borçlanılacak sürenin prim hesabı

SGK ssk bağkur emekli sandığına tabi olanlar borçlanma hakkını elde ettilerse borçlanacakları miktarın hesabı aşağıdaki şekilde olur.

Borçlanma hakkını elde ettiniz diyelim . Prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasındaki miktarın % 32 sine göre borçlanabilirsiniz. 2018 0cak ayı için 21,65  ile 162,36 TL arasında istediğiniz miktar üzerinden borçlanabilirsiniz aylık 649,44  ile 4870,80  TL  arasında istediğiniz miktarı seçersiniz .Konuyu açalım asgari ücret ile  asgari ücretin 7,5 katı arasında istediğiniz miktarı seçerek  %32 sini ödeyeceksiniz

aşağıda sgk tebliğinden alıntı vardır.

(1) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların, bu Kanunun 41 inci maddesine göre borçlanılacak sürelere ait prim tutarı, sigortalıların veya hak sahiplerinin talepte bulundukları tarihte 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre prime esas alt ve üst sınırlar arasında olmak üzere kendilerince belirlenen günlük kazancın % 32’si oranında hesaplanır.

(2) 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri uygulanacak olan sigortalıların diğer statülere tabi oldukları sürede, bu statülere göre borçlanılacak sürelerine ait prim tutarı birinci fıkra hükümlerine göre hesaplanır.