Kategori: kanunlar

sgk , ssk , bağkur , emekli sandığı , memur , işçi , iş hukuku kanunu , kanun değişikliği mevzuatı

Torba kanunda neler var

Bu yazı başlığı altında Torba kanunlarla SGK ve İş mevzuatına getirilecek veya getirilen yenilikler den bahsedilecektir. 2013 yılında eklenen veya yürürlükten kaldırılan Kanun maddeleri anlatılacaktır. Son çıkan Kanunları TBMM nin son kanunlar  sayfasından görebilirsiniz.Kanun tasarıları ise burada ki sayfadan takip edebilirsiniz. Son 10 günlük tasarı ve teklifler burada bulunan sayfada yer almaktadır. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen, […]

6287 yeni eğitim kanunu değişikliği 4+4+4 eğitim yasası metni

4+4+4 ile ilgili eğitim yasası değişiklik metni aşağıdadır. Kanun no 6287  kabul tarihi 30.03.2012 dir TBMM de kabul edilmiştir. Cumhurbaşkanı imzalamıştır.11 Nisan 2012 tarih ve 28621 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. 6287 sayılı Kanun İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN MADDE 1- 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun […]

çek kanunu değişikliği kabul edildi

6273 sayı ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile 5941 sayılı çek kanununda değişiklik 31.01.2012 tarihinde kabul edildi . Yapılan değişiklikler aşağıdadır.Maddelerden sonra açıklama yapılmıştır. MADDE 1- 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “adlî sicil” ibaresi “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrasına […]

5510 sayılı kanun

5510 sayılı kanun SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kanun Kabul Tarihi : 31/05/2006 Resmi Gazete Tarihi : 16/06/2006 Resmi Gazete Sayısı : 26200 5510 sayılı Kanun son hali ve güncellenmiş yeni 5510 sayılı kanun metni GÜNCELLEMELER (Aşağıdaki Kanunlarla getirilen değişiklikler 5510 sayılı Kanuna eklenmiştir.) 6495 sayılı Kanun ile 6385 […]