Kategori: KHK

Kamuda yeni ücret düzenlemeleri

Kamuda ücretler yeniden düzenlendi .Eşit işe eşit ücret getirildi .  Kamu görevlilerinin mali haklarının düzenlenmesi amacıyla  bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair 666 sayılı kanun  hükmünde kararname 02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı resmi gazetede yayımlandı . 666 sayılı KHK nin metnine ve resmi gazetede yayınlanmıl haline buradan ulaşınız

Çalışma ve Sasyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat yasası yeni

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı yeni teşkilat kanunu yayınlandı.665 sayılı KHK 02.11.2011 tarih ve sayılı 28103 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.İdari Teftiş Kurulu İş Teftiş Kurulu ve İşkur Teftiş Kurulu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı altında toplandı .Tüm bu müfettişler iş müfettişi oldu . Yeni genel müdürlükler kuruldu. 665 sayılı KHK ye buradan ulaşınız