Kategori: yabancı işçi

yabancı işçi , çalışma şartları , , mevzuatı , yazıları , yabancı uyruklu işçi

Kaçak yabancı işçi çalıştırma cezası

Kaçak Yabancı işçi çalıştırma cezası 2019  Çalışma Bakanlığına göre kaçak yabancı işçi çalıştıranların ödeyecekleri ceza , sgk ya göre 2019 yılı için sigortasız yabancı işçi çalıştırma cezası ne kadat ?. Cezalar izinsiz çalıştırılan Suriye uyruklular için de geçerlidir. KAÇAK YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRANLARA  UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI  CEZA MİKTARI 2019 (TL) Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran […]

Turizm sektöründe çalışan yabancı işçilerden istenilen belgeler

Malum Ülkemiz Turizm ülkesi.  Bu nedenle ülkemizde fazla sayıda yabancı uyruklu kişi turizm sektöründe istihdam edilmektedir.Bu ne denle Türkiyede Turizm sektöründe çalışacak yabancı işçilerden ve bunları istihdam eden işverenlerden ilk başvuruda istenilen belgeler Çalışma Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Yabancı Çalışandan İstenen Belgeler: • Yabancı yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği […]

yabancıların çalışmasının yasak olduğu meslekler

Aşağıdaki işlerde yabancılar çalışamaz çalıştırılamaz.Bu meslekler sadece Türk vatandaşlarına hasredilmiştir.Yabancılar aşağıdaki meslekleri Türkiye de icra etmek  için Türk vatandaşlığına geçmek zorundadırlar Yabancıların çalışamayacağı işler 1. Doktorluk, hemşirelik, dişçilik, ebelik, hastabakıcılık. (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca) 2. Eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca) 3. Veterinerlik (Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği […]

Yabancı işveren yabancı bağımsız çalışan yabancı şirket ortakların sigortalılığı

5510 sayılı Kanuna göre yabancı işveren bağımsız çalışan ve şirket ortaklarının sigortalılığı Kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu Sosyal Güvenlik Kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene bağlı olmaksızın kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar Bağ-Kur sigortalısı sayılmışlardır. 5510 sayılı kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince sigortalı sayılmışlardır. Kimler 4/b Sayılır. […]

yabancıların sigortalılığı

1- Sosyal Sigorta Hükümleri Açısından: 5510 sayılı Kanun’un “Sigortalı sayılanlar” başlıklı 4’üncü maddesinin birinci fırkasının (a) bendine göre; hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar sigortalı sayılır. Aynı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi hükmü ise aşağıdaki gibidir: “c) Birinci fıkranın (a) bendi gereği sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler, mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası […]