Kategori: iş hukuku yazıları

iş hukuku hakında güncel son yazılar

ölüm izni kaç gün

Ölüm İzni kaç gündür ? 3 gündür Ölüm izni kimlere verilir ? İşçilerin ana veya babasının , eşinin ,kardeş veya çocuklarının ölümünde işçiye verilir (İş Kanunu Md.46,55). Devlet memurları için  ölüm izni ? 7 gündür Sözleşmeli ölüm izni ? 3 gündür. Kayın valide kayınpederin ölümünde izin hakkı varmı ? Eşin anne veya babasının ölümünde işçiye ölüm […]

ücretsiz izin

Ücretsiz izin nedir ?  Ücretsiz izin şartları  süresi  mevzuatı ücretsiz izin hakkı ücretsiz izine kimler çıkabilir Nasıl alınır ücretsiz izne çıkan başka bir yerde çalışabilir mi  ? Ücretsiz izne çıkanın sigortası ödenir mi ?  Ücretsiz izin formu dilekçesi belgesi istek formu  sorularına cevap arayacağız. Önce ücretsiz izinle ilgili 4857 sayılı İş Kanunun ilgili maddelerine bakalım .Söz […]

fazla çalışma ücretinin hesaplanması

İş Kanununa göre haftalık çalışma süresi 45 saattir. 45 saati aşan çalışmalar fazla mesai olarak değerlendirilir. İşçi fazla mesai karşılığı zamlı ücret yerine serbest zaman talep edebilir. Bu durumda işçiye her bir saat fazla mesaisi için bir buçuk saat serbest zaman verilir. 18 yaşını doldurmamış, sağlıklarının elvermediği tespit edilen, gebe, yeni doğum yapmış ve çocuk […]

İş Sözleşmesine net ücret mi brüt ücret mi yazılmalı

İş sözleşmesine net veya brüt ücret yazılmasının önemi yoktur. İşçinin  iş sözleşmesine  net ücret veya brüt ücret yazılması sonucu değiştirmeyecektir.Her iki halde işçinin eline aynı miktar ücret geçecektir. Fakat işçinin ücretleri gelir vergisinden istisna ise durum farklıdır. Örnek olarak  4691 sayılı Kanun 5746 sayılı Kanuna göre Arge faaliyetlerinde çalışan personelin  , Teknokent de istisna çalışanlara ücretlerinden […]

Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Ücretler

Bayram ve tatillerde çalışma ve  mesai ücretleri hakkında bilgi verelim . Tatilde çalışan ve çalışmayan işçilerin  ücretleri hakkında notlarımızı ve mevzuatı yazalım Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde  çalışmayan işçilere tam ücret ödenir.Çalışanlara ise artı olarak bir gün ücret daha ödenir.Toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesi ile  kararlaştırılmadığı sürece bayramda ve tatilde  işçinin çalıştırılabilmesi için […]

bayram ve tatil ücreti nasıl hesaplanır

İş Kanununun “Genel Tatil Ücreti” başlıklı 47. Maddesine göre; “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.” Görüldüğü gibi, işçi tatil gününde çalışırsa, bir iş karşılığı […]

Haftalık çalışma süresi

Haftalık çalışma süresi 45 saattir. Bu sözleşmede verilen ücret veya anlaşılan ücretin karşılığı çalışmadır. Günlük çalışma süresi 7,5 saat olup hiç bir şekilde 11 saati geçemez . İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği 3.maddesine göre ;Çalışma süresi, işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süredir. İş Kanununun 66 ncı maddesinin birinci fıkrasında yazılı süreler de çalışma süresinden sayılır. […]

ikale sözleşmesi nedir tanımı ve yargı kararları

ikale nedir bozma feshetme anlamındadır. İkale sözleşmesi işçi ve işverenin karşılıklı iş akdini sonlandırmasıdır. İş kanununda tanımlanmamıştır. Yargı kararları ve uygulamada konusu geçmektedir. ikale sözleşmesinde verilen kıdem tazminatı maliyeye göre ücret niteliğindedir tazminat sayılmamaktadır. Bu durumda sgk ya bildirim yapılıp prim ödenmesi gerekmektedir. Bazı yargı kararlarında sözleşmenin karşılıklı feshi sonucu verilen parayı kıdem tazminatı saymaktadır. […]

Çalışma yaşı kaçtır ?

15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Fakat 14 yaşını doldurmuş 15 yaşını doldurmamış çocuklar eğitimlerine engel olunmadığı sürece hafif işlerde çalıştırılabilir . Bunların aynı zamanda bedensel zihinsel ve ahlaki gelişmelerini tamamlamış olmaları gerekmektedir. 14 yaşını bitirmiş 15 yaşını doldurmamış olanlar çocuk işçi 15 yaşını doldurmuş 18 yaşını doldurmamış olanlar ise genç işçi olarak adlandırılır. Yer […]

çalışma saati

Çalışma saatleri haftalık belirlenmiştir. Haftalık çalışma süresi 45 saattir.Aksi kararlaştırılmadıkça haftaya eşit dağıtılmıştır. Haftada 1 gün dinlenme olup 6 gün çalışırsa her güne 7,5 saat düşer . Mevzuat İş kanununun 63. Maddesindedir Ara dinlenmeler ve molalar çalışma süresinden sayılmaz. Fazla mesai haftalık 45 saat çalışma süresinin üzerindeki çalışma saatlerine uygulanır ve %50 ödeme yapılması gerekir. […]