2019 sorgulama sgk ssk bağkur sigorta prim emeklilik

genel

evde bakım parası ne kadar 2019

01.07.2019-31.12.2019 memur maaş katsayısı 0,138459 olup bu döneme ait evde bakım parası 1384,59  TL olmuştur. Evde bakım parası memur maaş katsayısına bağlanmıştır.

Evde bakım parası almak için kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısının geliri bu kişi sayısına bölünür .Kişi başına düşen gelir net  asgari ücretin 2/3 ünden fazla olmamalıdır. Kişi başına düşen gelir 01.01.2019  31.12.2019 arası (asgari ücret yıllık belirlenir ) 1828,73 TL nin 2/3 ü olan sonra 1219,15  TL den fazla olmamalıdır.Bu hesaplamada asgari ücretin agi öncesi netine göre hesaplanmıştır. Hane halkının net geliri toplanır hane halkı sayısına bölünür. 

Evde bakım parası için ağır özürlü sağlık kurulu raporu alınması gerekmektedir.

Cuma beyin bir yorumu ve yazısı geldi bunu yazıya eklemek istedim. Aynen şöyle diyor.

Özürlü bakım 5579 nolu kanunda her ne ad adı atında olursa olsun özürlünün gelirine bakın diyor. fakat “Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” ise kendisine bakamayacak kadar zor durumda olan özürlünün nerdeyse ailesenin tamamın gelirine bakılacak diyor.Aanayasamızın 124 maddesi yönetmelikler kanuna aykırı olamaz diyor bu bağlamda bu haksız uygulama için herhengi bir emsal teşkil edecek mahkeme kararı varmı.veya bu konu hakkında danıştaya dava acıldımı bilgi verirseniz sevirim teşekürler.
Cuma bey haklısınız yönetmelikler kanuna aykırı olamaz

2828 sayılı kanunun ilgili ek 7.maddesi  aşağıdadır.

Adım adım inceleyelim

Kimler :bakıma muhtaç özürlüler

Neye göre: kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre

Buradan gelirine bakılacak kişi  özürlünün kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısı anlaşılıyor.

Kanun koyucu hane halkını kendisine bakan kişiyi eklememiş .Dava açılıp açılmadığı konusunda bir bilgimiz yok

Ek Madde 7- (Ek: 1/7/2005-5378/30 md.; Değişik: 1/2/2007- 5579/2 md.)

             Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgarî ücret tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma muhtaç özürlülere, resmî veya özel bakım merkezlerinde ya da ikametgâhlarında bakım hizmeti verilmesi sağlanır.

Bakıma muhtaç özürlülere sunulacak bakım hizmetlerinin kapsamına, bakım hizmetinden yararlanabileceklerin başvuru şekline ve bu hizmetleri verecek olan gerçek ve tüzel kişilerin izin, çalışma, denetim, ücretlendirme ile bakım hizmeti karşılığı yapılacak ödemelere ilişkin usûl ve esaslar; Kurumun koordinatörlüğünde, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Özürlüler İdaresi Başkanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Bakıma muhtaç özürlülere sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, iki aylık net asgarî ücretten fazla olamaz.

Bakıma muhtaç özürlülerden Kurumca ve diğer resmî kurumlarca bakılanlar dışında kalanlara ilişkin bakım ücreti, bu amaçla Kurum bütçesine konulacak ödeneklerden karşılanır.

Bakıma muhtaç özürlülere, ücretleri Kurum bütçesinden karşılanmak suretiyle sağlanacak bakım hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tâbi olmaksızın temin edilir.

buda yönetmeliğin 2.maddesi

MADDE 2 – (Değişik:RG-23/10/2007-26679)

(1) Bu Yönetmelik, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma muhtaç özürlüleri, bu özürlülere verilecek bakım hizmetlerini, hizmetlerin ücretlendirilmesini ve ücretlerin ödenmesini kapsar

Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti Ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik   için buraya bakınız

Sosyal Hizmetler Kanunu   için buraya gidiniz

Yorumunuz

173 comments on “evde bakım parası ne kadar 2019

Svd

Esim 4 evre kanser hastası malulen emekli oldu bu ay %91 engelli raporu var engelli aylığı alabilir miyiz Başvuru da bulunursak cvb verirseniz sevinirim
Cevap. Yazıda hane halkı geliri şart miktarları var. Bu şartı sağlarsanız evde bakım parası alabilirsiniz.

gamze

merhaba babam işitme engelli sol kulağı yüzde yüz sağ kulağı yüzde 95 duymuyor.memur emeklisi maaşı 2200 evde 3 kişiyiz yaşı 70 evde bakim parası alabilir miyiz.
Cevap. Gelir açısından sorun yok. Aldığınız raporda ağır engelli ibaresi gerekiyor. Bir nevi bakıma muhtaç olmalı.Eğer bu şekilde rapor alabilirseniz evde bakım parası alabilirsiniz. Genelde işitme engelliler ağır engelli sınıfına girmiyor. Belki başka hususlar söz konusu olabilir. Başvuru yapınız derim.

Fatma

Merhaba. Annem beyin kanaması geçirdi ve yıldır yatalak babam koah hastası. Emekli 2700 TL maaş alıyor anneme bakamayacak duruma geldi. Ben annemin vasisi olarak kendi üstüme alsam eşim memur. Ben serbest çalışanım. Evde bakim ücreti alabilir miyim ? Annemde gelirse evde 5 kişi olacağız. Yardımcı olursanız çok mutlu olacağım teşekkürler.
Cevap:Toplam net gelirinizi 5 e bölünüz. 1219, 15 den az çıkarsa alabilirsiniz. Daha fazla çıkarsa alamazsınız. Ücret dışında kira vb gelirlerde hesaba katılır.

Abdülhadi

iyi günler.. babam hasta beyin kanaması geçirdi nispeten felçli.. kendi ihtiyacını gideremez yemeğini yapamaz desteksiz ayakta dahi yürüyemez… belki fizik tedaviyle uzun vadede işleyebilir.. şu anda %80 özürlü durumda… belki daha fazla da olabilir.benim babam emekli memur 2150 TL maaş alıyor.. babamın üzerine bir adet ev kayıtlı… eşi de çalışmıyor ev hanımı… ve eşinin üzerine de bir adet ev kayıtlı.. yani her birisinin birer evi var… babam la beraber kalan başka yakınları yok.. bizler evlatları olarak hepimiz memuruz.. kendi evlerimizde kalıyoruz.. sadece ziyarete gidiyoruz… babamın eşi babama baktığında bakım ücreti alabilir mi… bana net bir sonuç verebilir misiniz.. ve nereye müracaat etmemiz gerekir… Şimdiden ilginize teşekkür ediyorum…
Cevap: ortalama gelir 1219,15 i geçmemeli. Emekli maaşı ile bir ev geliri hesaplanır. Hesaplamada sadece bir ev hesaba katılmaz diğer ev kira geliri olmasa da hesaplamaya dahil edilir. Bu durumda gelir kısmı mevzuattaki rakamı geçtiğinden maalesef alamaz. Yinede başvuru yapınız.Çünkü verilen bu cevap resmi değildir. Resmi makamlar ret etmeden vazgeçmeyin. Başvuru Sosyal Yardımlaşma dayanışma vakıflarına yapılıyor. Kaymakamlığa gidiniz oradan size yol gösterirler. Geçmiş olsun.

yasemin

Kayınpeder alzahimmer son evre yatağa bağımlı kayınvalide 85 yaşında ona bakıyor kayınvalıidemin de ağır rahatsızlıkları var ama yemeğini yapabiliyor. Kayınpeder emekli sandığından emekli maaşı 2200 tl başka hiç bir geliri yok kendi küçük evlerinde oturuyorlar..Burada kayınvalide baba için bakım aylığı alabilir mi ?

Cevap : Alabilir başvuru yapınız. Evde bir kişi daha olsa gelir yönünden hiç sorun olmaz.

YUNUS

Merabalar %45 (protez kullanıyorum )raporum var malulen emekliyim toplam maaş tutarım 2350 TL dir evde 3 kişi yaşıyoruz 1 öğrenci eşim ve ben, eşim evde bakım maaşı alabilir mi ?
Cevap: Hastaneden rapor alırsanız Eşiniz evde bakım parası alır. Fakat %45 engellilik durumunda evde bakım parası alamayabilirsiniz. Kısacası gelir açısından sorun yok fakat rapor açısından sorun olut.

ramazan

İyi aksamalar biz evde 4 kişiyiz babam 1250 tl maaş alıyor engelli raporu yüzde 95 bakim parası alabilir miyiz ?
Cevap: hemen başvuru yapınız.Alabilirsiniz.

Zeliha topuz

Selam bir şey sormak istiyorum.BEN boşandım 6 yaşında oğlumla yaşıyorum. İzmir de kimsem yok bakacak okula başladı.ise gidemiyorum.ve ben işitme engelliyim raporum var.
Ben anneannemi yanıma alıp bakmak istiyorum bakım parası alabilir miyim? Sadece ölen eşimden 800 TL maaş alıyorum evim kira 600 TL.
Merdiven yıkıyorum zor durumdayım.yardim için gittim maalesef çare arıyorum ve elimdeki fırsatları değerlendirmeliyim teşekkürler.
Cevap : Anneannenize ağır özürlü raporu alırsanız. Evde bakım parası alabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıflarına başvurun. Çocuk için yardım talep ediniz.

Nevin

Kız kardeşimin 100 . 45 oranında raporu var Babam 1800 maaş alıyor .Annem evde 3 kisi yaşıyor . Maaşa bağlaamadılar bağlanması için ne yapmalılar .cevap yazarsanız sevinirim.
Cevap: Ağır engelli raporu alınması gerekmektedir. Muhtemelen bu rapor olmadığı için vermemiş olabilirler.

Sümeyye

Oğlum 2.5 yaşında kalın bağırsağın tümü alınacak ama 1 sene ilostomisi açık olacak bu yüzden çalışamıyorum evde bakım ücretini nasıl alabilirim yada alabilir miyim bana o hak düşer mi?.
Cevap : Eğer hesaplamada gelir durumunuz uyarsa rapor alıp bakım parası alabilirsiniz. Çocuğunuz olması almayı engellemez.

hasan

iyi günler benim babam 10 yıldan fazla alzheimer hastası emekli devlet memuru maaşı 2000 tl annem onu bakıyor o da şeker ve tansiyon hastası babama hastaneden rapor almak istiyoruz acaba bu raporla annem bakım maaşı alabilir mi ve ötv vergisinden muaf olobilir miyiz araç alırken.
Cvp: Eğer yazıdaki ortalama gelir seviyesinin altında kalırsanız rapor da alabilirseniz evde bakım maaşı alabilirsiniz. ÖTV den muaf olmak için gelir durumu önemli değil rapor yeterli.

Akin

Merhaba 4 kişilik bir aileyiz asgari ücretle çalışıyorum kizimin %72 ağır engelli raporu var evde bakım aylığı alabilir miyiz ?
Cevap. Başvuru yapınız alabilirsiniz.

deniz

Merhaba babam 4.evre kanser hastasi.
Deri kanseri fakat metastaz yaparak bacak kemigine sicradi.
Diz ustundeki Kemikte kirilma meydana geldi.
ameliyat olacak fakat muhtemelen bir daha yürüyemeyecek.
özürlü orani sizce yeterli mi. Evde 5 kisi yasiyoruz.
abim calisiyor asgari ucret
annem isci emeklisi
kanser olan babam isci emeklisi
benim200+kizim200=toplam 400 nafakam var.

ben bakim ayligi alabilir miyim.
Yoksa calisan abim baska evde otursaydi mi alabilirdim.

birde ikametgah da tarihe bakiliyor mu?
Abim hemen ayri eve ciksa alabilir miyim.
acil geri donusunuzu rica esiyorum cok tesekkurler.
Cevap : Toplam hane halkı gelirinizi hane halkı sayısına bölün 2018 yılı için 967,27 TL yi geçmemesi lazım. Ya da 5 kişi için toplam 4836,35 TL yi geçmemesi gerekir. Eğer geçiyorsa ağbinizin ayrı ikametgahta olması gerekir. Dikkat bu rakamlar 2019 2020 ve diğer yıllarda asgari ücretin artışına göre değişir.
Cevap: 2018 yılı için Tüm gelirleri evdeki kişi sayısına bölerseniz 967,27 TL nin üstüne çıkmamalı. Ya da 5 kişi için tüm gelirlerin toplamı 4836,35 TL nin üstüne çıkmamalı. Eğer çıkarsa ağbinizin evden ayrılmış olması gerekir. Bu rakamlar 2019 2020 ve devamında asgari ücrete göre artar.

Yasin demir

Merhaba ben asgari ücretle çalışıyorum 3 çocuğum var en büyüğü 8 yaşında ve eşim çalışmıyor ninem 730 TL bagkur dan aylık alıyor eşim bakıcı aylığı alabilirim?
Cevap . Başvuru yapınız. Ağır özürlü rapor alırsanız bakım ile ilgili parayı alabilirsiniz.

Sevda

İyi akşamlar ben bir konuda bilginize baş vurmak istiyordum benim annem 7 ay önce kısmi felç geçirdi yüzde 83 engelli sağlık kurulu rabor verdi ama ağır özürlü kısmına hayır yazılmış ben bakım parası çıkartmak istedim ne yapmalıyım acaba.
Cevap : Tekrar başvuru yapıp ağır özürlü raporu almalısınız.

serhat

İyi aksamlar dedem felçli ikametgahı ayrı annemin evinde kalıyor babamın 3000 maaşı var annem tek dedeme bakıyor biz altlı üstlü oturuyruz benim gelirim de dahil olur mu birde bakim parası alabilir miyiz?
Cevap : İkametgaha bakılır. İkametgahta kimler görülüyorsa onların gelirleri hesaba katılır. Alt kat ayrı ikametgah olarak değerlendirilir. Annenizin de ikametgahının gelirinin dedenizin ikametgahı olması gerekir. Raporu alıp evde bakım parası alabilirsiniz.

özlem

2 koltuk değneği ile geziyorum. Çocuk felci hastasıyım. Belimde skolyoz il üstü gezerken oturup kalkarken zorlanıyorum. %60 raporum var emekliyim bakım parası alabilir miyim ?
Ağır özürlü rapor alırsanız alabilirsiniz.

halil

slm esim kendi annesine bakmak istiyor ve bakici parası alabilir mi ve ne kadar alır. ben issizlik maaşı alıyorum 700 TL Baska isim yok esinde issiz.
Annenize ağır özürlü raporu alırsanız evde bakım parası alabilirsiniz. Miktar yazıda var 2018 yılında değişecek.

Mustafa

Babam ile annem %90 engelli babamın maaşı 2.100 TL bakım parası alabilir miyiz.?
Cevap: Eve giren geliri kişi sayısına bölün. yazıdaki rakamın altında ise bakım parası alabilirsiniz.

Mert

babam 81 yaşında ve görme, işitme kaybı ile alzaymır belirtileri var. kendisi tuvalet ihticanı giremiyor. bez kullanıyoruz.
memur emeklisi yaklaşık 3 ayda 6500 lira alıyor. hane halkımız 4 kişi. bundan yararlanabilir miyiz. bunun dışında hane halkından birisinin asgari ücretle çalışması durumunda bu yardım kesilir mi ?

Cevap toplam aylık maaşı hane halkına bölün. Yazımızdaki rakamın altında kalırsa babanıza rapor alın ve hemen evde bakım parası için başvurun.

Mustafa Şahin

iyi günler ; maaş bordro tutarımı esas alınıyor acaba. 1400 tl emekli maaşı ‘nın 500 tl si kredi kömür parası vb. kesiliyor 900 tl üzerinden değerlendirilir miyiz yoksa 1400 ü mü dikkate alıyorlar .cevap için şimdiden tşk’ler.

Cevap: 1400 TL dikkate alınır.

