Meslek hastalığının bildirimi bildirim süresi geç bildirilmesi veya bildirilmemesi

5510 sayılı kanuna göre meslek hastalığının bildirim bildirim süreleri bildirilmemsi geç bildirilmesi aşağıdaki gibidir. Meslek hastalığının bildirim süreleri: Meslek hastalığının bildirilmesi ve Kuruma bildirimin verilme süresi Kanunun 14 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile… DevamıMeslek hastalığının bildirimi bildirim süresi geç bildirilmesi veya bildirilmemesi

meslek hastalığının tespiti nasıl yapılır

5510 sayılı Kanuna göre meslek hastalığının tespiti nasıl yapılır Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğu; a) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve bu raporun dayanağı ve diğer tıbbi belgelerin, b) Kurum… Devamımeslek hastalığının tespiti nasıl yapılır