İsteğe bağlı prim hesaplamaları 01.01.2018 31.12.2018  
  calismadunyasi.com  
       
  1) isteğe bağlı sigorta primi hesaplama      
  GÜN sayısını girin gün  
       
  Asgari ödeyeceğiniz prim miktarı TL  
  Azami ödeyeceğiniz prim miktarı TL  
       
  2)Beyan edilecek gelir bulma      
  ödemek istediğiniz toplam PRİM girin TL  
  ödemek istediğiniz GÜN girin gün  
         
  alt ve üst sınıra göre beyan etmeniz gereken gelir TL  
  tavan ve taban sınırlarında beyanda bulunabilirsiniz.      
  tavan ve taban dışında prim girdiyseniz sistem düzeltecektir      
         
  alt ve üst sınıra göre ödeyeceğiniz prim TL  
  tavan ve taban sınırlarında prim ödeyebilirsiniz.      

2018 yılı isteğe bağlı primlerinizi gün sayısını girerek hesaplayabilirsiniz.İsteğe bağlı prime göre beyan edeceğiniz gelir miktarını da burada hesaplayabilirsiniz..'2018 Ocak Aralık ayı isteğe bağlı prim hesaplama güncellemesi yapılmıştır.