Kategoriler

iş hukuku yazıları

iş hukuku hakında güncel son yazılar


 • Kısmi istihdam en fazla kaç gün olur

  İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği 6. Maddesinde ‘’İşyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma kısmi süreli çalışmadır.’’ denilmektedir. Burada dikkat edilmesi […]

 • ölüm izni kaç gün

  Ölüm İzni kaç gündür ? 3 gündür Ölüm izni kimlere verilir ? İşçilerin ana veya babasının , eşinin ,kardeş veya çocuklarının ölümünde işçiye verilir (İş Kanunu Md.46,55). Devlet memurları için  ölüm […]

 • ücretsiz izin

  Ücretsiz izin nedir ?  Ücretsiz izin şartları  süresi  mevzuatı ücretsiz izin hakkı ücretsiz izine kimler çıkabilir Nasıl alınır ücretsiz izne çıkan başka bir yerde çalışabilir mi  ? Ücretsiz izne çıkanın sigortası […]

 • fazla çalışma ücretinin hesaplanması

  İş Kanununa göre haftalık çalışma süresi 45 saattir. 45 saati aşan çalışmalar fazla mesai olarak değerlendirilir. İşçi fazla mesai karşılığı zamlı ücret yerine serbest zaman talep edebilir. Bu durumda işçiye […]

 • İş Sözleşmesine net ücret mi brüt ücret mi yazılmalı

  İş sözleşmesine net veya brüt ücret yazılmasının önemi yoktur. İşçinin  iş sözleşmesine  net ücret veya brüt ücret yazılması sonucu değiştirmeyecektir.Her iki halde işçinin eline aynı miktar ücret geçecektir. Fakat işçinin ücretleri […]

 • Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Ücretler

  Bayram ve tatillerde çalışma ve  mesai ücretleri hakkında bilgi verelim . Tatilde çalışan ve çalışmayan işçilerin  ücretleri hakkında notlarımızı ve mevzuatı yazalım Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde  çalışmayan işçilere […]

 • bayram ve tatil ücreti nasıl hesaplanır

  İş Kanununun “Genel Tatil Ücreti” başlıklı 47. Maddesine göre; “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o […]

 • Haftalık çalışma süresi

  Haftalık çalışma süresi 45 saattir. Bu sözleşmede verilen ücret veya anlaşılan ücretin karşılığı çalışmadır. Günlük çalışma süresi 7,5 saat olup hiç bir şekilde 11 saati geçemez . İş Kanununa İlişkin […]

 • ikale sözleşmesi nedir tanımı ve yargı kararları

  ikale nedir bozma feshetme anlamındadır. İkale sözleşmesi işçi ve işverenin karşılıklı iş akdini sonlandırmasıdır. İş kanununda tanımlanmamıştır. Yargı kararları ve uygulamada konusu geçmektedir. ikale sözleşmesinde verilen kıdem tazminatı maliyeye göre […]

 • Çalışma yaşı kaçtır ?

  15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Fakat 14 yaşını doldurmuş 15 yaşını doldurmamış çocuklar eğitimlerine engel olunmadığı sürece hafif işlerde çalıştırılabilir . Bunların aynı zamanda bedensel zihinsel ve ahlaki gelişmelerini […]