Gökhan

Nenemmin kalbine pil takılmış onun haricindede tansiyonu ve şekeri var bakım parası alabilirmiyiz?
Cevap: Siz önce hane halkı gelir durumunuzu hesaplayın. Gelir durumu uygunsa nenenize rapor için başvurun.

Erdoğan

Merhaba İyi Günler,

Evde bakım parası gelir ölçmesine bakım parası da dahil oluyor mu?

Cevap. Hayır.Bakım parası almadan önce hesap yapılıyor . Sonradan alacağınız bakım parası hesaplamaya dahil değil.

Zehra

Merhaba iyi günler,
Babam evde bakim parasi aliyor
Ben ilerde çalışacağım için evde gelir yükselecek ve otomatik olarak maaş kesilecek. Mesela ben evlendiğimde yada işten ayrıldığımda tekrar başvuru yapabilir miyiz maaş bağlanması için.
cvp:İşten ayrılınca veya evlenip ikametiniz değişirse yeniden başvurabilirsiniz

Belgin özverin

Merhaba annemin bir bacaginda damar tiikanikligi var bacagi şiş ve yürüyemiyor bakıma muhtac yemesine tuvalet ve banyosuna kadar ben ilgilenmek zorundayım kizkardesim ve 14 yaşındaki kızıyla beraber 4 kişi olarak kirada oturuyoruz, ben 570 tl yetim maaşı alıyorum kardeşim 1400 tl maaşla çalışıyor ve annemizin sosyal guvencesi yok, sadece 3 aylik 750 tl yaşlılık maaşı alıyor acaba yardım parası alabilir miyiz ?
Cevap: Ağır engelli raporu alırsanız bakım parası alabilirsiniz.

Esra

Merhabalar suan anneanneme yaşlılık maaşı alıyoruz işe girme ihtimalimde bakım parası kesilir mi ?
Cevap . Yaşlılık maaşı kesilmez. Ana evde bakım parası alıyorsanız yazıda verilen hesabı yapınız. Hane halkı gelirlerini toplayıp hane halkı sayısına bölünüz. Kendi maaşınızı eklemeyi unutmayınız..

Mehmet

Hocam agir engelli raporlu hastamiz var aile 3 kisi emekli maaşı 2000 civari maasinin yarısı ilaclara kesiliyor. Bakim maasi baglanir mi?

Cevap : Alabilirsiniz hemen başvurunuz.

Elif

Merhabalar. Annem yatalak bakim hastasi sadece gozlerini acip kapatiyor evimiz bize ait 2 kardesim ve benim uzerime kayitli ev anneminde 1.235 lira emekli maasi var ben calismiyorum evde annem ve ben kaliyoruz sadece. Bakim parasi alabiliyormuyum?

Cevap: Başvuru yapınız alabilirsiniz.

ranini35

Annemin % 79 Ağır Engelli raporu var…. babamdan bağkur maaşı alıyor. 1050 tl… Beraber yaşıyoruz benim gelirim yok. Bakıcı maaşı bağlanır mı?
Cevap: Başvurunuz bağlanır

İzzettin

Merhaba arkadaşlar benim kiz kardesim timur kanseri teshizi kunuldu kutu huylu ve dagilmis hastaligi biz engelli rapur alirsak maas baglanirmi çunku bizim evde sadece babam maas alior ve ayle 10 bir ayile biz hastamizin herseyini karsilamiyoruz cavap bekliyorum.

hemen başvuru yapın doktor ağır engelli raporu verirse evde bakım maaşı alırsınız. Gecikmeyin

M.Selim

Kişi başı gelire bakım aylığı dahil ediliyor mu? Edilmiyor ise 4 kişilik aile için toplamda ne kadar geliri geçmemelidir.
Bakım aylığı dahil edilmiyor . Toplam gelir 2017 için 847 yi 4 le çarparsak 3388 TL yi geçmemeli

Ozan

Merhabalar şu an evde bakım parası almaktayız yalnız arasıra teyzem cüzi miktarda bana para göndermekte bir sorun çıkar mı ?

cevap: sorun çıkmaz

Kadir

Merhaba, annemle beraber yaşıyoruz kendisi ssk emeklisi ayrıca babamdan aldığı yarım maaşı var , babamdan aldığı yarım maaş da evdeki hane halkı geliri kabul ediliyor değilmi? Öyle ise 2bin tl maaşı oluyor 2 kişi olduğumuzdan 850 liralık kişibaşı geliri aşıyor diye bakım parası için başvuru yapmadık bir bilgi verebilirmisiniz.

Cevap. maalesef hesabınız doğru. Evde 3. kişi olursa alabilirsiniz.

mustafa

merhabalar eşim %95 engelli ben çalışmıyorum eşimin bakımından dolayı gözlerinden rahatsz kiralık evde kalıyoruz eşime bakım maaşı alabilirmiyim.
Cevap Ağır özürlü raporu alırsanız bakım maaşı alabilirsiniz.

çayan

maaşı asgari ücret 3 çocuğum var çalışan yalnız benim buna göre hesap yaparsanız sevinirim.
sadece 1 çalışsan asgari ücretli varsa alır. Raporu alabilirseniz başvurun.

naciye güngör

eşim yüzde doksan beş agır özürlü emekli 1635 maaş alıyo başka gelirimiz yok bana bakım parası baglanırmı teşekkürler.
Bağlanır hemen başvuru yapınız.

mustafa

Mrh.annem 1925 dogumlu kalca kemigi kirik yatalak tuvalete kullanamaz kendi yemek hazirlayamaz banyo yapamaz ben ogluyum emekliyim 1500 tl maasim var annem bagkur emeklisi 1000 tl esim argari ücretli ….anneme bakım ücreti alabilir miyim hanede kişi sayimiz annem ile 5 kisiyiz tesekkür….
Cevap toplam geliri 5 e bölersek 847,17 TL den düşük çıkar . Hemen bir ağır özürlü raporu alın bakım parası alabilirsiniz.

sahide güngör

Merhabalar benim annem sinuz kanseri radyo terapiden dolayi gozunu kaybetti ve suan kendi ihtiyacini gormekte cok zorluk cekiyor benim evim anneme 5 dakika yakinlikta babamin emekli maasi var ama kisi basina dusen gelir 500 tl o da zaten dr .ihtiyacini bile karsilayamiyor basvursam evde bakim ucreti alabilirmiyim tessekurler

SelÇuk yağli

Merhaba biz geniş bir aileyiz Evde toplam 8 kişiyiz 3 çalışan var toplam 4700 maaş aliyorlar. 93 yaşında dedemiz var onun için bakim parası alabilirmiyiz. Teşekkür ederim.
ağır özürlü raporu alırsanız bakım parası da alırsınız.

gujpoı0p

89 yaşında yaşına göre kilolu olduğu için hareket düzeyi sınırlı durumda(kendi başına tuvalete gidemiyor, yemeğini- temizliğini sağlayamıyor.yetişkin bezi kullanıyoruz )emekli aylığına sahip evde toplam 5 kişiyiz düzenli bir gelir yok evde sadece baba çalışır durumda o da yılın birkaç ayı çalışabiliyor.başvuru halinde çıkar mı ?
Ağır engelli raporu alabilirseniz olur.

Mehmet

Mrb iyi gunler annemin sag kolu omuz hizasindan kesildi annem sâğlak’tı ve suan birisinin yardimi olmadan her isini yapamiyor bakım maaşı alinabilirmi bu durum da evde kisi basina dusen 500 lira.
Ağır özürlü raporu alabilirseniz gelir durumunuz uygun. Alabilirsiniz

selin

oğlum %40 engelli. raporunda ağır engelli bölümünde hayır yazıyor. 3 kişilik bi aileyiz eşim 2200tl maaş alıyor. oğluma ben baktığım için çalışamıyorum. acaba bende bakım parası alabilirmiyim?
Cevap : Rapor için tekrar başvurun ağır özürlü raporu olmadan bakım parası alamazsınız.

sende71@hotmail.com

Merhaba ben malulen emekliyim emekli olmak icin bana yuzde yuz rapor verdiler gelirim 1350 tl evde 4 kisiyiz ancak hic evde bakim parasi icin basvurmadim ben beyin ameliyati oldum raporumda agir engelli yazmiyor bu konuda bilgi almak istedim
Cvp . Yeniden başvuru yapın ağır engelli raporu alırsanız evde bakım parası alabilirsiniz.

