İş kazası ve meslek hastalığı hallerinde sağlanan haklar yararlanma şartları

İş kazası ve meslek hastalığında hangi haklar sağlanır hangi yardımlar yapılır .5510 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında iş kazası ve meslek hastalığı hallerinde sigortalılara sağlanan haklar; a- Sigortalıya geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneğinin verilmesi,… Devamıİş kazası ve meslek hastalığı hallerinde sağlanan haklar yararlanma şartları

İş kazalarında kusur oranlarının tespiti nasıl yapılır

iş kazası incelemelerinde  kusur oranın tespiti aşağıdaki şekilde yapılmaktadır. Kurum müfettişi deyimi sgk müfettişlerini göstermektedir İşyerlerinde meydana gelen iş kazası vakalarında Bakanlık iş müfettişlerince düzenlenerek Çalışma Bölge Müdürlüklerine intikal ettirilen raporlarda, Kurum müfettişlerince düzenlenen raporlardan farklı kusur oranlarına yer verilen… Devamıİş kazalarında kusur oranlarının tespiti nasıl yapılır

İş kazasının geç bildirilmesi veya bildirimin yanlış yapılması

İş kazası geç bildirilirse veya bildirim yanlış olursa ne olur Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde yukarıda açıklanan sürelerde işverence bildirim yapılmaması durumunda, bildirimin Kuruma yapıldığı tarihe kadar sigortalıya ödenecek geçici iş… Devamıİş kazasının geç bildirilmesi veya bildirimin yanlış yapılması