Kategori: primsiz

primsiz ödemeler

65 yaş maaşı ne kadar

65 yaş maaşı 2018 için hesaplanmış olup 270,70 TL dir.  Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde engelli olanlar 573,19 TL alacaklar.  2018 Ocak ayı  katsayıları belirlenmesi ile bilgiler güncellenmiştir . Yaşlı, özürlü ve özürlü yakını aylıkları 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının (2332) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu hesaplanmaktadır. Buna göre;Yaşlılık […]

Engelli yakını aylığı

2018 engelli yakını maaşı  18 yaşını tamamlamamış engelli olan yakınlarının bakımını üstlenenlerden, geliri, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık tutarın asgari ücretin üçte 1′inden daha az olanlara (483,64 TL) , 3240 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımında bulunacak tutarda aylık bağlanacak. 18 yaşını tamamlamamış engelli aylıklarında, engeli yakını da genel sağlık sigortası kapsamına […]

engelli aylığı 2018

Özürlü aylığı 2018 miktarı ve bakıma muhtaç özürlü maaşı  miktarları  engelli sakat veya sakatlık maaşı bilgileri katsayılarının belirlenmesi devamında yeniden hesaplanmıştır. Tutar 527,55 TL dir . Hesaplama 2018 Ocak ve Temmuz  ayı arası 6 aylık süre için  geçerlidir. Engelli maaşı Torba Kanunla değişmiştir.  18 yaş üstünde olan, başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde engelli olduklarını […]