Kategori: pratik bilgiler

En Yüksek Devlet Memuru Aylığı

En Yüksek Devlet Memuru Aylığı nedir nerelerde kullanılır ? Hesaplama şekli ve yıllara göre miktarları nedir. Hesaplanışı : Aylık katsayı X 9500 şeklindedir. Kullanım yerleri. Tazminat üst sınırı , memur ölüm yardımları ,  bazı tazminatlar  ek ödemeler En yüksek devlet memuru kimdir diye sorulacak olursa başbakanlık müsteşarı olduğunu söylemek gerekir 2019 Yılı Temmuz ayından sonra 9500 […]

Cenaze ödeneği Cenaze ödeneği miktarı şartları kimler alır

cenaze yardımı 2019 716 2018 594 2017 531 2016 489 2015 449 2014 415 2013 386 Cenaze ödeneği 2019 yılı için 716 TL olmuştur. SGK , İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, vazife malullüğü ya da yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalıların hak sahiplerine hiçbir koşul aranmadan cenaze yardımı ödüyor. […]

2019 çocuk yardımı

Çocuk yardımı 2019 , devlet memuru sigortalılara çocuk yardımı ,  torba Kanun çocuk parası, primden istisna çocuk yardımı, çocuk zammı , vergiden istisna çocuk yardımı ve sınırı hakkında bilgiler vereceğiz. Çocuğun mu var derdin var demişler . Devletimiz madem çocuğun var derdin var o zaman çocuğun için bazı yardımlarda bulunayım, bazı istisnalar belirleyelim , ödediğin […]

memur aile yardımları Çocuk Eş Doğum ve Ölüm Yardımları 2019

2019 yılı devlet memuru sosyal yardımları devlet memurları eş yardımı çocuk yardımları  doğum yardımları  ölüm yardımları aile yardımı ne kadar alır Tüm çocuk yardımları ile çocuk zamlarından vergi istisnası ile sigorta primi istisnası için burayı tıklayınız Devlet memurlarında iki çocuk sınırı kaldırılmıştır.Yardımlar Devlet memuru katsayılarına bağlanmıştır. 01.01.2019-31.12.2019   dönemi için  Devlet Memurları Sosyal Aile  Çocuk Eş Doğum  […]

Sigortasız işçi çalıştıranların ödeyecekleri idari para cezaları sigortasız işçi cezası

2019 yılı sigortasız işçi çalıştırmanın cezası nedir  sigortasız işçi çalıştıran ne kadar ceza öder sigortasız işçi çalıştırmanın cezası 2019 yılında ne kadar oldu diye sık sık sorular sorulur.Kayıt dışının ve sigortasız işçi çalıştırmanın fazla olduğu ülkemizde cezalarda azımsanmayacak kadar fazladır.Sigortasız işçi çalıştırmaya SGK’nın vereceği cezalar asgari ücrete bağlanmıştır.Dolayısıyla her altı ayda bir asgari ücrete bağlı […]

gelir vergisi dilimleri

Gelir vergisi dilimleri açıklandı . 2018 yılı için Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde tarife ve oranlar aşağıdadır Aşağıda ise ücretlilere  dışında gelir vergisi dilimleri bulunmaktadır. 14.800 TL’ye kadar %15 34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2250 TL, fazlası %20 80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6060 TL, fazlası %27 […]

yeniden değerleme oranı

Yeniden değerleme oranı 2018 yılı için yüzde 14,47 olarak belirlendi.Oranlar 2018 yılında uygulanacak  Bilindiği üzere bir çok vergi ceza ve zamlar yeniden değerleme oranına bağlı . Dolayısı ile bu orana bağlı  vergi ve cezalar   % 14,47 olarak artırılacak. Yeniden değerleme oranı bir önceki yıla göre tespit edilip bir sonraki yıl uygulanır. Yeniden değerleme ekim ayı […]

kıdem tazminatı tavan tutarları

2018 kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayılarına bağlıdır. Katsayılar açıklanmış olup hesap tablosu aşağıdadır. 01.01.2019-30.06.2019 dönemi için kıdem tazminatı tavanı 6017,60 TL  olmuştur. Hesaplama aşağıdaki şekildedir. Kıdem tazminatı tavanı ve hesaplaması   memur aylık katsayılarına bağlıdır. Kıdem tazminatı tavanı hesaplaması nasıl olacaktır. Aşağıda açıklama yapılmış olup hesaplama tablo halinde gösterilmiştir. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır ? Formülü aşağıdadır. […]

işsizlik ödeneği şartları miktarı

işsizlik maaşı (ödeneği ) 2019 miktarları 01.01.2019 den sonra  en az 1023,20  en fazla 2046,40 TL olmuştur. Bu miktarlardan Damga vergisi düşülecektir Miktarı maaşınızın %40 dır. Ama asgari ücretin brütünün %80 ini geçemez. İşsizlik maaşı sorgulama işsizlik maaşı sorgulama işlemini 2019 yılı için  e devlet şifresi ile  yapabilirsiniz. işsizlik maaşı parası ve ödeneği aynı anlama gelmektedir. Paranın […]

yıllık ücretli izin sürelerine eklenen hafta tatili süreleri

2018 Yıllık izin sürelerine pazar günü eklenir mi cumartesi günü hafta tatili süresi bayram tatili ve resmi tatiller  eklenir mi ? İş Kanununa göre haftalık çalışma süresi 45 saattir. Günlük çalışma süresi 7,5 saattir ve haftalık 45 saat çalışan işçiye 24 den saatten az olmamak şartıyla  ücretli izin kullandırılması zorunludur.Bu 24 saatlik  sürenin pazar veya […]