iş hukuku yazıları

ücretsiz izin

Ücretsiz izin nedir ?  Ücretsiz izin şartları  süresi  mevzuatı ücretsiz izin hakkı ücretsiz izine kimler çıkabilir Nasıl alınır ücretsiz izne çıkan başka bir yerde çalışabilir mi  ? Ücretsiz izne çıkanın sigortası ödenir mi ?  Ücretsiz izin formu dilekçesi belgesi istek formu  sorularına cevap arayacağız.

Önce ücretsiz izinle ilgili 4857 sayılı İş Kanunun ilgili maddelerine bakalım .Söz konusu kanunda ücretsiz izinle ilgili genel bir düzenleme yapılmamış sadece madde 74 de  hamile bayanlarla ilgili ücretsiz izin anlatılmış  ayrıca madde 56 da işveren tarafından verilen ücretsiz izin lafzedilmiştir.22.madde ile de ücretsiz  izni kapsayacak çalışma koşullarında meydana gelen değişikliklerle ilgili bildirim ve kabul veya redden bahsedilmiştir.Bu maddelerin ilgili kısımlarına bakalım

1- 4857 sayılı İş Kanunu Madde 74  ‘’……İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz…….’’

2-4857 sayılı İş Kanunu madde 56    ‘’ ….. İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez……. ‘’

3-4857 sayılı İş  Kanunu madde 22  ‘’ İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından  altı işgünü içinde yazılı olarak  kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir…….’’

Yukardaki maddeler ve uygulamalardan ücretsiz izinle ilgili olarak aşağıdaki maddeler anlaşılmaktadır.

1-     Karşılıklı anlaşma olmadan ücretsiz izin olmaz.İşçi veya işveren tarafından gelen talebin karşı tarafca kabul edilmesi  gerekmektedir.Ücretsiz izin konusunda bir zorlama yapılamaz .

2-     İşverenin işçiyi ücretsiz izne ayırmak istemesi durumunda bunu yazılı olarak işçiye bildirmeli  işçide 6 gün içinde  cevap vermelidir.

3-     İşçi ücretsiz izne ayrılmak istemesi durumunda işverene yazılı olarak başvurması ve işverenin onaylaması gerekmektedir.

4-     İşveren işçinin muvafakatını almadan işçiyi  ücretsiz izne ayıramaz .Eğer bu şekilde ücretsiz izne ayırırsa diğer şartları taşıması halinde işçinin ihbar ve kıdem tazminatı alma hakkı doğar.Hatta işe iade davası açabilir.

5-     İşçiyi ücretsiz izne ayırmak için işçinin belirli bir süre çalışma şartı yok.

6-     Ücretsiz izinde bulunma  süresi sınırı yok.karşılıklı anlaşmaya bağlı.

7-     İşçi ücretsiz  izinli olduğu sürede ücret alamaz..İşsizlik ödeneğinden yararlanamaz.kendisi için sigorta  primi ödenmez.

8-     Ücretsiz izinli dönemde iş sözleşmesi askıda sayılır.

9-     Yargıtay kararlarında işçinin ücretsiz  izinli olduğu dönemlerde başka işyerinde çalışması işveren tarafından fesih nedeni sayılmıştır.İşçilerin bu hususu da göz önünde bulundurması gerekmektedir.

Ücretsiz izin formu  dilekçesi  belgesi ve ücretsiz izin istek formu şekle bağlı değildir. Adınız soyadınız sigorta sicil numaranız , ücretsiz izne ayrılma gerekçeniz ve ücretsiz izne ayrılmak istediğiniz süreyi yazsanız yeterlidir. Ücretsiz izne ayrılmak için  imzanızı atmanız gerekmektedir adres  telefon numaranızıda yazmayı unutmayınız. Ücretsiz izin dilekçesini İşverene hitaben yazmanız gerekmektedir.

Eğer yinede ücretsiz izin dilekçesi örneği isterseniz aşağıdaki formu kopyalayın

 Ücretsiz izin formu örneği
…………………………………………………………………………………………………….
………………………….………………………………………………………………………………. dolayı  …../…../20…. Tarihinden itibaren ……………………. süre ile   ücretsiz izne ayrılmak istiyorum.
Gereğini arz ederim.
Adı Soyadı                        :………………………………………………………
T.C Kimlik no                            :………………………………………………………
Sicil no                          :………………………………………………………
Görevi                    :………………………………………………………
Tarih – İmza
ücretsiz izin sayfası .