Esra

Babannem %100 görme engelli eve giren maaşın kişi başına düşen miktarı 660 tl annem yaşlı bakım ücreti alabilir mi.

Alabilirsiniz. Başvuru yapınız .

Özgür

Merhabalar %87 engelli bir annem var babamla ikisi aynı evde kalıyorlar anneme şu an babam bakıyor . İkisininde hiçbir geliri yok. Ancak annem 3 aylık yaşlılık maaşı babamda 3 aylık emekli maaşı alıyor.3 ayda toplam aldıkları maaş 2350 tl. Babam anneme baktığı için bakım parası alabilirmi?Şimdiden teşekkür ederim.
Cevap: Ağır özürlü raporu alırsanız.Aylık kişi başı gelir de yazıda belirttiğimiz rakamın altına ise alabilirsiniz.

Hacı Kahraman

Merhaba annem ve babam beraber yaşıyorlar babamı heyete soktuk malulen emekli olabilecekmiş kalbinde stend var anjiyo oldu. Birde kemik erimesi var annem bakım parası alabilir mi ? Ve ne kadar aliyorlar ? İkisininde sosyal güvencesi ve herhangi bir geliri yok yaş aylığı alıyorlar sadece. Teşekkürler.
Cevap :Ağır engelli raporu alabilirseniz.Evde bakım parası alabilirsiniz.

talha

3 ay önce 75 yaşında dedem sol tarafından kısmi felç geçirdi şuan yürüyemiyor damar açmak için stent takılacak sıra bekliyoruz kendisi emekli çalışmayan ve herhangi bir sigorta girişi olmayan kızı için başvuru yapılırsa bakım maaşı bağlanabilir mi?

Cevap : Yazıdaki ortalama gelirin altında bir gelire sahipseniz . Evde bakım parası alabilirsiniz.

Leyla

Merhabalar.. Babaannem ağır özürlü %90 raporu var benim maaşım 2650 tl babamın maaşı 2830 tl evde 7 kişiyiz.. Annem babaannemden bakım parası alabilir mi?

toplam geliri 7 ye bölünüz .2016 yılı için 784,97 TL den düşük kişi başı geliriniz varsa alabilirsiniz.

ali

selam
hane kisi sayisina 18 yas alti cocuklarimiz dahilmidir?
Cevap : Dahildir.

Mehmet Yıldız

Merhaba.Ben ssk emeklisiyim maaşım 1,550 tl.Raporum %94 .Eşim ve 19 yaşında kızımla birlikte yaşıyoruz.eş im evde bakın için müracat etti alabilirmi?
Alabilir .

murat

Merhabalar babam % 100 gorme engeli Ve sag kolu felc 7 yil boyunca bakim parasi aldi annem ama kiz kardesim evlendikten sonra maas kesildi ancak yaklasik 5 aydir hafta da 3 kez diyalize gidiyor ve gorme engelli hic bir isini halledemiyor surekli birkisinin yaninda olmasi gerekiyo annem olmadan hicbirsey yapamiyor simdi annem bakim parasini hak ediyormu aydinlatirsaniz cok sevinirim kolay gelsin bu konuda ne yapmam gerekiyor.
Cevap . Hanedeki Kişi başı Gelir durumunuz yazıdaki rakamın altında kalırsa alabilirsiniz. hemen başvuru yapınız.

HÜLYA

Merhaba benim ağır engelli oğlum var % 70 ben 17 senedir çalışıyorum memurum erken emekli olabilir miyim? Teşekürler
Cvp: 2010 senesi sonrası her 4 yıl çalışmanıza 1 yıl eklenecek emeklilik yaşından da 1 yıl düşeceksiniz. Erken emekli olabilirsiniz.

yigit

Iyi gunler yuzde 80 sizofreni raporlu kaynim var.daha once esim bakim parasi aliyodu ancak ondan gelen gelir yetmediginden esim ise başlamak zorunda kaldi.bakıcı degisikligi yapmak istedik ben kendi uzerime alic
aktim.bu sirada bakim parasi kesildi tabi.simdi esim 1500 tl maas aliyo evde 5 kisiyiz maasin tekrar baglanmasinda sorun olurmu.alabilirmiyiz tekrar
cvp :5 kişi iseniz sorun olmaz alabilirsiniz.

AHMET ARDIÇ

eşim 1100 tl emekli maas aliyo yuzde 83 rapor var kalpyetmezli hipertansiyon kalp pili takili psikoloji hastasıyım buna rağmen refakatcisiz bir yere gidemiyorum 4 kişili bir aileyiz kisi basi gelir 225 tl bakici maas alabilirmiyim
Cvp rapor alabilirserniz evde bakım parası alabilirsiniz.

Ayseli

Oglumdan bakim parasi aliyorum kendime sigorta yatirip emekli olabilir miyim haberlerde emekli olabilecek dendi nasil emekli olabilirim.

Engelli çocuğu olan bayanlara dörtte bir indirim var. Yaş ve prim gün sayısında indirim olacak. Kısaca daha erken emekli olunur.

Zikko

3425tl maaş 370arazi geliri 5kişiyiz bakim parasi alabilirmiyiz %80 vapor var dawn sendromu.

Alabilirsiniz. Başvuru yapınız.

Sahtekarlık

Devletin 300euro destek verdiği çocuk bakıcı parasında asgari ücretle birlikte 2016 yılı itibariyle 1400 tl bakıcı maaşı olmuş.

Gülay

Biz annem oğlum ben 3 kişiyiz annemin babamdan kalan emekli maaşı var 1100 lira başka hiç bir gelirimiz yok 80 yaşında annem kalp şeker kolesterol var bastonla yürüyor evde acil ihtiyacı hariç yürüyemiyor bakım parası alabilirmiyim.

Gelir durumunuz başvuru yeterli. Rapor alabilirseniz evde bakım parasını alabilirsiniz.

Gulden Özmavi

Kayın validem vefat etti iki tane ağır engelli görümcem var ben asgari ücretle çalışıyorum eşim de asgari ücretle çalışıyor başka kimseleri yok 6 kişiyiz hanede aynı zamanda babalarından emekli maaşı alıyorlar bakıcı tuttuk fakat yetemiyoruz bakım parası alabilirmiyiz.

Alabilirsiniz hemen başvuru yapınız.

Harun

Benim %80 engelli oglum var brut 3500 tl aliyorum net 2600+AGI 2 016 asgari ucrete gore 3 kisi yasayan aile olarak evde bakim parasi alabilirmiyiz.
Kişi başına düşen gelir 784,97 TL yi geçmemeli . Sizinki geçiyor .

SERKAN

Evde bakım ücreti almak için aile geliri hesaplanıyor çok güzel. Ama neden gider hesaplanmıyor ?
Ben sonradan engelli oldum 60bin tl ev kredim var eşimin üstüne çekili biz bunları nasıl ödeyeceğiz
Ben als hastasıyım %92 engengelliydim o zaman kollarım sağlamdı ama şimdi kollar kalkmıyor ellere doğru ilerliyor. Eşim çalışmak mecburiyetinde annem yaşlı hem bana bakıyor hem de anneanneme bakıyor beni kaldıramıyor!!!! Bakım ücreti almış olsaydım yardımcı birini tutacaktık. Stresten 1 hafta önce ak ciğere giden atar damarım tıkanmış ölümden döndüm. Bu gibi hasta pskolojisini neden göz önünde bulundurmuyorlar.

Ahmet

Merhaba öncekille verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederim. Annem 96 ağır özürlü ben öğretmenim iki çoçoğum var ayrıca annemin babamdan memur emekli maaşı var toplam gelirimiz 3850 4 kişiyiz. Ben anneme bakıyom eşim de vefat etmiş annemin raporunda bakıcı parası alabilirmiyim veya anneme maaş bağlanır mı? Bu durumdan nasıl faydalanabilirim not biz 4 kişiyiz evde. Teşekkürler
cevap kişi başına düşen gelir 2015 ikinci yarısı için 667 i geçmemeli . Dört kişi olduğunuza göre 4×667 = 2668 oluyor . Gelir seviyesi bu rakamı geçtiğinden maalesef yararlanamazsınız.

tülay

merhaba benim kayınpederim ve kaynanam 78 yaşında biri felcli biri kanser hastası midesi ve dalagı alındı ikiside düşkün durunda tüm ihtiyaclarını ben karşılıyorum rapor alırsak evde bakım maaşı alabilirmiyim evde 6 kişiyiz toplam gelir 3300 tl… saygılar
Alabilirsiniz başvuru yapınız

mehmet

Bizim evde dedem babaannem yatalak hasta dedemin 1100 lira emekli maaşı var annem bunlardan bakim parası alabilir mi ?
Alabilir

anne

17 aylik kronik akciger hastasi bebegim var oksijene bagli yasiyor.Annesi olarak hic bir gelirim yok evde bakim ucreti baglanir mi?
Başvuru yapınız bağlanır.

Şükrü aslan

Evde Bakım ücreti ne kadar
2015 ikinci yarı 830,84 TL olmuştur.

Serap

İyi günler dedem 87 yaşında benim evde kalıyor ağır engelli sağlık raporu var dedem ile birlikte evde 5 kişiyiz Dedemin emekli maaşı 1130 lira eşimin de maaşı 1130 lira evde Bakım aylığı alabilirmiyim.
5 kişi hesabına göre alabilrsiniz.

burcu

Merhaba evde %89 raporuyla yatan dedeme annem bakıyor
dedem ve babam emekli annem ise istege bağlı olarak ssk primini ödüyor. maaş alabilme şansı var mı?
Eve giren gelirleri topla kişi sayısına böl.2015 in ilk yarısı için geçerli olan 510 liradan aşağı ise başvuru yapınız

esra

İyi aksamlar benim %90 engelli raporlu kardesim var evdede kizim kardesim ben ve esim kaliyorz eşim emekli 1200 lira maaş aliyor engelli ayligi alabiliyormuyuz ve alabiliyrsak ne kadar alabiliyoruz?
Alabilirsiniz. gecikmeden başvuru yapınız.

deniz kaya

Merhaba annem 71 yasinda grcrn sene KOAH hastaligi nedeni ile hastanede bi süre yatti su an 16 saat makina ile oksijen destegi alıyor tüm ihtiyaclarini 1 senedir benim yardimimla yapiyor hastaneye yattigi dönemden utibaren calismayarak 7/24 anneme bakıyorum sigirtam olmadigi gibi herhangi bir gelirimde yok ben yaşlı bakim maaşı alabiliyormuyum.
Başvuru yapınız . Gelir durumunuz verdiğimiz aralıklar arasında ise alabilirsiniz.

hilal

merhaba. tek başıma yaşıyorum. %90 engelliyim. diyalize giriyorum. hiçbir gelirim yok. Sadece annemin sigortasından sağlık hizmetlerinden faydalanıyorum. ne yapabilirim. şimdiden çok teşekkürler. lütfen yardımcı olun. çok zor durumdayım.
1- anneniz kardeşiniz veya bir akrabanız ile aynı ikamette kalma şartıyla evde bakım parası alabilirsiniz. Birde engelli maaşı alabilirsiniz. Kaymakamlığa başvuru yapın (Yada bir akrabanız size başvuru konusunda yardımcı olsun ) Kaymakamlık size yol gösterecektir.

asli

Merhabalar. Babam bagirsak kanseri 2.kez ameliyat olduk 3. De olacagiz daha. Ben kiziyim calismiyorum annem ozurlu calismiyor kardesim okuyor bi yerde part time calisiyor. Etrafta maas alma konusunda benim arastirmami istediler bende ondan dolayi yaziyorum. Bu durumda maas alabiliyor muyuz ?
Ağır özürlü raporu alabilirsiniz evde bakım parası alabilirsiniz . Hiç beklemeden başvuru yapınız.

Elif

Benim cocuğum ağır engelli % 93 orNı raporumuz var sadece eşim çalışıyor cocuğum dahil eşim ve ben varız 3 kişiyiz 1250 tl alıyo SGK lı biz alabiliyormuyuz evde bakım parası
Alabilirsiniz başvuru yapınız.

Taşkın

İyi Geçeler öncelikle her yoruma yorulmadan sıkılmadan cevap verdiğiniz için teşekkür ederim.

Biz Evde 4 kişi kalıyoruz Dayım akciğerinde kit le olduğu için kanserden şüpheleniyorlar,şeker hastası,fıtık var ve 46 raporu vardır dayım emekli ortalama olarak 1000 tl maaş aldığını sanıyorum evde tek çalışan benim kardeşim iş yerinden çıkarıldığı için şuanda herhangi bir geliri yoktur ben ise 1000 tl ye çalışıyorum annem çalışmıyor evimiz kira kendi adımıza ait hiç bir şeyimiz yok bakıma muhtaç olduğu için dayıma annem bakıyor hasta bakım parası alma imkanımız var mıdır. Bir de bilginiz varsa şunu öğrenmek istiyorum babamla annem 18 sene önce ayrıldılar ve annem bize bakmak için kimseyle evlenmedi Allah yazdıysa bozsun ama Dayım vefat etmesi durumunda annem abisinin emekli maaşını alma ihtimali var mıdır.

Teşekkürler,

İyi Çalışmalar.
Öncelikle geçmiş olsun
1 Dayınızın ağır özürlü rapor alması gerkiyor
2 ücret konusunda 4 kişilik ailede 2000 TL ile evde bakım parasına başvurabilirsiniz.
3 anneniz dayınızın maaşını maalesef alamaz .Maaşlar anne baba ve eşden alınır. Bazı durumlarda çocuktan (işkazası gibi)gelir alınabilir. Dayı amca dan maaş alınamaz

sehmus

Biz evde 10 kisiyiz 3 sigortali calisan 1 bagkurlu calisan var kizim agir ozurlu raporu alacagim evde bakim ucreti alirmiyim
toplam gelir 10 kişi için 2014 yılı için 5400 TL yi geçmiyorsa alabilirsiniz

ebru pala

Ablam yuzde 86 özürlü ayaklari yok diz kapaklarinin ustunde.elleri yok dirseklerinde.iki gundur dizleri sis yatalak.ama doktorlar agir engelli degil yaziyor.bakim parasini alamiyorlar.Allah buyuk onu agir engelli gormeyenler bir gun onun gibi olmaya mahkum olsunlar.
Allah yardımcınız olsun. Teknik olarak birşey diyemeyiz. Bence hastane başhekimliğine dilekçe ile başvurun olmadı Sağlık bakanlığına dilekçe yazın.

Alihan UNCU

Yorumlar ve Bakanlık düşüncesinin yanlış olduğuna dair yerel mahkeme ve Yargıtay kararlarını aldık. iletişim halinde paylaşırım. Av. Alihan UNCU
Sayın Alihan UNCU . Kararları iletişim adresimize gönderirseniz yada yada yorum kısmına eklerseniz yayınlarız . Sorunu olan kişiler içinde faydalı olur.

