banka ptt değişiklik dilekçesi

Banka veya PTT Şube Değişikliği dilekçesi. Aşağıdaki EK 49 sayılı dilekçeyi indirerek bilgilerinizi doldurunuz. İmzalayınız . İkametgahınızın bulunduğu SGK Merkezine veya İl Müdürlüğüne veriniz. İsterseniz iadeli taahhütlü postayla gönderiniz.
Ek-49 Banka Değişikliği Talep Formu