evde bakım parası ne kadar 2017

Evde bakım parası memur maaş katsayısına bağlanmıştır 01.01.2017-30.06.2017 memur maaş katsayısı 0,096058 olup bu döneme ait evde bakım parası 960,58  TL olmuştur. Evde bakım parası almak için kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısının geliri bu kişi sayısına bölünür .Kişi başına düşen gelir net  asgari ücretin 2/3 ünden fazla olmamalıdır. Kişi başına düşen gelir 01.01.2017 […]

SGK Bilgi edinme başvuru

SGK Bilgi edinme başvuru ve müracatları gerçek kişi veya  tüzel kişi olmanıza göre iki ayrı şekilde yapılmaktadır . Aşağıdaki hususlarda blgi talebinde bulunulmaması gerekmektedir. ( Kanun kapsamında olmayan konular hakkında başvuruda bulunmayınız ) Tavsiye ve mütalaa talepleri Madde 38- Tavsiye ve mütalaa taleplerine ilişkin başvurular bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır. Yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi […]

işçinin yıllık izni bölünebilrmi

İşçinin yıllık izni bölünebilir mi. İşveren bölerse yaptırımı ve cezası nedir nereye başvurmak lazım ne yapmak lazım ? İş kanununun 56. maddesine göre yıllık izin bölünemez. Eğer bölünmek istenirse iki tarafın rızasının olması gerekir. 10 gün kullanılması gerekir diğer günlerde 10 günden az olmamak şartıyla en fazla 3 e bölünebilir. .İşveren işçinin rızası olmadan bölmeye […]

yabancı uyruklu bakıcı

Yabancı uyruklu bakıcı ve ev hizmetlerinde çalışan kişiler genelde ülkemize turist vizesi ile giriş yapıyorlar .Yeni düzenleme ile bu kişiler 90 gün ülkemizde kalabiliyorlar. Devamında tekrar giriş yapabilmeleri için kendi ülkelerinde de 90 gün kalmaları gerekiyor. Eğer kaçak olarak yabancı uyruklu çalıştırırsanız 6,795.00 TL ceza ödeyeceksiniz. Ayrıca SGK dan sigortasız çalıştırma ile ilgili tüm cezaları […]

sgk memurları

Sgk memurlarının talepleri ile ilgili Sosyal Güvenlik Sigorta Primler Derneği tarafından gönderilmiş yazı bulunmaktadır.Çalışma Dünyası olarak istek ve talepleri aynen destekliyoruz.Şunu belirtmem gerekirki maliye Bakanlığı taşra teşkilatında uzmanlar varda SGK taşra teşkilatlarında neden yok.Aklın yolu birdir. Öyle yada böyle uzmanlaşma olacaktır.  SGK MUTLAKA TABULARINI YIKMALI VE GELİŞEN DÜNYA STANDARDINA ULAŞMALIDIR Eşit işe eşit maaş uygulaması […]

sgk sms mesaj uygulamaları

SGK çalışan işveren ve emeklilere bazı ödemeleri kısa mesajla bildirecek. SGK nın mesajla bildireceği konular aşağıdadır emekli aylığının bağlandığı iş göremezlik ödeneği ,emzirme ödeneği ,cenaze ödeneği emekli ödemeleri ve toptan ödemenin gerçekleştiği hesaba veya PTT ye yatırıldığı hizmet borçlanmasının gerçekleştiği işten ayrılışın olduğu bağkur ve emekli sandığı tescili SGK kısa mesaj uygulamasına kayıt olmak için  […]

Sandıkların SGK ya devri 12.04.2013 yılında

Sandıklar ve bankalar sgk ya prim ödemiyor .Henüz SGK ya devredilmedi .09 Nisan 2011 tarih ve 27900 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2011/1559 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre 2 yıl uzatıldı .14.03.2013 tarihinde devir yapılacaktır .Karar aşağudadır              506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar […]

müfettiş uzman denetci maaşları

Müfettiş Uzman ve denetci maaşları yeniden düzenlendi . 666 sayılı  Kamu görevlilerinin mali haklarının düzenlenmesi amacıyla  bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun  hükmünde kararnameile ücretlerde eşitlenme yapıldı. Kapsama dahil idarelerin merkez teşkilatına ait genel idare hizmetleri sınıfında yer alan başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve iç denetçi kadrolarında bulunanlar, Türkiye […]

Türkiye İstihdam Kurumu

İşkur Türkiye İş Kurumu kaldırılıyor yerine Türkiye İstihdam Kurumu geliyor . Çalışma Bölge Müdürlükleri ile işkur il ve bölge müdürlükleri kaldırılıyor . Yerine Türkiye İstihdam Kurumuna bağlı istihdam il müdürlükleri kurulacak