Alihan UNCU

Sitede var olan yorum ve soruları okuduktan sonra hem Aile Bakanlığı’nın hem de yorumların hatalı olduğunu düşünüyorum. Hatta konuya ilişkin dava açıp Yargıtay onamasını da aldık. Engellinin geliri haricinde hiç bir konu bakanlığı ilgilendirmez. Engellinin geliri yoksa evde bakım ücreti verilmelidir.

rıza

ben devlet memuruyum maaş net 2135 tl evde toplam beş kişiyiz oğlum distrofi kas hastası agır yüzde 90 raporu var maaş için başvura bilirmiyiz teşekkürler…
Hemen başvurun beklemeyiniz..Evde başkasının geliri yoksa alabilirsiniz.

sevgi

merhaba benim 928 tl emekli maaşım var annem 81 yaşında 634 tl dul maaşı 500 tl yetim maaşı alıyor ev kira annem kanser hastası gögsünün birini aldılar şeker tansiyon hastası bel agrısı ve pskolojik rahatsızlıgı mevcut bakım parası baglatabilirmiyim çok tşk ederim tüm sorulara ayrı ayrı göstermiş oldugunuz hassasiyetten dolayı çok sogolun
928 +634 + + 500 = 2062 TL Evde başkası varsa ve gelir elde ediyorsa onları da toplayın kişi sayısına bölün . 510,44 ün altında sonuç çıkarsa başvuru yapın. sadece annenizle kalıyorsanız. 1031 TL gelir oluyor. Alamazsınz. rakam dediğimin altında ise sonraki aşama annenize ağır özürlü raporu almanız gerekiyor.

roni

Slm.ben devlet memuruyum babam felcli sag tarafi hic tutmuyor yuzde74 rapor var.bakim parasi alabilirmiyim.devlet memuru olmam bakim parasi almam icin engel olurmu.babamla birlikte 6 kisiyiz. Maasim 2500 tl dir tskler.
Siz değilde evdeki çalışmayan birisi alabilir. İkametgahtaki herkesin geliri toplanarak kişi sayısına bölünür. Sonuç yukarıdaki rakamları geçmiyorsa bakım parası alınır. Evdeki kişilerden bir veya bir kaçının memur olması önemli değildir. asıl olan toplam gelirdir.

ozlem

Kayinvalidem esim ben ve kizim kiralik evde oturuyoruz kayinvalidem Alzheimer hastasi esim 900 kayinvalidem 350 lira maas aliyor yinede bakim.parasi alabilirmiyiz ?
Rapor alabilirseniz evde bakım parası alabilirsiniz.

yasemin

eşimin anneannesine bakıyorum rapor için gittik 100de 74 verdiler fakat ağır engelli yazmıyo raporda sadece sürekli yazan yerde çarpı işareti var 86 yaşında kendi ihtiyacını karşılıyamıyo herşeyini ben yapıyorum fakat niye rapor verilmedi çözemedim 100de 74 yazıyo ama sonuç 0 yardımcı olun lütfen.
Rapora itiraz ediniz.

ceren

hayırlı günler. ben ev hanımıyım eşim askeri ücret çalışıyor.evde alzaymır hastası anneme bakıyorum kendi ihtiyacını kendi göremiyor ama annem dulluk maaşı alıyor ona evde bakım maaşı alabilirmiyim cevaplarsanız sevinirim teşekkürler.
Ağır özürlü rapor alırsanız alabilirsiniz .

alırıza tercüman

Annemle ıkametimiz ayrı fakat benım tapulu evımde kalıyor yüzde 90 özurlu fakat yınede bız bakmak durumundayız gelır hesabı nasıl hesaplanır.
İkamete göre hesaplanacak . Evde bakım parası yanında kalan kişiye ödenecek. Resmi ikametgahında kimse yoksa ödeme olmaz.

yüksel

bin ikiyüz elli tl emeklı maaşi alıyorum. Annem yüzde seksen yedi ağir özürlü . Ben,annem,eşim ve üniversitede okuyan kardeşimi oğlu ayni evde ikamet ediyoruz özürlü.ve bakim maaşi alabilirmiyiz.
Eşiniz veya anneniz maaş almıyorsa kardeşinizin oğlunun ikametgahı size nakledildiyse başvuru yapınız . Alabilirsiniz.

Ahmet A.

Merhabalar, Şöyle kesin bir çizgi var. Asgari geçim indirimi çıkarılmış asgari ücretin 2/3’ü gibi. Bu son derece katı bir kural. 3 – 5 Lira fazla alıyor diye bakıma muhtaç kişi mağdur ediliyor. yok sayılıyor. Örneğin 1010 Lira emekli maaşı alan iki kişilik bir ailedeki birey hasta ve yatalak eşine bakım masraflarının tümünü üstlenmek zorunda. Zaten bakıcı ve sigortası 1000 liranın çok üstünde yapıyor.
Bu böyle olmak yerine Yardım alabilme kriterini ne kadar geçiyorsa o kadar eksik ödeme yapılarak yardımdan yararlanması engellenmemeli. Umarım bu konuda bir kamuoyu oluşturmayı başarırız. saygılar…

Son derece haklısınız.

murat

Slm benim bababam 82 yasinda kendi basina yuruyemiyor yemek yiyemiyor evde ben babam annen karim ve kizim bide universitede okuyan kardesim var maasim 2700 babamin 700 tl ayligi var bn ise gittigim icin babama esim ile annem bakiyor bakim ayligi alabilir miyiz.
evde kalanların tüm maaşı 3400 TL . Kardeşinizde sizde kalıyorsa 6 kişisiniz. Geliri 6 ya bölerseniz 486,85 TL den büyük hane halkı kişi başı gelir olduğu için alamazsınız.

müzeyyen genç

banka matikten çektiğimiz zaman her seferinde kesintiler oluyor nedenini öğrenebilirmiyiz

hanife

kaynanam hafatnın üçgünü diyaliz giriyor özürlülük durumu yüzde 92

hanife

ben kaynanamla ve kayın pederle oturuyorum kaynanam diyaliz hastası ben bakıyorum evde bakımparaı alabilirmiyim.
geliriniz yazıdaki oranın altında ise alabilirsiniz. önemli olan aynı ikamette kalanlardır.

fatma erkal

merhaba. teyzem ve eniştem alzemier hastası. ilaç kullanıyorlar. enişteme bez bağlanıyor. ben günde 5 defa onlar gidip ilaçlarını yemeklerini veriyorum. enistem albay emeklisi. maaşı iyi ama onu huzurevine yatırmak istiyorum o zamanda teyzeme bakmak için elimizde para kalmıyor. evde bakım parası almak için onların maaşları mı hesaplanacak. evde 2 kişi oldukları için geliri 2 ye böldüğümde sizin dediğinizden fazla çıkıyor. ben ikametlerinde görünmüyorum. eğer ben onların evinde kalmaya başlarsam devletten bir emekli maaşım var. o zaman alabilir miyiz.birde eşimle ortak özel bir bankada paramız var. açıkçası bu cevaplar benim için çok önemli. cevaplarsanız çok sevinirim. teşekkürler.
cevap .Siz birlikte kalırsanız maaşınız da hesaplamaya eklenecektir. Enişteniz Huzurevine yatarsa teyzeniz yalnız kalacak sizde onunla kalırsanız emekli maaşınız ikiye bölünecek . Maaşı olmayan birisi yakını teyzenizin yanında kalırsa evde bakım parasını alabilir.

handan

merhaba ,Yeğenm 14 yaşında ve 28 haziran da geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu beyin kanaması ve 2 ameliyt oldu,şu anda kafatası kemikleri karın boşluğunda bekletiliyor ,bilinci henüz açılmadı , tekrar 1 ameliyat olucak

şu an da evde bakımı yapılıyor ,mama alt temzliği vs.
bu durum da olan hasta için devletten bakıcı parası alabilirmyrz.üstelik ablamların evi burdadeğil yeğenm tatile istanbul geldi ve böyle bir kaza oldu şu an hepsi bizim evde kalıyor ,acaba başvuru yapsak alabilirmyz ?

Yazıdaki maaş hesabını okuyun . Eğer evde kalanlar (ikametgahı olacak ) maaşlarını toplayın ve hane halkına bölün . Maaş sınırı geçmez ise evde bakım parası alabilirsiniz. Bakıcı ayrı bir şey. Para ile bakıcı tutarsanız maaş verceksiniz. Bu durumda sigortasını yapmanız gerekir.

müzeyyen

ben yatalak hastaya bakıyorum ama hem kendi evinde bakıyorum hem de benimle hiç bir akrabalık bağı yok ben de bu imkan dan yararlana biliyor muyum eğer ücret alabiliyorsam ne yapmam gerekli lütfen bilgi verirmisiniz.
Aynı evde ikamet ediyorsanız akrabalık bağı olmasada diğer şartları yerine getirirseniz alabilirsiniz.

rotasiz

benim babam 73 yaşinda dizleri tutmuyor seker tansiyon göz kulak her yerinde sorun annem babama bakmakla yukumlu hiç bir gelir yok maas bağlama ihtimali varmi emekliliği yok 65 maasi alir 3 ayda 350 tl ne olur bana yardim.

