi 104)

Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak 1619 TL (İş kanunu 73.madde ceza maddesi 104 )