sorgulama sgk ssk bağkur sigorta Çalışma Dünyası

sorgulama sgk ssk bağkur sigorta


vergi oranları

vergi Oranlar ıaşağıdadır

1-Gelir vergisi oranları 2014

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2014 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

11.000 TL’ye kadar %15

27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası %20

60.000 TL’nin 60.000 TL’si için 13.750 TL, (ücret gelirlerinde 97.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL), fazlası %27

60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.760 TL, (ücret gelirlerinde 97.000 TL’den fazlasının 97.000 TL’si için 23,750 TL), fazlası %35

2-Kurumlar vergisi Oranları 2014

2014 yılında %20 uygulanır

YILLAR İTİBARİYLE KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI

2010 Yılı 2011 2012 2013 2014
%20
K.V.K Mad.32
2009 Yılı

%20

K.V.K Mad.32
2008 Yılı
%20
K.V.K Mad.32
2007 Yılı

%20

K.V.K Mad.32
2006 Yılı

%20

K.V.K Mad.32
2005 Yılı

%30

K.V.K Mad.25
2004 Yılı

%33

K.V.K Geç.Mad.32

3-Katma Değer Vergisi Oranları 2011

2014 yılı KDV Oranları için burayı tıklayınız

4-Damga Vergisi Oranları 2014

Damga vergisi oranları için tıklayınız

5-Emlak Vergisi Oranları 2014

Büyükşehir Sınırları ve Mücavir Alanlar

Binde 2

Binde 4

Binde 6

Binde 2

Normal emlak

Binde 1

Binde 2

Binde 3

Binde1

 

Vergi oranları 2014


3 Opinions


Yorum yazın

*

*


You may use these HTML tags and attributes to empatize your opinion:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>