evde bakım parası ne kadar 2018

01.01.2018-30.06..2018 memur maaş katsayısı 0,10855 olup bu döneme ait evde bakım parası 1085,50  TL olmuştur. Evde bakım parası memur maaş katsayısına bağlanmıştır Evde bakım parası almak için kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısının geliri bu kişi sayısına bölünür .Kişi başına düşen gelir net  asgari ücretin 2/3 ünden fazla olmamalıdır. Kişi başına düşen gelir 01.01.2018 […]

2018 kapıcı asgari ücreti ve maaşı

2018 Asgari Ücretin açıklanması ile kapıcı apartman görevlisi ile  ev hizmetlerinde çalışanların ücret ve maaşı belli oldu. Bu çalışanlar vergi ödemiyor asgari geçim indirimi de almıyor. 01.01.2018 tarihinden 31.12.2018 tarihine kadar geçerli olmak üzere asgari ücret brütü %14.2 artışla 2.029,50  TL oldu. Hesaplamada sadece sgk primi ve işsizlik primi kesiliyor.2018 yılında kapıcılar net 1.725,08 TL […]

Kadroya geçirilen taşeron işçi sınavı nasıl olacak ?

Kadroya geçirilen  taşeron işçiler için sınav düzenlenecek daha sonra sözlü yapılacaktır. Taşeron işçi  sınav soruları nelerdir ne sorulacak  ? Henüz belirlenmese de yapılan iş ile ilgili olacak ayrıca genel kültür Atatürk İlke ve inkılapları ile ilgili soru olup olmayacağı  daha sonra açıklanacak . Sorular KPSS gibi olmayacak zor soru sorulmayacaktır.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı […]

Karayollarında anahtar teslimi ihale ile çalıştırılan işçilere de kadro verilmeli

Karayolları Genel Müdürlüğü anahtar teslim ihale ile aynen taşeron işçileri gibi işçi çalıştırmaktadır. Bu çalışanlar taşeron işçisi olarak görülmediğinden kadro verilmemiştir. Bu şekilde çalışanlar karayollarının asıl işini yapmaktadırlar .  Bu şekilde işçi çalıştırmak baştan hatadır. Kanun veya kararname çıkmadan önce bile dava ile çalışanlar kadro elde edebilirdi. Karayolu yapımı veya onarımı bakımı karayollarının asıl işidir. […]

kadroya geçen taşeron işçilere ikramiye

Kadroya geçen taşeron işçilerde ikramiye alacak . Başlangıçta 52 günlük ilave tediye ödeneceği belirtildi. Ödenecek ikramiye tutarının  brüt iki maaşa yakın olacağı bildirilmiştir.  İkramiyenin net 4800 TL ye kadar çıkabileceği belirtiliyor. Rakamlar henüz netleşmemiştir. ödemeler 4 taksit halinde ödenebilir.   İşçilere ödenecek ikramiye 6772 sayılı Kanında Belirtilmiştir.  Kanunun 1. maddesi ve Ek madde 1 i okuyunuz […]

gelir vergisi dilimleri

Gelir vergisi dilimleri açıklandı . 2018 yılı için Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde tarife ve oranlar aşağıdadır Aşağıda ise ücretlilere  dışında gelir vergisi dilimleri bulunmaktadır. 14.800 TL’ye kadar %15 34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2250 TL, fazlası %20 80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6060 TL, fazlası %27 […]

SGK borçlanmalarını aralık ayı sonuna kadar yapınız

       Sosyal Güvenlik Kurumu  prim ödenmeyen bazı günler için borçlanma kolaylığı getirmiştir. Askerlik , doğum, doktora ve tıpta uzmanlık için yurt dışında geçen süreler , avukatlık staj süreleri memurlar için ücretsiz izinde geçen süreler prim ödenmediği için belirli şartlarda borçlanılarak kazanılabilir.  Bir anlamda  prim ödenmeyen bugünler için ödeme yaparak gün  elde edilir.  Bağkur […]

Sosyal sigorta işlemleri yönetmeliği metni

Yeni en son güncellenmiş sosyal sigorta işlemleri yönetmeliği maddeleri tüm metni . Güncelleme yapılmış  yönetmelik değişiklikleri ve ek maddeler eklenmiştir. 12 Mayıs 2010 çarşamba tarihli ve 27579 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. sosyal sigorta işlemleri yönetmeliğinin metni ve tümüne ulaşmak için SSİY yönetmelik metni sayfasına gidiniz yanlış aramalar sgk yönetmeliği ssk yönetmeliği sigorta yönetmeliği sosyal sigorta […]

yeniden değerleme oranı

Yeniden değerleme oranı 2018 yılı için yüzde 14,47 olarak belirlendi.Oranlar 2018 yılında uygulanacak  Bilindiği üzere bir çok vergi ceza ve zamlar yeniden değerleme oranına bağlı . Dolayısı ile bu orana bağlı  vergi ve cezalar   % 14,47 olarak artırılacak. Yeniden değerleme oranı bir önceki yıla göre tespit edilip bir sonraki yıl uygulanır. Yeniden değerleme ekim ayı […]

İş Sözleşmesine net ücret mi brüt ücret mi yazılmalı

İş sözleşmesine net veya brüt ücret yazılmasının önemi yoktur. İşçinin  iş sözleşmesine  net ücret veya brüt ücret yazılması sonucu değiştirmeyecektir.Her iki halde işçinin eline aynı miktar ücret geçecektir. Fakat işçinin ücretleri gelir vergisinden istisna ise durum farklıdır. Örnek olarak  4691 sayılı Kanun 5746 sayılı Kanuna göre Arge faaliyetlerinde çalışan personelin  , Teknokent de istisna çalışanlara ücretlerinden […]