çalışma saati

Çalışma saatleri haftalık belirlenmiştir. Haftalık çalışma süresi 45 saattir.Aksi kararlaştırılmadıkça haftaya eşit dağıtılmıştır. Haftada 1 gün dinlenme olup 6 gün çalışırsa her güne 7,5 saat düşer .
Mevzuat İş kanununun 63. Maddesindedir
Ara dinlenmeler ve molalar çalışma süresinden sayılmaz.
Fazla mesai haftalık 45 saat çalışma süresinin üzerindeki çalışma saatlerine uygulanır ve %50 ödeme yapılması gerekir. İstenilirse fazla çalışılan süreler %50 fazlası ile boş zaman olark kullanılabilir .
Günlük en fazla 11 saat çalıştırılabilir. 11 saatten fazla çalıştırma 45 saati doldurmasa dahi fazla mesaiden sayılır.
Aylık çalışma 225 saat olarak kabul edilir. Burada kafaların karıştığı nokta şudur. Haftalık 45 saat en fazla çalışma süresi ise aylık 225 saat olmaması gerekir. Sorunun cevabı şudur . Haftalık 45 saat çalışana 1 gün izin verilir .İşte bu izin günüde çalışılmış gibi kabul edilir. Kısaca 6 gün çalışan 7inci gün çalışmış sayılır ve her gün 7,5 saat çalışılmış sayılır. O zaman fazla çalışmayı hesaplarken haftalık 45 saatin üzerine çıkan saat miktarı üzerinden hesaplamak gerekir. Örneğin haftanın altı günü 8,5 saat çalışan her gün için 1 saat fazla çalışmış olmaktadır. Fazla çalışma süresi 6 saat kabul edilmelidir.