borcu yoktur yazısı için istenilen belgeler

1- e-Borcu Yoktur Başvuru Formu
2- e-Borcu Yoktur Taahhüt Belgesi
Tüzel kişilerde ve Adi Ortaklık Başvurularında:
3- Vergi Levhasının ve Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi
4- İmza sirkülerinin noter onaylı sureti veya fotokopisi
5 – Ortak olunan işyerlerine ortaklık tarihinin Ticaret Sicil Gazetesi veya diğer belgelerle belgelenmesi
Gerçek Kişi başvurusunda:
6-Nüfus Cüzdanının ve Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi
7- İmza sirkülerinin noter onaylı sureti veya fotokopisi
8-Ortak olunan işyerlerine ortaklık tarihinin Ticaret Sicil Gazetesi veya diğer belgelerle belgelenmesi
9 – Üst düzey yöneticilerin göreve başlama, görev bitiş tarihlerinin belgelenmesi.
BORCU YOKTUR YAZILARI İÇİN
1-4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca ihale üzerinde kalan isteklilerin Kurumumuzdan ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair yazı talep etmeleri durumda örneği 01/10/2007 tarih 2007-75 sayılı Genelge ekinde yer alan 4734 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesine Göre Borcu Yoktur Yazısı Verilmesine İlişkin Talep Formu(Ek-6 ) ile başvurmaları gerekmektedir.
2-Onaylanmış Kişi Statü Belgesi almak amacıyla sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığının bildirilmesine ilişkin müracaatlar, örneği 21/8/2009 tarih 2009-106 sayılı Genelge ekinde yer alan başvuru formu(EK-1) ile yapılacaktır.