Yorumunuz

72 comments on “ücretsiz izin

aziz murat gürçay

merhaba. özel bir bankada 4 yıldır çalışıyorum. dil eğitimi için 4 ay kadar yurt dışına çıkmayı planlıyorum. Bankamdan bu 4 ay için ücretsiz izin talebinde bulunacağım. size iki sorum olacak dil eğitimi için ücretsiz izin alabilir miyim? ve döndüğümde beni tekrar işe almak zorundalar mı?
Cevap . ücretsiz izin için her iki tarafın onayı gerekir. İşveren ücretsiz izin talebinizi kabul ederse döndüğünüzde sizi işe almak zorundadır.İş akdi askıdadır. Kısaca iş akdiniz fesih edilmemiştir.

hatice agkurt

merhaba ben inşaat sektöründe çalışıyorum eylül 11 2017 de giriş yaptım çay servisi yapıyorum halen çalışıyorum. 4 aylık hamileyim işyerinde eleman çıkışları oluyor sıra bana geldi hamile olmam yüzünden beni mağdur etmek istemediklerini söylüyorlar ama işten çıkarmak da istiyorlar ücretsiz izin verelim bir kaç ay diyorlar sonra doğum iznine çıkarsınız diyorlar ne yapacağımı nasıl bir yol izleyeceğimi bilmiyorum yardımcı olun ne olur doğum parasından da faydalanamayacağım çıkarırlarsa zaten durumlar vahim.
Cevap:İşveren doğruyu söylemiş. Ücretsiz izin alırsanız sigortalılık niteliğiniz devam ediyor. İstirahat aldığınızda iş göremezlik ödeneğini alabilirsiniz.

Tuğba

Doğum sonrası 6 aylık ücretsiz izin aldım geri döndüğümde işveren tarafından işten çıkarılırsam ne yapmalıyım?
Cevap: Kıdem ihbar tazminatlarınızı ve diğer yasal haklarınızı istersiniz .

Seyıl

5,5 yıldır çalıştığım şirkette, tek seferde 4 ay için 1’er hafta ücretsiz izin dilekçesi imzalattılar. Dilekçeyi imzaladım. İlk ayın 1 haftalık ücretsiz iznini kullandım. Fakat 2. ayın ücretsiz iznini kabul etmemeye karar verdim. Dilekçeyi imzalamış olmama rağmen İş sözleşmesini feshedip tüm haklarımı alabilir miyim? (Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işsizlik ücreti, yıllık izin ücretleri vs.)
Cevap: Yazı veya noter kanalı ile vazgeçtiğinizi bildiriniz. Kabul etmez iseniz sizi ücretsiz izne çıkaramazlar. İşten çıkarır yada ücretsiz izne çıkartırlarsa tazminat isteme hakkınız doğar. Olay mahkemelik olabilir . İşveren imzaladığınızı beyan edecek belge sunacaktır. Sizde vazgeçtiğinize dair belge sunarsınız.

Raşit

İmza atmadan ücretsiz izine gönderebilir mi işveren birde imza atmadığım için asgari ücret maaşım yatar mı bankaya.
Cevap: Siz kabul etmeden ve imza atmadan ücretsiz izne gönderemez. Paranızı yatırmak zorundadır.

Kemal

5 yıldır özel bir şirkete çalışıyorum başka bir işi öğrenebilmek için 1 ay ücretsiz izin alabilir miyim ?
Cevap: İşverene dilekçe ile başvurunuz . Kabul etmesi gerekiyor. Ücretsiz izin gerekçesini yazmanıza gerek yok