Evde bulunanların emekli maaşı dahil gelirlerini toplayın .Kişi sayısına bölünüz.486,85 den küçük ise evde bakım parasına başvurabilirsiniz. dedeniz için ağır özürlü sağlık raporu almanız gerekmektedir. Sadece 65 yaş maaşı alıyorsa evde bakım için engel değil

hasan

babam felçli yüzde seksenüç hem saglık hemde maaşı kesildi ne yapmamız lazım.

Yazıdaki rakamlara göre hane geliriniz limitin altında ise hemen evde bakım maaşı için hemen başvuru yapınız.

hakan

merhabalar benim yüzde 70 oranında engelli çocuğum var ağır engelli ibaresinde evet yazıyor evde bakım parası için başvurmak istiyorum ancak evde kişi başı düşen gelir şuandaki mevzuat uyuyor zaman zaman mesai durumlarında kişibaşı düşen gelir sayısındaki rakam artıyor bu durumda başvursam ve ileride kişi başına düşen rakamı geçtiğimden dolayı sorun olurmu

ataoglu

merhabalar benim yüzde 98 özürlü kardeşim için annem yaklaşık 6 yıldır bakım parası alıyordu ama bu ay ödeme olmadı bunun sebebi ne olabilir hiç kimseden net bir şey öğrenemedik yardımcı olur musunuz?

sevim

denetim ne zaman sonuçlanır acaba

tutkun

benim babam gözü görmüyor kulagı duymuyor %96 raporlu ev eşim ben annem babam yasıyoruz babamın emeklı magası 1000 bende askeri ücret alıyorum bu evrakların hepsınıı yaptım 2 ay önce verdım ama bir sonuç gelmedi nerden ögrenecegız cıktıgını veye cıkmadıgını bana yardımcı olurmusunuz tesekkurler

nuri

benim maaşim

ahmet gülmüş

selam hocam benim oğlum kan hastası eşimin belli bir geliri yok yeşil kartlıyız oğlumun masraflarına yetişemiyoruz ev de bakım parası yazılsam alabilirmiyiz teşekurler.
Hemen başvuru yapınız. Oğlunuza ağır özürlü raporu verilirse alabilirsiniz. Oğlunuzun hastalığını doktor tanıdığınız varsa sorun bu rapor verilip verilmediğini öğrenin.Veriliyorsa alabilirsiniz.

ender

iyi günler annem 58 yaşında yüzde 92 raporu var babamın aylık geliri 1250 tl evde kardeşimle bereber üç kişiler erkek kardeşim evde bakım parası alabilirmi tesekkürler

mehmet erge

Ben yaklaşık 1000 tl maaş alıyorum. Eşimin hiç bir geliri yok. Torunum da bizimle birlikte yaşıyor. Bu şartlarda evde bakım parası alabilir miyiz?

Mehtap

merhaba, anneannem hem kalp hem de şeker hastası ve şu an Alzheimer tanısı koyuldu, eveden hiç dışarı çıkmıyor, konuşmuyor ve her türlü bakımını annem üstleniyor kendi yapamadığı için, kendi üzerine hiç bir maaşı veya geliri yok, tüm hastane, ilaç ve bakım masraflarını biz karşılıyoruz, anneannemle birlikte evde yedi kişi yaşıyoruz, aylık gelirimiz 3000 tl toplam olarak,bakım parası almamız mümkün mü acaba?
Alabilirsiniz.gelirinizi 7 ye böldüğümüzde azami kişi başı gelirin altında kalıyor.Başvuru yapınız.

eyüphan

ben devlet memuruyum kişi başına gelir şuan için 430 TL düşüyor.İki yaşında özürlü çocugum var eşim müraacaat etse bakım aylığı alabilirmi yani özürlüde yaş sınırı varmı.Teşekkürler.
Yaş sınırı yok. devlet memuru olmak etkilemez. Beklemeden başvurunuzu yapınız.

Şükrü Doğan

kayınpederimin %94 özürlü raporu var aylık net: geliri emekli maaşıyla birlikte 3000 TL Evde 3 kişi yaşıyor kayınvalidem bakım parası alabilirmi?
alamaz

simay akkuş

ben 2 aydır anneme ve yiğenime bakıyorum eşim ve bir kızım var annem %95 özürlü hem yürüyemiyor hemde görmüyor eşim 1000 lira maaş alıyor evim kira yetişemiyorum bende bakım parası ala bilirmiyim lütfen cevap verin birde annemin maaşı var 680 ama onu biz almıyoruz ev almışlarsı kırediyi ödeyemedikleri için banka el koydu cevabınız için şimdiden çok teşekkürler.
evdeki herkesin gelirini toplayın ve hane halkı sayısına bölün. örneğin evde 5 kişi varsa bunların gelirini toplayın ve 5 e bölün .Çıkan rakamı yazıdaki rakamlarla karşılaştırın. neden direk rakam vermiyorum.çünkü her 6 ayda bir rakam değişmektedir.

VATANDAŞ.

ekim niye yatmdı kasım niyee yatmadı,,,pekiii mayıs niye yatmıyor kardeşim ?

ALİ ŞAHİN

Aylık gelirim net-2700 TL. geliri olan başka kimse yok. Annem % 92 ağır özürlü ve eşim tarafından bakılıyor. Aynı ikamette ben, annem, eşim, iki kızım, bir oğlum ve sşimin annesi olmak üzere toplam 7 kişiyiz. eşim adına müracaatta bulunsam evde bakım ücreti alabilirmiyim.
Başvuru yapın alabilirsiniz.

Tülay Aslan

Anneme bakıyorum.Özürlü bakım ücreti için evraklar tamam Sosyal Hizmetlere verdim . Dün Sosyal Hizmetlerden geldiler.Bakım aylığı ne zaman bağlanır.Saygılar.

zübeyde ramazan

annem felçli annesi bakıyor ve bakım parası alıyor bu tip durumlara emeklilik hakkı tanınacağına dair haberler çıkmıştı doğrumudur nezaman yürürlüğe geçer.
daha henüz çıkmadı. şimdilik anneler için var.

ahmet

Devlet memuruyum aylığım 1.925 tl.Kardeşimin vasiliği bende özürlüğü %90 özürlü maaşı alıyor.Babamdan ayrı yaşıyoruz.ağır özürlü raporu var.Evde onunla beraber 6 kişiyiz.Benden başka çalışan yok evde bakım parası alabilir miyiz?
NOT Babam bizden ayrı yaşıyor emekli maaşı dahil olur mu?
Başvurun hemen alırsınız. Babanızın ikametgahıda ayrı olmalı .

özlen

merhaba benim 83 yaşında dedem var kendisi 1 ay önce felç geçirdi şimdik ayağa kalkamıyor,konuşamıyor,yemek bile yiyemiyor dedem ssk dan emekliannanemle birlikte yaşıyorlar annanemde yaşlı olduğundan tek başına bakmakta çok zorlanıyor acaba dedemede maaş bağlatabilirmiyiz? bunun içinne yapmam gerekiyor?sevgiler

rezzan

Benim annem demans hastası %78 özür raporu var yürüme yok bir gözü görmüyor hiç bir ihtiyacını karşılayamıyor idrar falan bilmiyor bebek gibi yani babamdan bağkur maaşı var 500 tl ben asgari ücret alıyorum eşim emekli bakım parası için başvurduk geliriniz 2tl fazla alamazsınız dediler bu konuda bilgi almak istiyorum.

salih

ayrıca babam altını tutamadığından annem alıyor.hasta alt bezi alma raporu var.ve faydalanıyor.

salih

iyi günler.benim annem babama bakıyor.babam 74 yaşında ve şizofreni hastası ve evden hiç dışarı çıkmıyor.sadece babamın emekli maaşı var.aylık 900 ila 1000 arası alıyor.ama her türlü gereksinimi ihtiyacını annem 72 yaşında olmasına rağmen yapıyor.annem bakım parası alabilir mi? (not:ben evliyim.işim gereği başka şehirdeyim.)aydınlatırsanız sevinirim.

