Kategori: iş kazaları

iş kazaları , iş kazası , ssk , sgk , bağkur , memur , emekli sandığı , işyeri kazaları

İş kazasının olduğu gün sgk ya gün ve prim bildirimi yapılır mı ?

İş kazasının olduğu gün SGK ya gün ve prime esas kazanç bildirilmesi gerekir. İş kazası tarihinde işçi işyerinde çalışmış sayılmaktadır. Örnek soru olarak 10.01.2018 tarihinde iş kazası geçirip 30 gün istirahat alan kişi için ocak 2018 de sgk ya 10 gün mü dokuz gün mü bildirilecek. Kaza günü işçi işyerine geldiği , işverence görevlendirildiği veya  […]

Soma da maden ocağı iş kazası

Soma da maden ocağında meydana gelen iş kazası sonucu vefat eden işçilere Allahtan  Rahmet diliyoruz yakınlarının ve tüm ulusumuzun başı sağolsun. Yeni işkazalarının olmaması için umarız ki daha kalıcı önlemler alınsın gerekli denetimler ve eğitimler sağlansın . Bu üzüntü verici olay sonucu çok şeyler yazılıp çizildi. Bir daha olmaması için yapılması gerekenlere bakmalıyız. Buradan çağrı […]

İş kazası ve meslek hastalığı hallerinde sağlanan haklar yararlanma şartları

İş kazası ve meslek hastalığında hangi haklar sağlanır hangi yardımlar yapılır .5510 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında iş kazası ve meslek hastalığı hallerinde sigortalılara sağlanan haklar; a- Sigortalıya geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneğinin verilmesi, b- Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması, c-  İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen […]

İş kazalarında kusur oranlarının tespiti nasıl yapılır

iş kazası incelemelerinde  kusur oranın tespiti aşağıdaki şekilde yapılmaktadır. Kurum müfettişi deyimi sgk müfettişlerini göstermektedir İşyerlerinde meydana gelen iş kazası vakalarında Bakanlık iş müfettişlerince düzenlenerek Çalışma Bölge Müdürlüklerine intikal ettirilen raporlarda, Kurum müfettişlerince düzenlenen raporlardan farklı kusur oranlarına yer verilen durumlarda; Kanunun 21 inci maddesi uygulanmasında hangi kusur oranının esas alınacağı konusunda aşağıda belirtildiği şekilde […]

İş kazasının geç bildirilmesi veya bildirimin yanlış yapılması

İş kazası geç bildirilirse veya bildirim yanlış olursa ne olur Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde yukarıda açıklanan sürelerde işverence bildirim yapılmaması durumunda, bildirimin Kuruma yapıldığı tarihe kadar sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğinin Kurumca işverenden tahsil edilmesi için gerekli işlemler yapılacaktır. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci […]

İş kazası bildirimi ve bildirim süresi nedir

İş kazası bildirimi ve bildirim süreleri nelerdir.İş kazası kaç gün içinde bildirilmelidir.Kaynak sgk İş kazasının bildirimi ve süresi Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile Ek 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde düzenlenmiştir. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan sigortalılar ile 5 inci maddesinin (a), […]

iş kazası sayılma hal ve durumları

hangi kazalar iş kazası sayılır. 5510  sayılı Kanuna göre iş kazası sayılma halleri ve durumları nedir . İş kazası sayılma hal ve durumları İş kazası sayılma hal ve durumları için Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendine tabi sigortalılar için çalışma ilişkileri göz önünde bulundurularak, Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası ile […]

İş kazasının tanımı unsurları ve kapsamı

İş kazasının 5510 sayılı Kanun ve sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine göre tanımı nedir unsurları nelerdir kapsamı nedir . İş kazası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Kanun) ile 12/05/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde (Yönetmelik) tanımlanmıştır. İş kazası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası […]