Kategori: kısa bilgiler

sgk , bağkur , ssk , iş hukuku , sosyal güvenlik hakkında kısa bilgiler

emekli harcırahı

Emekli olanlar Brüt 1877,14 TL ,  net  1863 TL  yolluk alabilirler . Hesaplama şu şekilde yapılmaktadır. 13558 gösterge rakamı aylık katsayı ile çarpılır. 2019 Temmuz ayından sonra aylık katsayı  0,138459 olarak  belirlenmiştir. Bu rakam dışında başkaca miktar ödenmez. Gösterge rakamı Kararnamede 12105 olmasına rağmen toplu sözleşme ile 2019 yılında 13558 olarak uygulanacaktır 13.558 * 0,138459 […]

Tebligatta sürelerin hesaplanması

Tebligatta sürelerin hesaplanması aşağıdaki şekilde olacaktır. Eğer gün verilmişse tebligatın alındığı tarihi saymayarak ertesi günden itibaren verilen gün parmak hesabı sayılacaktır. Örneğin ayın beşinde (5) aldığınız tebligat 15 gün süreli ise yın 6 sından başlayarak 20 sinde mesai bitiminde bitecektir.  Son gün tatile rastlarsa ilk iş günü mesai bitimine kadar süreniz devam edecektir. Ayın 20 […]

Dul maaşı alan sigortalı çalışırsa maaşı kesilir mi ?

Eşini kaybetmiş hem erkek hem de bayanlar dul maaşını hak ederler. Vefat eden eşin ölmeden önce maaş alıyor olması yada belli bir prim ödemiş olması gerekivor. Hayatta kalan eş dul maaşını hakettikten sonra sigortalı bir işte çalışırsa yada kendi işini kurarsa 4-b li (Bağkurlu) olursa veya memur olursa maaşı kesilmez. Vefat edenin tabi  olduğu sosyal […]

çalışan emekliler ne kadar prim ödeyecek

2019 yılında Emekliler işyeri açarlarsa vergiye tabi iş yaparlarsa şirket ortağı olurlarsa emekli maaşlarından kesinti yapılmayacak. Kanun 2016 mart ayından itibaren geçerli olacak. Eski SGDP  borçları ise ödenecek . Emekli bir işverene bağlı çalışırsa sigortalı olacak maaşı kesilmeyecek fakat SGDP primini işveren ödeyecek. Eski yazılar (hükmü kalmamıştır) : Çalışan emekli  her nereden emekliye ayrılmış  olursa olsun  […]

TYP nedir maaşları ne kadar ?

TYP  Toplum yararına program demektir. Kamu kurumları İşkur üzerinden toplum yararına çalışacak kişileri işe alır. Görevleri ve çalıştırılacakları alanlar aşağıdaki gibidir. Ağaçlandırma Çevre temizliği Diğer Erozyon Engelleme çalışması Kamusal altyapının yenilenmesi MEB bakım onarım ve temizlik MEB çevre düzzenlemesi MEB Güvenlik Park düzenlemeleri Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması Vadi ve dere ıslahı Görüldüğü gibi […]

eşi vefat eden dul kadınlara maaş

Eşi ölmüş  dul kadınlara Aile ve Sosyal Yardım bakanlığı her ay 250 TL verecek . şartları nedir ve hangi kadınlar alacak ? Kadın Eşinden ayrılmış değil eşi vefat etmiş olacak . Sosyal Güvencesi olmayacak başka biri ile yaşıyor olmayacak muhtaç olacak .Peki nereye başvurulacak ikamet edilen yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvuracak . Ne […]

yurt dışı tedavisi

1- TEDAVİ İÇİN YURTDIŞINA GÖNDERİLME Sigortalı veya bakmakla yükümlü olduğu kişinin Kurum mevzuatına göre tedaviye müstahak olmaları kaydıyla yurt içinde yapılamayan tedavileri, yurt dışında yaptırılabilir. Bunun aşamaları, 1.1. Sağlık Kurulu Raporunun Temini Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda tedavilerinin yurt içinde mümkün olmadığına dair ilgili sağlık kuruluşundan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Sağlık Yardımlarından Yararlandırılanların Yurtdışına Tedaviye […]

hasta ve refakatciye ödenen yol giderler gündelikler

2011 yılında hasta ve refakatciye ödenen gündelikler 01.07.2011 tarihi itibariyle 2011 yılı temmuzdan itibaren ilçe merkez sevkler için  6,44 ve iller arası sevklerde 12,90 TL dir Gündelikler; il dâhilindeki sevklerde (ilçe-merkez arası) 100, iller arası sevklerde ise 200 gösterge rakamının devlet memurları aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden ödenir.                Genel sağlık […]

refakatci giderleri

refakatciler hangi hallerde para alır .Refakatciye yol parası harcırah ve yolluk olarak hangi hallerde ödeme yapılır. Refakatçi giderleri 1- yatarak tedavilerde:Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yatarak tedavileri sırasında hekimin veya diş hekiminin tıbben göreceği lüzum üzerine; ilgili sağlık hizmeti sunucusunca düzenlenen refakatçi kalındığına dair belgeye istinaden, yanında kalan refakatçinin yatak ve yemek […]

trafik kazaları sağlık yardımları

6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 59 uncu maddesi ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun yeniden düzenlenen 98 inci maddesinde; “Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum ve […]