Ömür

Öncelikle iyi günler özel sektörde ambulans şoförü olarak çalışmaktayım antin kuntin muhabbetlerinden personel yetersizliğinden çalışan aracı 112 merkez komutaya çalışmıyor olarak göstererek biz şoförlere kafalarına göre ücretsiz izinler vermekteler ve buna aracın bozulması kaza yapması durumunda da önce yıllık izinlerimiz bitiriyorlar zorla ve akabinde işten çıkarma tehdidiyle ücretsiz izinler başlıyor tamamen mağdur oluyoruz ne yapa biliriz bu özel hastane firmaların böyle bir yetkisi var mı ilerde mahkemeye versek geriye dönük tazminatımızla birlikte alabilir miyiz ve diğer benim gibi mağdur olan mesai arkadaşlarımda haklarını alabilir mi ? Yasak olan bir şeyi bize yasal haklarımız diye baskı kurarak zorla imzalatıyorlar tazminatsız çıkış yaptırmak kaydıyla lütfen bizi bilinçlendirin.
Cevap: Siz kabul etmeden işverenin ücretsiz izne ayırma yetkisi yok . Tazminat alarak ayrılabilirsiniz. Fakat ispatlamanız gerekiyor. İşveren doğal olarak imzaladığınız belgeleri gösterecektir. Eğer birden fazla kişi dava açıp birbirinize şahitlik yaparsanız mahkeme kabul edebilir.

Ece

Merhaba,
Aynı iş yerinde 7 senedir çalışıyorum. Geçen sene ücretsiz izin için bize zorla kağıt imzalattılar ve ara ara olmak üzere toplam da 16 gün ücretsiz izne çıkardılar. Ancak ücretsiz izinli olduğum günlerde yine aynı iş yerinde çalışmaya devam ettim (elemansızlıktan dolayı çalıştırdılar). İş yerine girişte personel kartımı basıyorum ve ücretsiz izne çıkarmış oldukları tarihlerde atmış olduğum mailler var. Bunlar kanıt sayılır mı ve ayrıca sözleşmemi feshetmek için ne yapmam gerekir? Belli bir süresi var mıdır?
Teşekkürler

Cevap: Yazdığınız gerekçelerle iş akdinizi feshedebilirsiniz. Tazminat alma hakkınız var. SGK ya da dilekçe veriniz . Çalıştığınız günlerin sigortası yapılsın .

kemal

merhaba yaklaşık 10 aydır bir otelde çalışıyorum sanırım ücretsiz izne yollayacaklar gitmek istemiyorum ne yapmalıyım ?
Cevap . Ücretsiz izin için mutabakatınız gerekir. Yazılı kağıdı imzalamazsanız. Ücretsiz izne gönderenmezler.

sevda

Merhaba,
Hastalanan personelimizi hastaneye götürmek için diğer bir personelimize dışa görevlendirme izin formu hazırlayıp imzalatıyoruz. Fakat imzayı bölüm amirleri atmaktadır. Bu imzayı bölüm amiri mi atmalı işveren veya vekili mi atmalı? Ya da işveren bölüm amirlerine imza yetkisini verdiğini belirten bir belge mi hazırlamalı? Yardımcı olursanız sevinirim.
Cvp : Bölüm amirine izin verme yetkisi verilirse daha iyi olur. Götürme getirme esnasında kaza veya beklenmeyen durumlara karşı bu şekilde açıklamak daha kolay. Bölüm amiri izin verdiğinde oluşabilecek durıum karşısında işveren yada işveren vekilinin onaylamaması karmaşaya neden olabilir.

Selçuk

Mrb ben özel sektör de calisiyorum 15 gün ücretsiz izne ayırıyorlar ne yapabilirim bu durumda ?
Cvp : İzniniz olmadan ücretsiz izne ayıramazlar.

Zafer

Kamuda taşeron işçisi olarak çalışıyorum ailevi nedenlerden dolayı süresiz ücretsiz izne ayrılmak istiyorum ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim.
Şimdiden teşekkürler.
Cevap : Yazı ile işverene başvuracaksınız.İşverenin de kabul etmesi gerekiyor. Fakat tam kadro verilmesi aşamasında sıkıntı çıkabilir.

Melek hanım

Ücretsiz izin süresi ne kadardır bi öğretmen 3-5-7 ay yani kendi isteğine göre izne ayrılabilir mi ?
Cevap :Kamu ile özel farklıdır. Özelde karşılıklı anlaşarak istediğiniz kadar ücretsiz izne ayrılabilirsiniz. Kamuda 1 yıllık süre vardır. Ayrıca çocuğunuz olması durumunda yada eğitim gibi bazı durumlarda ücretsiz izin vardır.

