çalışan emekliler ne kadar prim ödeyecek

2019 yılında Emekliler işyeri açarlarsa vergiye tabi iş yaparlarsa şirket ortağı olurlarsa emekli maaşlarından kesinti yapılmayacak. Kanun 2016 mart ayından itibaren geçerli olacak. Eski SGDP  borçları ise ödenecek . Emekli bir işverene bağlı çalışırsa sigortalı olacak maaşı kesilmeyecek fakat SGDP primini işveren ödeyecek.

Eski yazılar (hükmü kalmamıştır) : Çalışan emekli  her nereden emekliye ayrılmış  olursa olsun  Bağkur’a (4-b) ye tabi çalışması olduğunda (emekli olduktan sonra  vergi kaydı olursa kendi işyeri açarsa şirket ortağı olursa vs vs  )   aldığı  maaşın  % 15 ini ödeyecek . Bu ödemeler sosyal güvenlik destek primi olarak adlandırılıyor.Emekli  çalıştığını kendisi  SGK ya bildirecek .İş kurmak isteyen emekliler aldıkları maaşa baksınlar ve  yüzde 15 ini  hesaplasınlar. Çalışan emekliden kesilecek prim budur.

 Eğer emekli bağkura tabi değilde bir işverene tabi olarak eski ismi ile ssk ya yeni ismi ile 4- a ya tabi olursa istemediği sürece maaşından kesinti olmayacak ve normal sigortalılar gibi prim ödenecek. Bu sefer bu primi işveren ödeyecek

emekliler için prime esas kazançlarının % 30’u ile kısa vadeli sigorta prim oranı toplamına tekabül eden miktarda sosyal güvenlik destek primi ödenmesi gerekmektedir.Kısa vadeli sigorta prim oranı çalışılan işyerinin tehlike sınıf derecesine göre %1 ile %6,5 arasında değişmektedir.Emeklinin ödeyeceği payı aldığı brüt ücret üzerinden %7,5 dir.2018

4/a ‘ya tabi (eski SSK ya tabi çalışan diye adlandırılanlar) emeklilerin için Sosyal Güvenlik destek prim oranları
Sigortalı Payı (%) İşveren Payı (%) Toplam (%)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı(İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Primi) 1-6,5 1-6,5
Sosyal Güvenlik Destek Prim Oranı 7,5 22,5 30
Toplam 7,5 23,5 – 29 31 – 36,5

çalışan emekli sgdp kesintisi