sgk aylık prim hizmet belge asma yükümlülüğü kaldırıldı

sgk aylık prim hizmet belgesi asma zorunluluğu 25.02.2011 tarihinden itibaren  kaldırılmıştır.Uygulanan eski cezalar tahsil edilmemişse iptal edilecektir. Cezaya itiraz edilmeye gerek yoktur.  SGK müdürlükleri tarafından kendiliğinden kaldırılacaktır.konu hakkında bilgisi olmayanlar için Aylık prim hizmet belgesi asılması ne demektir diye sorulursa işvereninin çalıştırdığı sigortalıların isimleri  çalışma gün sayıları ve prime esas kazançlarını sgk ya bildirdiği belgedir. 25.02.2011 tarihinden önce bu belgeyi sigortalıların görebileceği bir yere asma zorunluluğu vardı. İşte bu zorunluluk kaldırılmıştır.

Aşağıda sgk nın APHB nin  asma zorunluluğunun kaldırılması ile ilgili yazısı bulunmaktadır

6111 sayılı Kanunun – 40 ıncı maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 86 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan           “Sigortalıyı çalıştıran işveren ile alt işveren ve iş görme edimini yerini getirmek üzere sigortalıyı geçici olarak devralan işveren; aylık prim ve hizmet belgesinin Kurumca onaylanan bir nüshanı sigortalının çalıştığı işyerinde, birden ziyade işyerinin olması halinde ise sigortalının çalıştığı her işyerinde ayrı ayrı olmak üzere, Kuruma verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden başlanarak, müteakip belgenin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar, sigortalılar tarafından görülebilecek bir yere asmak zorundadır.” ibaresi,

– 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “ve 86 ncı maddesinin altıncı fıkrasında” ibaresi,

yürürlükten kaldırılmıştır.

5510 sayılı Kanunun 86 ncı ve 102 nci maddelerinde yapılan bu değişiklikler 25/2/2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğinden, 25/2/2011 tarihinden itibaren işverenlerce aylık prim ve hizmet belgesi asma zorunluluğu bulunmamakta, haliyle bu belgelerin asılmamış olduğunun tespiti halinde idari para cezası uygulanması da mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası, “Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.” hükmüne amirdir.

Kanunun bu hükmüne istinaden, 24/2/2011 ve öncesinde, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan denetimler sırasında aylık prim ve hizmet belgesinin asılmadığının tespit edilmiş olması halinde, 6111 sayılı Kanunla yapılan düzenlemelerin ilgililerin lehine durum meydana getirmiş olduğu dikkate alınarak, 24/2/2011 tarihinden önce işlenen söz konusu fiiller nedeniyle de idari para cezası uygulanmayacaktır.

Buna göre, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca 24/2/2011 ve öncesinde yapılan tespitlere istinaden aylık prim ve hizmet belgesi asmama fiili nedeniyle uygulanan ve ilgililere tebliğ edilen idari para cezalarının tahsil edilmemiş olması halinde, söz konusu cezalar kesinleşip kesinleşmediği veya ilgililerce itirazda bulunulup bulunulmadığı üzerinde durulmaksızın Ünite İtiraz Komisyonunca karar alınmak suretiyle iptal edilecektir.

Buna karşın, 24/2/2011 ve öncesinde işlenen bahse konu cezalar dolayısıyla uygulanan idari para cezalarının tahsil edilmiş olması halinde, bu cezalar iptal ve iade edilmeyecektir.

2 thoughts on “sgk aylık prim hizmet belge asma yükümlülüğü kaldırıldı

  1. Mustafa bey siz koroda kemancı olarak çalışıyorsanız. sigortalı olmak zorundasınız. primlerinizi de kültürr bakanlığı ödemek zorunda . eğer vergi kaydınız varsa sgdp primini siz ödemek zorundasınız. .Bu konuyla ilgili daha geniş bilgi verin. Vergi kaydınız varmı Kültür Bakanlığı ile sözleşmeyi ne şekilde yaptınız. .istisna akdimi düzenlediniz .

  2. 1997de sigortadan emekli oldum 2001 de kültür bakanlığı klasik türk müzigi devlet korosuna keman sanatçısı olrak atandım.müracatımda emekli olduğumu yazılı bildirdim kendileri çalışa bilir ve bir sıkıntı yok dediler bana hem korodan ve emekli aylığı veriliordu,benim iyi niyetli olşum şudur defalarca sgk ya gidip sorumlulara da sordum çalışa bilirsin dediler.çalıştığım kurum benim koroya gişimi yazılı olarak bildirmemişler 01/01/2005 te çıkan yasadan benim haberim yok bana resmi gazetede gelmiyor devlet memurları sgk ve koro muhasebe md leri bildirim yapmadı benim suçum ne kurum bildirisini yapması gerekir kanunen,bunların hatasını vatadaşmı öder.benim bir dikili ağacım bile yok 2. icradan takip evrağı geldi 30 bin tl 9 binde faizi ceza niye kanun çıktıgında bildirim yapılmadı.beş sene sonra haber verilmedi bu haber bana değil devlet korosuna verilmesi ve cezada onlarındır.MUSTAFA TAŞPINARLI……..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir