sgk da yeni denetim elemanları sosyal güvenlik denetmenleri

Sosyal Güvenlik Kurumu nda yeni bir denetim birimi kuruldu .Sosyal Güvenlik Denetmenleri ile ilgili yönetmeliğe buradan ulaşınız Sosyal Güvenlik Denetmenliği Ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24 ve 25.maddesine göre Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin görev ve yetkileri aşağıdaki şekilde olacak Denetmen ve denetmen yardımcılarının görevleri MADDE […]

Sosyal sigorta işlemleri yönetmeliği metni 2012

yeni en son güncellenmiş sosyal sigorta işlemleri yönetmeliği maddeleri tüm metni . 2011 yılı 6111 sayılı kanunla gelen değişikliklere istinaden yönetmelik değişiklikleri incelenmiştir. 16.06.2011 tarih ve 27966 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişiklikleri ve ek maddeler eklenmiştir. 12 Mayıs 2010 çarşamba tarihli ve 27579 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. sosyal sigorta işlemleri yönetmeliğinin metni ve tümüne […]