tugra

Özel sektörde bir yıldır çalışıyorum 2 gün ücretsiz izine çıkardılar ..Ücretsiz izine çıkarıldığıma dair izin belgesi aldım bu belgede benim ne dilekcem nede bir imzam var ..Yani izine çıkmamı zor koştular benim ne yapmam lazım bilgi verir misiniz.
Cevap:Ücretsiz izin için 2 tarafın anlaşması gerekir. Eğer siz onaylamadınız veya imzalamadınız ise işveren sizi ücretsiz izne çıkaramaz. 2 günlük ücreti hak ediyorsunuz. İşverenden isteyin. Bölge çalışma ve işkur İl müdürlüklerine Şikayet de edebilirsiniz.

fatma

Ben ailevi nedenlerden dolayı 1 yıl ücretsiz izin almak istiyorum. bu benim haklarım dahilin demi ?
Cevap: İşveren ve sizin karşılıklı mutabakatınız gerekiyor. memurlar için kurumu kabul etmeli işçiler için işveren kabul etmeli.

Ömer

Özel sektörde SGK lı 2 yıldır olarak çalışıyorum işveren haftada cuma cumartesi ücretsiz izine gönderiyor bunu da 2016 1 ay 2018 e kadar geçerli sendikanın toplu sözleşmeli 5 ay sonra bildirdi bu kanun da yeri var mı haklarımı alabilir miyim ne yapmam lazım sendika ses çıkarmıyor ne olur yardım edin sevinirim psikolojim bozuldu. Şimdi den Teşekkürler.

Cevap siz kabul etmediğiniz sürece işveren sizi ücretsiz izne gönderemez.Tüm haklarınızı alabilirsiniz. Çalışma Bakanlığı çalışma ve işkur il müdürlüğüne şikayet edebilirsiniz.

ali yılmaz

ben özel okulda ücretsiz izine çıkmak istiyorum..en az kaç ay ücretsiz izin almış olurum ve kaydım orda devam edermi…

serra

İyi çalışmalar
Ben doğum sonrası 6 ay ücretsiz izne ayrılmak istiyorum. Özel bir şirkette çalışıyorum. Bana niçin ücretsiz izin kullanmak istediğimi sordular. Benim çocuğumda gelişim geriliği var onun için kullanmak istiyorum dediğimde ise ,doktordan bunun için rapor almam gerektiğini söylediler. Böyle bir şey var mı? Oldu da ben keyfi olarak ücretsiz izin kullanmak istedim o zaman bu hakkımdan faydalanamayacak mıydım? Doktor rapor vermezse ne yapmalıyım? Ben 6 ay kullanmak isterken işverenim bu süreyi geri çekebilir mi? Bununla ilgili haklarımız tam olarak neler? Sorularıma cevap verirseniz çok sevinirim .Şimdiden teşekkür ederim.
Cvp : Ücretsiz izni her iki tarafında kabul etmesi gerekir. Siz talep ettiyseniz işveren , işveren talep ederse siz kabul etmelisiniz. Eğer bir taraf kabul etmezse bu izin gerçekleşmez.

asya

ben bayram izni başlamadan 2 gün önce izin alacam izin kağıdını doldururken sadece 2 gün için mi izin belirtecem yani 24.07.2015 tarihinden 26.07.2015 tarihine kadar şeklinde

hüseyin03

Merhaba,ben 1günlük alınan ücretsiz izne karşılık 2gün kesilmesi veya 1günlük mesainden kesilmesi işverenin böyle bir hakkı varmıdır…

Gokce

işyerimde 7 ay çalıştım.kasım aralık ayları arası 30 gün ücretsiz izne çıktım.Aralık itibari ile işyerime tekrar başladım. Dolayısı ile ssk tekrar başladı.yıllık izin hakkı alabilmem için 12 ay mı çalışmam gerekiyor yoksa 7 ayımın üzerine 5 ay daha mı çalışmalıyım.Yani birleşiyor mu yoksa sıfırdan işe başlamış mı görünüyorum.Teşekkür ederim

sabiha

Şuan 6 aylık ücretsiz izindeyim fakat iznimin bitmesine 3ay var işe dönmek istiyorum dönebilir miyim ?
Dönebilirsiniz

fatma yurt

şu an çalıştıgım firma yeni bir iş alamadığından fabrikadaki işçileri 01/04/2014 le 05/05/2014 günleri arsında üçretsiz izine çıkartıyor ve imza atırıyor beki ayın beşinde işden çıkış olursa kıdem tazminatinda bir sorun çıkarmı .
Siz istemeden işveren ücretsiz izne çıkaramaz. Eğer ücretsiz izne çıkarsanız kıdem tazminatı için sorun olmaz.

