Apartman risk değerlendirmesi formu

Apartmanlar risk değerlendirme formu doldurmak zorundalar. Aşağıda  site apartman ve binalar için risk değerlendirme formu örneği bulunmaktadır. Formun başındaki açıklamalar bulunmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği kanun mevzuatına göre doldurularak dosyalanması gerekmektedir. Bildirge gibi herhangi bir Kuruma verilmeyecek dosyalanacak riskler için… DevamıApartman risk değerlendirmesi formu

İşçi sağlığı ve iş güvenliği cezaları

Resmi sitede yayınlanan 2013 yılı işçi sağlı ve Güvenliği İSG cezaları için buradaki siteye gidebilirsiniz. Açıklamalar aşağıdadır.   6331 sayılı işçi sağlığı ve  güvenliği kanunu 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı resmi gazetede yayınlandı . Bu kanuna göre yeni… Devamıİşçi sağlığı ve iş güvenliği cezaları

yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü

Yapı işlerinde İşçi Sağlığı Ve İş güvenliği Tüzüğü Metni Birinci Kısım Genel Hükümler Madde 1 – İş Kanunu kapsamına giren yapı işlerinde, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünde öngörülenlerden başka alınacak sağlık ve güvenlik tedbirleri bu Tüzükte belirtilmiştir. Madde 2… Devamıyapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü

işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü

İşçi Sağlığı ve İş güvenliği tüzüğü 1.Kısım Genel Hükümler  Madde 1 – 1475 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde,işçilere aityatıp kalkma yerlerinde ve diğer müştemilatında bulunması gereken sağlık şartlarının ve işyerlerinde kullanılan alet, edevat, makinalar ve hammaddeler yüzünden, çıkabilecek hastalıklara… Devamıişçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü