Kategori: teşvik yazıları

teşvikler hakkında son güncel bilgiler

SGK teşvikler tablosu 2018

2018 yılında uygulanacak SGK teşvikleri ve kanun maddeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Maddeler yürürlükteki prim teşviklerini göstermektedir.İlk sıra kanun numarası ikinci sıra kanun maddesi 3. sıra ise teşvik ismidir. 5510 (81 md/ı) 5 Puan indirimi 5510 (81 inci Madde/i) Yurtdışına götürülen sigortalılara 5 puan 5510 (81 inci Madde/2) Bölgesel istihdam 5510 (Ek 2 nci Madde) Bölgesel […]

SGK da 6 puanlık ikinci teşvik geldi

01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere 10 veya daha  fazla işçi çalıştıran iş yerleri için 5 puanlık teşviğe ilave olarak 6 puanlık ikinci bir indirim geldi. 14 temmuz 2013 tarihli  Resmi gazetede  2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlandı . (I), (II) ve (III) sayılı listelerde belirtilen yerlerde faaliyet gösteren ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun […]

yeni teşvik paketinde neler var bölge ve iller

YENİ TEŞVİK PAKETİNDE 6 Bölge oluşturuldu .En çok teşvik 6. Bölgeye 1. Bölgeye kadar teşvikler azalacak . Fakat bazı yatırımlar 5 den küçük bölgeye yapılsa dahi 5. Bölgeye yapılmış gibi avantajdan yararlanacak.Yani İstanbul ve Ankara gibi 1. bölgeye veya 2,3 ve 4. bölgeye  yapılan bazı yatırımlar 5.bölgeye yapılmış gibi indirim ve teşvikten yararlanacak. Bu yatırımlar […]

6111 sayılı kanun ile getirilen teşvikler

1-TEŞVİK : 6111 sayılı yasanın 74. maddesi ile; 4447 sayılı yasaya daha önce eklenen Geçici 7 ve Geçici 9. maddeler değiştirilmiş ve Geçici 10. madde eklenmiştir. Geçici 7 ve 9. maddelerde yer alan,  iki değişiklik yapılmıştır; Birincisi “Bu madde ile düzenlenen destek unsurundan diğer ilgili mevzuat uyarınca ayrıca yararlanmakta olan işverenler; aynı dönem için ve […]