Bağkurdan ne zaman emekli olabilirim Bağkur emeklilik

BAĞKUR EMEKLİLİK HESAPLAMA

Aşağıda otomatik bağkur emeklilik hesabı bulunmaktadır nasıl bağkur emeklilik hesabı yapacaksınız .Açıklamalar aşağıdadır.En aşağıda ise bağkur emeklilik hesaplama için ek bilgiler yer almıştır.

1-Bağkur emeklilik hesabı için öncelikle  tam veya kısmi emeklilik hesabını işaretleyiniz

2-Bağkur emeklilik hesaplaması için doğum tarihinizi yazınız.Doğum tarihinizi düz yazınız sistem kendisi kesme işaretlerini koyacaktır. Yanlış yazarsanız hemen altta silgi şeklinde küçük resim var .Bununla siliniz.

3-Maluliyetiniz erken yaşlanmanız ve Bakıma muhtaş çocuğunuz varsa bunu yazınız.TAMAM’ a basın

4-Bağkur emeklilik hesabı için Gelen kısımda hizmet ekle kısmı var .Hizmetlerinizi ekleyin.KAYDET‘e basın .Kaydete basmaz iseniz bağkur hizmetleriniz eklenmeyecektir. Bağkur , ssk günleri Askerlik borçlanması için herseferinde hizmet ekleye ve kaydete basın .Hizmet eklemeleriniz bitince .emeklilik hesapla butonuna basın . bağkur emekliliğiniz hesaplanacaktır.

Bağkur emeklilik formuna ve bağkur otomatik emeklilik hesabına buradan ulaşınız

Bağkurdan ne zaman emekli olurum Bağkurdan hangi yaşda emekli olurum diyorsanız yukardaki formun dışında  aşağıda vereceğimiz açıklamalarıda okuyun..  Bağkurlular yeni ismi ile 4-b ye tabi çalışanlar için emeklilik hesaplaması yönünde açıklamalar bulunmaktadır. .Bağkur emeklilik yaşı sorgulama ve bağkur emeklik tarihi sorgulama ve bağkur emekliliği sorgulama yukarıdan yapabilirsiniz. Aşağıdakiler açıklama şeklindedir. Bağkurluların emeklilik hesabında vereceğimiz tabloyu kullanacaksınız.Bağkur emeklilik hesaplamasını aşağıdan adım adım takip ederek hesaplayalım..Aşağıda 01.06.2002 tarihini kullanacağız nedeni bu tarihte kademeli geçiş olmuştur ve bu tarihe göre hesap yapacağız.Bu süre hala geçerlidir.(Bağkur da kısmi emeklilik hesabı için 01.10.1999 tarihini kullanacağız.

Bağkur emekliliğinde 01.06.2002 tarihine kadar çalışmaların önemi büyüktür.Bu tarihe kadar  ne kadar bağkur veya ssk ya prim ödemeniz varsa avantajınız büyüktür. Bağkur emeklilik hesabını bu tarihe göre yapar

BAĞKURDA ÖDEYECEĞİNİZ PRİM GÜN SAYISI VEYA BAĞKURDA DAHA ÇALIŞMANIZ GEREKEN GÜN SAYISINI BULMA Yukardaki 01.06.2002 tarihine kadar ki tüm çalışmalarınızı toplayın ve not ediniz.Şimdi erkek iseniz bu topladığınız gün sayısını 25 yıldan çıkarınız.Bayan iseniz yine bulduğunuz bu rakamı 20 yıldan çıkarınız.Niye 25 ve 20 yıldan çıkarıyoruz.Çünkü Bağkur  emeklilik hesabında erkek iseniz 25 yıl bayan iseniz 20 yıl fiili prim ödemeniz gerekiyor.

