Kategori: iş hukuku yazıları

iş hukuku hakında güncel son yazılar

işe iade kabul yazısı

İşçi işe iade davasını kazandığında işveren tarafından işe iade kabul yazısı aşağıdaki gibi olacaktır. Sn. …………  Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin … tarih ve … sayılı kararı uyarınca işe iade talebiniz onandığından bu yazıyı tebliğ ettiğiniz tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde aşağıda belirtilen işyeri adresinde saat 08.00’ den itibaren hazır bulunmanızı rica ederim.   […]