Kategori: istenilen belgeler

emeklilik , malulluk , sgk , ssk , bağkur , istenilen belgeler

malüllük maaşı için istenilen belgeler

sgk lılar ssk ya tabi çalışanlar bağkura tabi çalışanlar için 4/a ya tabi 4/b ye tabi çalışanlar için maluliyet maaşı başvurusunda istenilen belge evrak form lar aşağıdadır SİGORTALILIK DURUMU 4/a (ssk ya tabi) lılar için; 1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi 2-1 Adet Fotoğraf 3- Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün […]

Emeklilik maaşı için istenilen belgeler

sgk lılar ssk ya tabi çalışanlar bağkura tabi çalışanlar için  için emeklilik maaşı başvurusunda istenilen belge evrak form lar aşağıdadır ssk dan emekli olmak ve bağkurdan emekli olmak için müracatta doldurulması gereken belgeler ve formlar sırasıyla 4 a lı ssk lılar için ; 1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi 2-1 Adet Fotoğraf 3-Gelir Vergisinden Muafiyet […]

İş kazası ve meslek hastalığı için istenilen belgeler

sgk lılar ssk ya tabi çalışanlar bağkura tabi çalışanlar için 4/a ya tabi 4/b ye tabi çalışanlar için İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Geliri Bağlanması başvurusunda istenilen belge evrak form lar aşağıdadır ssk dan ve bağkurdan İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Geliri Bağlanması başvurusunda için müracatta doldurulması gereken belgeler ve formlar .Burada bir konuya değinelim […]

ölüm aylığı ve ölüm geliri bağlanması için istenilen belgeler

Ölüm Aylığı Bağlanması için Sgk tarafından istenilen belgeler şunlardır. 4/a (ssk ya tabi) ve 4/b (Bağkura tabi) liler için; 1-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi 2-1 Adet Fotoğraf 3-18 yaşını doldurmayanlar hariç, ortaöğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan erkek çocukların ilgili öğretim kurumundan alacakları öğrenci belgesi, 4- İl veya […]

sgk tecil ve taksitlendirmede istenilen belgeler

1-Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu 2-İlk taksitin ödendiğine dair makbuz veya dekont 3-Teminat 4-Teminat olarak taşınır ve taşınmaz mallar gösterilmiş ise, bu malların değer tespitlerinin yapılmasında Kurum teknik elemanlarınca ve hukuk mahkemelerince tayin edilmiş bilirkişilerce düzenlenmiş raporlar hariç rapor düzenleyen ekspertiz veya bilirkişilerin yetki veya ruhsat belgeleri 4-Borç miktarı 100.000-TL ve altında bulunan özel sektör […]

borcu yoktur yazısı için istenilen belgeler

1- e-Borcu Yoktur Başvuru Formu 2- e-Borcu Yoktur Taahhüt Belgesi Tüzel kişilerde ve Adi Ortaklık Başvurularında: 3- Vergi Levhasının ve Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi 4- İmza sirkülerinin noter onaylı sureti veya fotokopisi 5 – Ortak olunan işyerlerine ortaklık tarihinin Ticaret Sicil Gazetesi veya diğer belgelerle belgelenmesi Gerçek Kişi başvurusunda: 6-Nüfus Cüzdanının ve Ticaret Sicil Gazetesinin […]

işyeri tescilinde istenilen belgeler

İşyeri tescili için sgk tarafından istenilen belgeler aşağıya dökülmüştür. Skg da işveren ve işyeri için bir sigortalının çalışması gerekiyor. Sigortalı çalışan yoksa işyeri ve işverenlik sıfatıda doğmamış oluyor.Tescil için işyeri bildirgesi gerekiyor.Bu belgeye ek olarak verilmesi gereken kayıt bilgi ve belgeler aşağıya çıkartılmıştır. 1- Yerleşim belgesi ile imza sirkülerini, 2- Varsa işveren vekiline ait noterden […]