Kategori: yurt dışı borçlanma

yurt dışı borçlanma

yurt dışı borçlanma miktarı 2019

sgk ssk bağkur sigorta yurt dışı borçlanma miktarı ne kadardır.Yurt dışı 1 günlük en az borçlanma miktarı 2019 ocak Aralık için 27,29  en fazla 204,54 TL dir . Aylık alt sınır 818,56  üst sınır 5139,20 TL dir . Bu rakam 01.01.2019-31.12.2019 arası  için geçerlidir.Yurt dışı borçlanma nasıl hesaplanır.Yurt dışı borçlanması içinde bulunduğunuz döneme ait prime esas kazançlara göre […]

yurt dışı borçlananlar ssk lımı bağkurlumu

Yurt dışı borçlanması yaptınız bağkurdanmı ssk danmı değerlendirilecek Yurtdışı borçlanmasına dair süreler, ilgilinin Türkiye’de sigortalılığı varsa borçlanma talep tarihindeki en son sigortalılık haline göre, sigortalılığı yoksa 5510 sayılı Kanuna göre kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak yani bağkurlu (4 b li ) kabul edilir. Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına tabi sigortalılığı […]

yurt dışı borçlanma için bilgi alınacak brim

Aşağıda adresi telefon numarası maili ve telefon numarası bulunan SGK nın briminden yurt dışı borçlanma ile ilgili bilgi istenebilir. Adres    : T. C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No:7 06437 Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE Telefon  :  (+90312) 444 32 01 İnternet adresi : www.sgk.gov.tr E-Posta : […]

yurt dışı borçlanma nedeniyle emekli olanların maaşının kesilmesi

Yurtdışı borçlanma yoluyla bağlanan aylıkların kesildiği haller şunlardır Yurtdışında sigortalılık veya ev kadını olarak geçen sürelerini borçlanarak malullük, yaşlılık ve emekli aylığı aylığa/ hak kazananların, bu aylıkları; – Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış olup olmadığına bakılmaksızın herhangi bir ülkede çalışmaya, ikamete dayalı bir sosyal sigorta yada sosyal yardım ödeneği almaya başladıkları, – Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına […]

yurt dışı borçlanma yapanlardan emeklilk için istenilen belgeler

Yurt dışı borçlanma yapanlar emekli olmak için aşağıdaki belgeleri SGK ya vermek zorundadırlar Borçlanılan yurtdışı sürelerine göre; – Malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlanabilmesi için “Tahsis Talep, Beyan ve Taahhüt Belgesi’ne ek olarak “3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi” ve yurtdışında çalıştığı işyerinden ayrıldığını, varsa ikamete dayalı bir  sosyal […]

yurt dışı borçlananların başlangıç tarihi nedir

Emeklilik için başlangıç tarihi önemlidir.yurt dışı borçlanma yapanların başlangıç tarihi nasıl tespit edilir.  Aylığa hak kazanmak için 5510 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan anlamda belli bir sigortalılık süresi şartının yerine getirilip getirilmediğinin tespitinde geçerli olmak üzere; – Türkiye’deki sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler borçlanılmış ise sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlanılan gün sayısı kadar […]

yurt dışı borçlanması nedeniyle aylık alma şartları

Yurt dışı borçlanması yapanların emekli olması için yada aylık alması için gereken şartları şunlardır. Borçlanılan sürelere göre malullük, yaşlılık veya emekli aylığı bağlanabilmesi için; – Yurda kesin dönülmüş olması, – Tahakkuk ettirilen borçtan aylık bağlanmasına yetecek en az süre/gün  karşılığı kadar ödeme yapılması, – Mülga sosyal güvenlik kanunların/kanunlarının yürürlükteki veya 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre […]

yurt dışı borçlanma için aranan şartlar

Yurt dışı borçlanma yapılabilmesi için aranan şartlar aşağıdadır – Türk vatandaşı olmak, – Borçlanma kapsamındaki yurtdışı sürelerini belgelendirmek, – Yazılı istekte bulunmak. Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına ilişkin yazılı talep, genelge eki “Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi”nin usulüne göre doldurulup imzalandıktan sonra doğrudan yada posta yolu ile Kurumun ilgili  ünitesine verilmesi ile yerine getirilir. Yurtdışı Borçlanma Talep […]

yurt dışı borçlanma süreleri

Aşağıdaki süreleri yurt dışında bulunan türk vatandaşları borçlanabilir – Yurtdışında geçen sigortalılık süreleri, – Bu süreler arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri, – Ev kadını olarak geçen sürelerdir. Borçlanma kapsamında olmayan yurtdışı süreleri – Yurtdışında 18 yaşın doldurulmasından önce, Türk vatandaşlığının kazanılmasından önce veya Türk vatandaşlığının kaybedilmesinden sonra geçen sigortalılık, […]