Gültekin Eşiyok

ben 15.02.2012 tarıhınde ucretsiz izin aldım 1 gunluk maaş zamanı geldıgınde 3 gunluk maaşım kesılmıs insan kaynaklarına gıttım durumu acıkladım bızlık bır sey yok kanun boyle şubat ayında ızın alırsan maaşın 30 a bolunur ve kaç gun geldıysen o kadar gunun parasını alırsın dıyorlar yanı ben 27 gu çalıştım ama maaşım 30a bolunum 27 gunun parası verıldı kanunen boyle bır sey mumkun mu 1 gun izne karsılık 3 gunluk ücret kesmelerı kanunen yapılabılecek bır sey mı ?

mehmet

toplam olarak 3 yl 6 aydır aynı iş yerinde çalışmaktayım. iş veren tüm işçileri izne çıkarıp net maaşlarını ödüyor. fakat bunun karşılığında mesai saati olarak borçlandırmaktadır. yani bir aylık maaş karşılığında 225 saat mesai yapmam gerekiyor. bu durumda işten ayrılıp ihbar ve kıdem tazminatımı alabilirmiyim?

betül

mrb; ben özel bir şirkette çalışıyorum ve kpss için son aylarda ücretsiz izin almak istiyorum bu benim yasal hakkım mıdır, ve iş verenimin bunu ücretsiz izni vermeme gibi bir durumu var mıdır? şimdiden teşekkür ederim.

Ayşegül KONU

Özel sektörde çalışmaktayım.06.02.2012 de doğum iznim bitiyor. 6 ay ücretsiz izin kullanmak istiyorum. işverenin beni iştenhaklarımı vermeden çıkartma hakkı var mıdır? ayrıca 6 aydan daha az izin verme ihtimali var mıdır?
http://www.calismadunyasi.com/ucretsiz-izin yazısını okuyun işveren kabul etmeden doğum sonrası ücretsiz izne ayrılamazsınız

ücretsiz

işveren zorla ücretsiz izne ayırmak .istiyor. şidi ben o sürede evdemi oturayım çalışırsam kıdem tazminatımı alamazmışım.işyerinden tazminat alsam bu sefer bu işimdende olacağım. geçici olarak başka işyerinde çalışmanın önemi açılmalı dolayısı ile sigortasız çalışmanında önü kapalır .Doğru değilmi

admin

yeni başlayan memura izin verilmez fakat amirlerin sınav için belki yardımcı olabilirler

özlem

mrb ben bu yıl memurluğa atanmış olsam mesela muğla ama ünüversitede okuyorum birtaraftan çanakkalede okula gitmemde devamsızlık sorunum yok fakat final ve vize dönemlerinde 20 gün izin alamam gerekecek. okuyanlara böle bi hak varmı yoksa ozamanlar kısa dönemli ücresiz izne ayrılabilirmiyim? cvp verirseniz cok sevinirim..

admin

Yazıda açıklanmıştır . İşveren sizi zorla ücretsiz izine çıkaramaz . yaptığıda Kanuna uygun değildir. Yazdığınız şekilde bir kanun yok .

Murat Güney

Merhabalar;

Çalışmış olduğum firma ile yapmuş olduğum sözleşme gereği 10 ay çalışıyor kalan iki ayda ise çalışmıyor ve ücretsiz izinli gösteriliyorum.

Fakat dün itibariyle işverenim arayarak yeni yasa çıktığını ve üzretsiz inin zamanının 1 aya indirildiğini bildirerek kalan bir ayın sigorta parasını benden talep etmektedir.Böyle bir yasa varmıdır
teşekkürler

admin

göç edeceğim derken taşınacakmısınız örneğin başka şehre. eğer anlatmak istediğiniz bu ise maalesef alamazsınız.

nuri

göç etcem şu an çalıştığım yerden tazminat alabilirmiyim

nuri

göç etmek istiyorum tazminat alabilirmiyim

admin

eski yorumlar

Merhaba, ben 1 günlük ücretsiz izin aldım, karşılığı maaşımdan kesildi.
Ancak fazla mesailerim var ve 1 günden çok fazla.
İşe başlarken fazla mesai ödenmeyeceğine dair sözleşme imzaladık. Ücretsiz izinle geçen süre miktarı fazla mesaiden tamamlansın deme hakkım var mı?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kategoriler