memurlar

2019 yabancı dil tazminatı memur maaş katsayılarına göre hesaplanmıştır. 2019  Temmuz  ayından  geçerli olmak üzere  memur maaş katsayısı 0,138459 dir …. Continue Reading…

memurlar

Memura 2019 yılı  Teemuz  ayı için ek % 1,01  toplam % 6,01  zam verilecek . 6 aylık enflasyon farkı eklenmiştir…. Continue Reading…

memurlar

2019 yılı için ikinci  altı ay yüzde 5   e ilaveten  enflasyon  farkı verilecek . Altı ay enflasyon verileri açıklandı . … Continue Reading…

memurlar

Toplu sözleşme ile memurlara yıpranma payı nedeniyle erken emeklilik geliyor . Öncelikle sağlık çalışanları yıpranma payından yararlanacak . Bilim kurulu… Continue Reading…

memurlar

2016 yılı için toplu sözleşmeleri sonucu  15.01.2005 yılından sonra göreve başlayan memurlara 1 derece verileceği açıklandı  . Bu tarihten sonra… Continue Reading…

memurlar

Memurlarda doğum izni ve ücretsiz izin 6111 sayılı torba kanun ile memura verilecek doğum izni analık izin süresinin bitiminden itibaren… Continue Reading…

memurlar

devlet memurları sicil ve disiplin uygulamaları 6111 sayılı Torba kanun ile değiştirilmiştir. 05.04.2011 tarih ve 27906 sayılı seri no-2 Kamu… Continue Reading…

memurlar

Doğum yapan memurlara verilen süt izinleri 6111 sayılı Torba Kanun ile değiştirildi.Süt izni süreleri artırıldı 05.04.2011 tarih ve 27906 sayılı… Continue Reading…

memurlar

Bazı memurlar  maaşları yanında yönetim kurulu üyeliği  denetim kurulu üyeliği  tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile… Continue Reading…

memurlar

Kamuda yeni ek ödeme oranları ve 2011 Temmuz sonrası memur ek ödemeleri aşağıdaki tabloda yer almıştır. 666 sayılı  Kamu görevlilerinin… Continue Reading…

Kategoriler