İş kazasının geç bildirilmesi veya bildirimin yanlış yapılması

İş kazası geç bildirilirse veya bildirim yanlış olursa ne olur

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde yukarıda açıklanan sürelerde işverence bildirim yapılmaması durumunda, bildirimin Kuruma yapıldığı tarihe kadar sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğinin Kurumca işverenden tahsil edilmesi için gerekli işlemler yapılacaktır. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olanların iş kazası geçirmeleri ve süresinde bildirilmemesi hâlinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için geçici iş göremezlik ödeneği kendilerine ödenmeyecek, bildirim tarihinden sonraki sürelere ait geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

2 thoughts on “İş kazasının geç bildirilmesi veya bildirimin yanlış yapılması

  1. 15.03.2011 tarihinden 06.07.2011 tarihine kadar iş kazası geceirdiğim için rapor aldım raporlu olduhum günlerin parasını hala alamadım biri bana yardımcı olursa cok sevinirim…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir