H Cetveli harcırahlar memur harcırahları yolluk ve gündelikler

2017 yılı harcırahlar ve 2017 yılı H cetveli ile Harcırah hesaplamaları geçici ve sürekli görev yolluğu bilgileri aşağıdadır. 6245 sayılı Harcırah Kanununa burasından harcırah 2017  ile ilgili bilgilerden yol harcırahı hesaplamaya  buradan ve harcırah soru cevaplarına buradan ulaşınız.Memur harcırahları denetim elemanı… DevamıH Cetveli harcırahlar memur harcırahları yolluk ve gündelikler

kıdem tazminatı tavan tutarları 2017

2017 kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayılarına bağlıdır. Katsayılar açıklanmış olup hesap tablosu aşağıdadır. 01.01.2017-31.12.2017 dönemi için kıdem tazminatı tavanı 4426,16 TL olmuştur. Hesaplama aşağıdaki şekildedir. Kıdem tazminatı tavanı ve hesaplaması   memur aylık katsayılarına bağlıdır. Kıdem tazminatı tavanı hesaplaması nasıl olacaktır…. Devamıkıdem tazminatı tavan tutarları 2017

sgk ssk Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları istisnası

İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları tutarlarından asgarî ücretin % 30 unu geçmeyen kısmı , prime esas kazanca tâbi tutulmayacaktır. Özel Sağlık Sigortası Primi ve… Devamısgk ssk Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları istisnası