Kategori: memurlar

657 sayılı memurlar hakkındaki sicil izin atama mevzuat yazı haberler

yabancı dil tazminatı ne kadar memur YDS

2019 yabancı dil tazminatı memur maaş katsayılarına göre hesaplanmıştır. 2019  Temmuz  ayından  geçerli olmak üzere  memur maaş katsayısı 0,138459 dir . Yabancı dil bilgisinden kurumlarınca yararlanılan personele bildiği her bir dil için YDS den aldığı puana göre hesaplama yapılacaktır.  kpds A B C D düzeyleri aşağıdakş puanlara tekabül eder KPDS seviyeleri karşılıkları 90 – 100 arası puanlar […]

Toplu sözleşme ile memur zammı ne kadar olacak ?

2019 yılı için ikinci  altı ay yüzde 5   e ilaveten  enflasyon  farkı verilecek . Altı ay enflasyon verileri açıklandı .  Zam miktarına ilaveten  1,01 puan  toplu sözleşmeden dolayı enflasyon farkı  verilecek . Toplam zam oranı % 6,.01 olarak belirlendi . 2019 yılı Temmuz ayında   ek zam oranı %1.01 toplam memur zammı % 6.01 belirlendi.

Memura yıpranma payı nedeniyle erken emeklilik

Toplu sözleşme ile memurlara yıpranma payı nedeniyle erken emeklilik geliyor . Öncelikle sağlık çalışanları yıpranma payından yararlanacak . Bilim kurulu oluşturulacak . Bu kurul kimlerin yararlanacağını yıpranan memur kadrolarını ve diğer şartları belirleyecek. Yıpranma payından yararlanma şekli şu şekilde olacak . Her 5 yıl çalışana 1 yıl verilecek . Bu bir yıl ihtiyaç duyulan gün […]

memura 1 derece verilmesi

2016 yılı için toplu sözleşmeleri sonucu  15.01.2005 yılından sonra göreve başlayan memurlara 1 derece verileceği açıklandı  . Bu tarihten sonra sözleşmeli olup memur kadrosuna geçenlerde bu 1 dereceden yaralanacak . Daha önce memurlara 2 defa,  almayanlar şeklinde 1 derece verilmişti. Yanlış anlaşılmasın ve tarih hakkında bilgisi olmayanlara açıklama yapalım eskiden 1 dereceden faydalanan memurlar yararlanmamış […]

memur doğum analık ve doğum aylıksız izni

Memurlarda doğum izni ve ücretsiz izin 6111 sayılı torba kanun ile memura verilecek doğum izni analık izin süresinin bitiminden itibaren 24 ay kadar ücretsiz izin verilebilecek . Aynı durum eşi memur olsun olmasın farketmez erkek memurada eşinin doğumu nedeniyle isteği halinde doğum izni verilecek .Eskiden doğum yapan memura 12 aya kadar ücretsiz izin veriliyordu.Doğum iznin […]

memur sicil disiplin uygulamaları

devlet memurları sicil ve disiplin uygulamaları 6111 sayılı Torba kanun ile değiştirilmiştir. 05.04.2011 tarih ve 27906 sayılı seri no-2 Kamu personeli  tebliğde yer alan memur sicil ve disiplin uygulamaları belirtilmiştir. SİCİL, DİSİPLİN VE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1- 6111 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki sicile ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldığından 2011 yılından başlamak üzere […]

doğum yapan memur süt izni

Doğum yapan memurlara verilen süt izinleri 6111 sayılı Torba Kanun ile değiştirildi.Süt izni süreleri artırıldı 05.04.2011 tarih ve 27906 sayılı seri no-2 Kamu personeli  tebliğde süt izni ile ilgili kısım aşağıdadır Memur Süt İzni 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde, “… Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir […]

Memura kurul üyeliği parası bire indirildi

Bazı memurlar  maaşları yanında yönetim kurulu üyeliği  denetim kurulu üyeliği  tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile buna benzer  alanlarda  görev alarak ek para alıyorlardı. Bundan sonra memur   üyeliklerinden dolayı aldığı görevlerden bir tanesini seçecek ve tek bir üyelik geliri elde edecek .Birden fazla kurul üyelikleri parası alınamayacak 31. Ocak 2012  tarih […]

yeni ek ödemeler

Kamuda yeni ek ödeme oranları ve 2011 Temmuz sonrası memur ek ödemeleri aşağıdaki tabloda yer almıştır. 666 sayılı  Kamu görevlilerinin mali haklarının düzenlenmesi amacıyla  bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun  hükmünde kararname ile I sayılı cetvel düzenlenmiştir. Kariyer meslekler kapsam dışındadır. Ek ödeme cetveli aşağıdadır Kadro ve Görev Unvanı Ek Ödeme […]