Örneğin 01.06.2002 tarihine kadar 18 yıl 3 ayınız varsa erkek iseniz 25 yıldan çıkardığımızda 25 yılın dolmasına 6 yıl 9 ayınız var demektir. Yani 6 yıl 9 ay daha prim ödemeniz gerekmektedir

BAĞKURDA EMEKLİLİK YAŞINI BULMA Kalan süreye aşağıdaki tabloya bakarak emeklilik yaşını bulacağız Yukardaki örneğimizde erkek için 6 yıl 9 ay günümüz vardı .Tabloya baktığımızda ” 6 yıl 6 aydan fazla, 8 tam yıl veya daha az ” ibaresinin denk geldiği kısmın karşısına bakıyoruz.Erkek için 48 yaş yazıyor.Demekki 48 yaşınızda bağkurdan emekli olabilirsiniz.ve 6 yıl 9 ayda prim ödemeniz gerekiyor.

-BAĞKURDA KISMİ EMEKLİLİK VE BAĞKURDA YAŞDAN EMEKLİLİK Bağkurdan Kısmi emeklilik hesabı için aşağıdaki ikinci tabloyu kullanınız.Kısmi emeklilik içinde yukardaki adımları izleyeceksiniz fakat bu sefer 01.06.2002 tarihi yerine  hesaplamalarınızı  01.10.1999 tarihine göre yapacaksınız

TAM AYLIK:1479 ve 2926 Sayılı Kanunlara Göre

Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını dolduran ve 25 tam yıl sigorta primi ödeyen sigortalılara tam aylık bağlanır.

Ancak, 4447 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan hükümlere göre bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşı (01.10.1999)  itibariyle aylık bağlanmasına hak kazanmalarına iki tam yıl veya daha az kalan sigortalıların tam veya kısmi yaşlılık aylığı talep hakları saklıdır.

4759 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHİ TAKİP EDEN AYBAŞI İTİBARİYLE (01.06.2002) KADIN İSE 20 TAM YIL, ERKEK İSE 25 TAM YIL PRİM ÖDEMİŞ OLANLAR VE PRİM ÖDEME SÜRELERİNİ  DOLDURMAYANLAR.

4759 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre  23.05.2002 tarihini takip eden ay başı (01.06.2002) itibariyle

Kadın ise 20, Erkek ise 25 tam yıl prim ödeme süresinin
dolmasına kalan süre (1.6.2002 tarihi itibariyle)
Emeklilik Yaşı
Kadın Erkek Kadın Erkek
2 tam yıl veya daha az 2 tam yıl veya daha az 40 44
3 tam yıl veya daha az 3 yıl 6 ay veya daha az 41 45
3 tam yıldan fazla, 4 tam yıl veya daha az 3 yıl 6 aydan fazla, 5 tam yıl veya daha az 42 46
4 tam yıldan fazla, 5 tam yıl veya daha az 5 yıldan fazla, 6 yıl 6 aydan veya daha az 43 47
5 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az 6 yıl 6 aydan fazla, 8 tam yıl veya daha az 44 48
6 tam yıldan fazla, 7 tam yıl veya daha az 8 tam yıldan fazla, 9 yıl 6 ay veya daha az 45 49
7 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az 9 yıl 6 aydan fazla, 11 tam yıl veya daha az 46 50
8 tam yıldan fazla, 9 tam yıl veya daha az 11 tam yıldan fazla, 12 yıl 6 ay veya daha az 47 51
9 tam yıldan fazla, 10 tam yıl veya daha az 12 yıl 6 aydan fazla, 14 tam yıl veya daha az 48 52
10 tam yıldan fazla, 11 tam yıl veya daha az 14 tam yıldan fazla, 15 yıl 6 ay veya daha az 49 53
11 tam yıldan fazla, 12 tam yıl veya daha az 15 yıl 6 aydan fazla, 17 tam yıl veya daha az 50 54
12 tam yıldan fazla, 13 tam yıl veya daha az 17 tam yıldan fazla, 18 yıl 6 ay veya daha az 51 55
13 tam yıldan fazla, 14 tam yıl veya daha az 18 yıl 6 aydan fazla, 20 tam yıl veya daha az 52 56
14 tam yıldan fazla, 15 tam yıl veya daha az 20 tam yıldan fazla, 21 yıl 6 ay veya daha az 53 57
15 tam yıldan fazla, 16 tam yıl veya daha az 21 yıl 6 aydan fazla, 22 tam yıl 54 58
16 tam yıldan fazla veya 17 tam yıl 55

