2019 sorgulama sgk ssk bağkur sigorta prim emeklilik

adres ve telefonlar

Sigorta Müfettişleri SSK İdari Müfettişleri Emekli Sandığı Müfettişleri Bağkur Müfettişleri   tek çatı altında birleşmiş olup SGK Müfettişleri ismini almıştır.Sigorta Teftiş… Continue Reading…

adres ve telefonlar

İstanbul Çalışma Bölge Müdürlüğü telefonu adresi  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul adresi telefonları  Çalışma Bakanlığı İstanbul adresi telefonu Çalışma… Continue Reading…

adres ve telefonlar

İstanbul İşkur Şube Müdürlüğü telefonu adresi İstanbul Türkiye İş Kurumu telefonu adresi İstanbul İşkur telefon adres İstanbul İşkur Müdürlüğü telefonu… Continue Reading…

adres ve telefonlar

İstanbul ilinde kurulan Ümraniye sgk müdürlüğü telefon adres Ümraniye Sigorta Müdürlüğü adres telefon  Ümraniye ssk müdürlüğü adres telefon Ümraniye Sosyal… Continue Reading…

adres ve telefonlar

İstanbul ilinde kurulan Tuzla sgk müdürlüğü telefon adres Tuzla Sigorta Müdürlüğü adres telefon  Tuzla ssk müdürlüğü adres telefon Tuzla Sosyal… Continue Reading…

adres ve telefonlar

İstanbul ilinde kurulan Esenler sgk müdürlüğü telefon adres Esenler Sigorta Müdürlüğü adres telefon  Esenler ssk müdürlüğü adres telefon Esenler Sosyal… Continue Reading…

adres ve telefonlar

İstanbul ilinde kurulan Beykoz sgk müdürlüğü telefon adres Beykoz Sigorta Müdürlüğü adres telefon  Beykoz ssk müdürlüğü adres telefon Beykoz Sosyal… Continue Reading…

adres ve telefonlar

İstanbul ilinde kurulan Başakşehir sgk müdürlüğü telefon adres Başakşehir Sigorta Müdürlüğü adres telefon  Başakşehir ssk müdürlüğü adres telefon Başakşehir Sosyal… Continue Reading…

adres ve telefonlar

SGK ile anlaşmalı özel Hastaneler aşağıda listelenmiştir. ssk bağkur ve emekli sandığına tabi sigortalılar bu hastanelerden yararlanabilirler. Emeklilerde bu özel… Continue Reading…

adres ve telefonlar

İstanbuldaki bazı Özel hastaneler ile SGK kısmi anlaşma imzalamıştır. Bazı branşlarda sgk ile anlşma yapılmıştır. Aşağıda belirtilen dalların dışında anlaşması… Continue Reading…

Kategoriler