18 yaş altı engelli maaşı alanların GSS primleri devlet tarafından ödenecek

Bilindiği üzere 18 yaş altı engelli aylığı alanlar gelir testine tabi tutularak sonucuna göre GSS primlerini ödemek durumunda kalabiliyorlardı .Torba Kanuna eklenen bir madde ile bu kişiler gelir testine tabi tutulmayacak .Burada dikkat edilmesi gereken iki unsur  18 yaş altı olan engelliler ve engelli maaşı alanlar. Bu durumda olanlar GSS li olacaklar ve hiç prim ödemelerine gerek kalmayacak.Ayrıca 18 yaş altı engelli yakını da GSS li olacak .Şu an Kanun onaylanmadı . Kanun onaylandığı zaman Kanun ile ilgili bilgiler burada yer alacaktır.
18 yaş üstünde olan, başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde engelli olduklarını sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, herhangi bir geliri bulunmayan kişilerden, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nca muhtaç olduklarına karar verilenlere, muhtaçlık hali devam ettiği sürece, 4860 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanacak. 18 yaşını tamamlamış engellilerden, talep etmesine rağmen, Türkiye İş Kurumu tarafından işe yerleştirilememiş olanlar için de 3240 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanacak. Nafaka bağlanmış ya da bağlanacak olan kişiler, bu düzenlemenin kapsamı dışında olacak.
18 yaşını tamamlamamış engelli olan yakınlarının bakımını üstlenenlerden, geliri, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık tutarın asgari ücretin üçte 1′inden daha az olanlara, 3240 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımında bulunacak tutarda aylık bağlanacak. 18 yaşını tamamlamamış engelli aylıklarında, engeli yakını da genel sağlık sigortası kapsamına alınacak.
Engellilik oranı, bu kanuna göre aylık bağlanması gereken oranın altına düşenler ile belirlenen aylık ortalama gelir tutarından fazla gelir elde etmeye başlayanların aylıkları kesilecek.
Aylık almaya hak kazanacak şekilde engelli olduğunu belgeleyen çocuklardan yetim aylığı alanların geliri, engelli olması nedeniyle ödenecek aylıktan daha düşük ise aradaki fark Hazine tarafından kapatılacak.
18 yaş üstü engelli maaşı
4860 x 0,076791 = 373,20
18 yaş altı engelli yakını aylığı
3240 x 0,076791 = 248,80