Kategori: meslek hastalığı

meslek hastalığı , ssk , sgk , bağkur , memur , emekli sandığı meslek hastalık sigortası

Meslek hastalığının bildirimi bildirim süresi geç bildirilmesi veya bildirilmemesi

5510 sayılı kanuna göre meslek hastalığının bildirim bildirim süreleri bildirilmemsi geç bildirilmesi aşağıdaki gibidir. Meslek hastalığının bildirim süreleri: Meslek hastalığının bildirilmesi ve Kuruma bildirimin verilme süresi Kanunun 14 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci maddesinin (a), (b), (c) ve (e) bendinde sayılan sigortalıların meslek hastalığına yakalanmaları halinde, […]

meslek hastalığının tespiti nasıl yapılır

5510 sayılı Kanuna göre meslek hastalığının tespiti nasıl yapılır Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğu; a) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve bu raporun dayanağı ve diğer tıbbi belgelerin, b) Kurum tarafından gerekli görülmesi hallerinde işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbi sonuçlarını ortaya koyan denetim […]

meslek hastalığı nedir tanımı kapsamı

5510 sayılı Kanuna göre meslek hastalığı nedir kimler meslek hastalığına tutulmuş sayılı kapsamı ve tanımı nedir. Meslek hastalığı sigortası hükümleri, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde, 5 inci maddesinin (a), (b), (c), (e) ve (g) bentlerinde sayılan sigortalılar ile Ek 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen tarım veya orman işlerinde hizmet […]