yabancı dil tazminatı ne kadar memur YDS 2017

2017 yabancı dil tazminatı memur maaş katsayılarına göre hesaplanmıştır. 2017  Ocak ayından  geçerli olmak üzere  memur maaş katsayısı 0,096058 dir . 2017 döneminde yabancı dil bilgisinden kurumlarınca yararlanılan personele bildiği her bir dil için YDS den aldığı puana göre hesaplama yapılacaktır.  kpds A B C D düzeyleri aşağıdakş puanlara tekabül eder KPDS seviyeleri karşılıkları 90 – 100 […]

Memura yıpranma payı nedeniyle erken emeklilik

Toplu sözleşme ile memurlara yıpranma payı nedeniyle erken emeklilik geliyor . Öncelikle sağlık çalışanları yıpranma payından yararlanacak . Bilim kurulu oluşturulacak . Bu kurul kimlerin yararlanacağını yıpranan memur kadrolarını ve diğer şartları belirleyecek. Yıpranma payından yararlanma şekli şu şekilde olacak . Her 5 yıl çalışana 1 yıl verilecek . Bu bir yıl ihtiyaç duyulan gün […]

memura 1 derece verilmesi

2016 yılı için toplu sözleşmeleri sonucu  15.01.2005 yılından sonra göreve başlayan memurlara 1 derece verileceği açıklandı  . Bu tarihten sonra sözleşmeli olup memur kadrosuna geçenlerde bu 1 dereceden yaralanacak . Daha önce memurlara 2 defa,  almayanlar şeklinde 1 derece verilmişti. Yanlış anlaşılmasın ve tarih hakkında bilgisi olmayanlara açıklama yapalım eskiden 1 dereceden faydalanan memurlar yararlanmamış […]

Toplu sözleşme ile memur zammı ne kadar olacak ?

Memurlar ile kamu işveren heyeti  arasında 2016 ve 2017 yılı için zam konusunda toplu sözleşme yapıldı  2016 yılı için %6 artı yüzde 5 ile  anlaşıldı .2017 yılı için ise yüzde 3 artı %4 zam verilecek . Enflasyon bu oranların üzerinde gelirse fark kadar memur maaşında Son teklif  2016  %6 +%5  kümülatif %13,1 2017 için %3+%4 ve enflasyon farkı […]

memura ek zam varmı

Memura 2016 ocak ayı ve ilk 6 ay için  için  %0,85  ek zam verilecek. .Enflasyon verisinin yüksek çıkmasından dolayı  2016 Ocak ayında toplam  %6,85  zam verilecek Bilindiği üzere zam oranı %6 idi. Buna enflasyon farkı eklendi Memur maaş artışı ne kadar %6  artı 2016 Ocak da  enflasyon farkı  %0,85  şeklindedir. Memurlar ayrıca AGİ farkı alacak .    

memur doğum analık ve doğum aylıksız izni

Memurlarda doğum izni ve ücretsiz izin 6111 sayılı torba kanun ile memura verilecek doğum izni analık izin süresinin bitiminden itibaren 24 ay kadar ücretsiz izin verilebilecek . Aynı durum eşi memur olsun olmasın farketmez erkek memurada eşinin doğumu nedeniyle isteği halinde doğum izni verilecek .Eskiden doğum yapan memura 12 aya kadar ücretsiz izin veriliyordu.Doğum iznin […]

memur sicil disiplin uygulamaları

devlet memurları sicil ve disiplin uygulamaları 6111 sayılı Torba kanun ile değiştirilmiştir. 05.04.2011 tarih ve 27906 sayılı seri no-2 Kamu personeli  tebliğde yer alan memur sicil ve disiplin uygulamaları belirtilmiştir. SİCİL, DİSİPLİN VE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1- 6111 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki sicile ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldığından 2011 yılından başlamak üzere […]

doğum yapan memur süt izni

Doğum yapan memurlara verilen süt izinleri 6111 sayılı Torba Kanun ile değiştirildi.Süt izni süreleri artırıldı 05.04.2011 tarih ve 27906 sayılı seri no-2 Kamu personeli  tebliğde süt izni ile ilgili kısım aşağıdadır Memur Süt İzni 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde, “… Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir […]

Memura kurul üyeliği parası bire indirildi

Bazı memurlar  maaşları yanında yönetim kurulu üyeliği  denetim kurulu üyeliği  tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile buna benzer  alanlarda  görev alarak ek para alıyorlardı. Bundan sonra memur   üyeliklerinden dolayı aldığı görevlerden bir tanesini seçecek ve tek bir üyelik geliri elde edecek .Birden fazla kurul üyelikleri parası alınamayacak 31. Ocak 2012  tarih […]

yeni ek ödemeler

Kamuda yeni ek ödeme oranları ve 2011 Temmuz sonrası memur ek ödemeleri aşağıdaki tabloda yer almıştır. 666 sayılı  Kamu görevlilerinin mali haklarının düzenlenmesi amacıyla  bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun  hükmünde kararname ile I sayılı cetvel düzenlenmiştir. Kariyer meslekler kapsam dışındadır. Ek ödeme cetveli aşağıdadır Kadro ve Görev Unvanı Ek Ödeme […]