Kategori: yargı kararları ve akademik yazılar

sgk , ssk , bağkur , emekli sandığı , memur , işçi , iş hukuku , emeklilik , yargı kararları , akademik yazılar

Belirli süreli iş sözleşmesi tanımı şekli süresi ve sınırları

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Tanımı, Şekil Şartı, Sözleşme Yapma Serbestîsi ve Sınırları Ayrımı ve Sınırları Sürenin Belirlenmesi ,azami ve asgari süreler , devam eden ve zincirleme sözleşme yapılıp yapılamayacağı Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Tanımı, Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Şekil Şartı, Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Sözleşme Yapma Serbestîsi ve Sınırları nedir Belirli Süreli ve Belirsiz Süreli […]

İşçinin Kişilik Değerlerine Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat

İşçinin kişilik değerlerine saldırı işverenin işçiyi dövmesi işverenin işçiye küfretmesi kıdem tazminatı ihbar tazminatı gerektirimi haklı fesih nedenimidir işçi manevi tazminat talebinde bulunabilirmi yargıtay kararı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı 26.03.2009, E. 2007/41164, K. 2009/8092 1.1. Davacı işçi, işveren vekili tarafından dövülmüş ve iş sözleşmesi feshedilmiştir. 1.2. Davacı, feshin haksız olduğu iddiasıyla açtığı davada ihbar […]