Doldurmaları, kadın ise 20, erkek ise 25 tam yıl prim ödemeleri şartıyla ve talepte bulunmaları halinde, yaşlılık aylığı bağlanır.
Tam aylıklarda; sigortalının yaşı geçiş süresindeki yaştan küçük ise Kanunda istenen hizmet süresi tamamlanıp en az geçiş süresindeki yaş beklenecek,
Sigortalının yaşı geçiş süresindeki yaştan büyük ise Kanunda istenen hizmet süresinin tamamlanması için gereken süre kadar beklenip o tarihteki yaşı,
Esas alınır.
08.09.1999 -30.04.2008 tarihleri arası işe başlayan bağkurlulardan bayanlar 58 erkekler 60 yaşında emekli olur her ikisi de 9000 gün prim ödemesi gerekmektedir. 30.04.2008 tarihinden sonra işe girenler ise kademeli emeklilik şartlarına tabidir. 9000 gün ne zaman doldurulursa emeklilik tarihi ona göre değişir.
Bağkurdan kısmi emekli olmak için yada bağkurda yaştan emekli olmak için sayfamızın başındaki yönergeleri izleyiniz.Gün sayılarınızı
01.10.1999 tarihine göre yapınız.
KISMİ AYLIK:1479 ve 2926 Sayılı Kanunlara Göre
Kadın ise 60, erkek ise 62 yaşını dolduran ve en az 15 tam yıl sigorta primi ödeyen sigortalılara da kısmi yaşlılık aylığı bağlanır.
Ancak, 4447 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan hükümlere göre bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşı (01.10.1999) itibariyle aylık bağlanmasına hak kazanmalarına iki tam yıl veya daha az kalan sigortalıların tam veya kısmi yaşlılık aylığı talep hakları saklıdır.
Buna Göre;
4447 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHİ TAKİP EDEN AYBAŞI İTİBARİYLE (1.10.1999) 15 TAM YIL PRİM ÖDEME SÜRESİYLE KADIN İSE 50, ERKEK İSE 55 YAŞINI DOLDURMAYANLAR
4447 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı olanlardan 15 tam yıl prim ödeme süresi ile kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurma koşulunu bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren,
KADINLAR İÇİN BAĞKUR KISMİ AYLIK ŞARTLARI

KANUN ÇIKTIĞI TARİHTE EMEKLİLİĞİNE KALAN SÜRE
(01.10.1999 tarihi itibariyle)
ASGARİ EMEKLİLİK YAŞI ASGARİ PRİM ÖDEME SÜRESİ
2-4 Yıl arasında olanlar 51 15 Yıl
4-6 Yıl arasında olanlar 52 15 Yıl
6-8 Yıl arasında olanlar 53 15 Yıl
8-10 Yıl arasında olanlar 54 15 Yıl
10 Yıldan fazla olanlar 56 15 Yıl

ERKEKLER İÇİN KISMİ BAĞKUR AYLIK ŞARTLARI

KANUN ÇIKTIĞI TARİHTE EMEKLİLİĞİNE KALAN SÜRE (01.10.1999 tarihi itibariyle) ASGARİ EMEKLİLİK YAŞI ASGARİ PRİM ÖDEME SÜRESİ
2-4 Yıl arasında olanlar 56 15 Yıl
4-6 Yıl arasında olanlar 56 15 Yıl
6-8 Yıl arasında olanlar 57 15 Yıl
8-10 Yıl arasında olanlar 57 15 Yıl
10 Yıldan fazla olanlar 58 15 Yıl

yorumlarınızda 01.06.2002 tarihine kadar yaptığınız ssk bağkur günleri ve bu tarihten önce yaptığınız askerlik gününüzü yazın .Bağkur emeklilik hesaplamasında bu tarih çok önemlidir