Asgari Ücretin işverene maliyeti sabitlendi

Asgari Ücretin işverene maliyeti 2016
İşveren sigortalı için sgk ya prim ödemesi yapıyor. Prim kalemlerinden biri kısa vadeli sigorta kolu için ödenen miktardır. Bu eskiden tehlike sınıf ve derecesine göre  %1 ile %6,5 arasında değişirken son olarak hepsi  %2 de sabitlendi . Değişkenlik kalktı herkes aynı prim oranında ödeme yapacaktır. Oran %20, 5  olacaktır. 2017 yılında işveren priminde asgari ücret desteği devam edecek .  .5510 sayılı Kanunun 81.maddesinin (ı) bendindeki şartları sağlayanlara ayrıca %5  indirim var . Ayrıca işverenin ödeyeceği tüm primlerde işveren tarafından karşılanacak teşvikte bulunmaktadır.
İşverenin ödeyeceği primlerin  oranları
Emeklilik kanuni deyimiyle Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası için %11
iş kazası ve meslek hastalığı olan kısa vadeli sigorta kolları için % 2
Genel sağlık sigortası için %7,5
İşsizlik sigorta fonu 2
Toplam prim oranı  %22,5