Salih Demir

Raporu annem almıştı, çok hatırlamıyor nasıl olduğunu. Raporda ağır özürlü kısmını doktorlar işaretlememiş sanırım, çünkü annem söylemiş raporu neden aldığını. Rapora itiraz bir sonuç verir mi böyle durumlarda?

yeniden başvurun yada itiraz edin. % 90 ağır özürlüdür.

Salih Demir

Merhaba,

Benim kardeşim zihinsel özürlü. Annem mahkeme kararı ile vasisi oldu, ikisi birlikte yaşıyorlar. Kardeşimin yeşil kartı vardı ve özürlü maaşı alıyordu, ama geçen yıl yeşil kartını iptal edip özürlü maaşını da kestiler, yeni yasal düzenlemeleri gerekçe gösterdiler. Bunun üzerine sağlıktan yararlanabilmesi için SGK’ya başvurduk. Onlar da kardeşimi babamın ölümünden sonra annemin aldığı emekli maaşına ortak edip sisteme dahil ettiler. Şimdi babamdan kalan maaşın üçte birini kardeşim, üçte birini annem alıyor. Yani özürlü maaşı uçup gitti. Bunun üzerine annem bakım parası için başvurdu. Ama bu kez de raporunda ağır ibaresi bulunmadığı için başvuruyu kabul etmediler. Ancak kardeşimin banyosundan tırnak kesimine kadar her işini annem yapıyor. Hiçbir becerisi yok, annem olmasa yaşamını sürdürebilecek durumda değil. Ama %90 özürlü raporu bile işe yaramıyor. Bu durumda hukuki olarak ne yapılabilir acaba?
Teşekkür ederim.
rapor alırken ağır özürlü kısmı işaretlenecek. Doktorlar mı kabul etmedi. Yoksa işaretlemeyimi unuttunuz.Rapora itira etmeniz gerekiyor.

sheyda

anneme heyet %97 ve agır ozurluye “evet” onayı verdı. ben annemın alt katında oturuyorum evlıyım. annem erkek kardesım beraber yasıyorlar. kız kardesım evden ayrıldı o calısıyor ama gelırını bızımle paylasmıyor (1200 cıvarı alıyor) . babam zaten annemle resmı nıkahlı esı olmasına ragmen baska yerde baska bırıyle yasıyor. yanı onun emeklı gelırı olan (900 tl) annemın evıne gırmıyor. erkek kardesım de sızofrenı hastası calısamaz raporu var zaten. sımdı bızım evın gelırı ne olarak gozukuyor. yanı resmıyette bır kız kardesım var ama yanımızda degıl, evden yenı olarak ayrıldı. babam resmı olarak annemın kocası ama normalde maddı yardım yapmıyor. yanı annemlerın evının toplam gelırı ne olarak gozukur? 1200 artı 900 4emı bolunur? yoksa dogrusu ne? buna ragmen sosyal hızmetler yardımda bulunur mu ? lutfen benı bılgılendırın. sımdıden cok tesekkur ederım.

kız kardeşiniz ikametini değiştirdi ise o artık sayılmaz.babanızın durumu karışık. zaten onun geliride sayılsa bile 3 e bölünür.kız kardeşiniz ikametgahını değiştirmedi ise değiştirsin ve hemen başvurun

rabia

babam 65 yaşında annem 58 yaşında ikisındede kronik şeker hastalığı var babamın emekli aylıgı ile geçiniyoruz onlara ben bakıyorum ve bakım aylığı almak istiyorum alabilirmiyim acaba teşekkür ederim ii günler.
ağır özürlü olmadığı sürece alamazsınız.şeker hastalığına verilmiyor fakat hastalık sonucu hasar oluşmuşsa rapor lmanız gerekir

nilüfer

annemde kalp yetmezliği, yüksek tansiyon, ellerinde romatizma, ,bacaklarında varis, var bakım parası alabilirmiyiz.
ağır özürlü raporu alırsanız gelirinizde yazıdaki sınırda ise alırsınız.

meryem

merhaba arkadaşlar yardımınıza ihtiyacımvar anneme rapor aldık ağır özürlü 93 ve sürekli evet yazıyor kuruma başvuru yaptık eve ekip geldi dosya tamamlandı heap aç bekle dediler beklerken bana mektup geldi gerekce şöyle 30 07 2006 resmi gazetede 4,üncü maddenin c. fıkrasına göre kabül edilmemiş itirazda bulundum gelir heaplanıyor ise 938 eşimin maaşı başka yok 400 kira ödüyoruz evde bakım için süreç nasıl ne kadar beklerim şimdiden teşekkür ederim

sultan

kayın validemle aynı evde yaşıyorum 86 yaşında 65 aylıgı alıyor evde birtek eşim askari üçretle çalışıyor 400 lira kira veriyorum bir kızım var çok zor geçiniyorumkayın validemin tansiyon vearada bir tutan rahatsızlıgı var madi durumum olmadıgından götüremiyorum evde bakım aylıgı çıkarmı.
başvuru yapınız. Kişi başına düşen gelir 423.10 TL ise alabilirsiniz. Çocukda varsa başvuru için yeterlidir.

cuma

Cuma bey yorumunuzu yazıya ekledim. Gelir durumunda esas alınack kişiler hakkında dava veya dava sonucu varsa bu yoruma cevap yazarak bildirebilirler

fatma türkan

Biz 4 kişilik bir aileyiz.%82 özürlü raporu olan kayınvalidemin 500 lira geliri var.Ailemizde başka gelire sahip olan yok.Bakım parası alabılırmıyım.3 kez müracaat ettiğim halde olmsuz cevap aldım nedeni nedir? teşekkür ederim.
nedenini bilgi edinme ile sorunuz. Ağır özürlü raporu aldıktan sonra eve kontrole gelenlerin verdiği raporda önemli (kendi başına iş yapıp yapamadığı ile ilgili kontrol) gelir durumunda sorun yok

Turan

biz 5 kişi bir aileyiz benim % 85 ozürlü raporum var ama Babamın 3.000.TL geliri var benim Anneme bakım üçreti alabilirmiyiz.Bana cavap verirseniz sevinirim.
3000 i 5 e bölürsek 600 olur limitlerin üstünde kaldığı için alamazsınız

fatma türkan

iyi günler benim kayınvalidem yürüyemiyor yatalak bez kullnıyorum beyim işsiz bakım parası için 3kere baş vurduk yüzde sekseniki rapor verdi kurul fakat yinede hayır yazıp kabul etmediler hayır dediler nereye baş vurmam gerekiyor beni bilgilendirirseniz çok sevinirim teşekkürler

bülent kantekin

kayın validem bizde kalıyor kemik erimesi parkinson hastalıkları var sürekli yatmak zorunda tuvaletine banyosuna eşim yardımcı oluyor kayın validemin üzerine bir arsa ve eşinden kalan maaşı 850 tl maaşı var benim maaşım 700 tl acaba eşim bakım parası alabilirmi.
önce ağır özürlü raporu gerekir. Toplam gelirlerinizi evdeki kişi sayısına bölün yazıdaki miktarları geçmiyorsa alırsınız.

mutlu

benim 4 yasındakı oglum kas hastası antalyada olmamıza ragmen ankarada tedavı göruyoruz ve maddı yönden bıttık biz bu yardımlardan yararlanabılrmıyız ? bılgı verırsebnız sevınırım.
hemen başvuru yapın alırsınız not ağır özürlü raporu şart

gülsüm

eşim 8 ay önce kaza geçirdi yürüyemiyor ve çalışamıyor bakım parası allabilirmiim?
ağır özürlü raporu alabilirseniz diğer şartları yerine getirdiğinizde alabilirsiniz

mevlüt SEVİM

ben kızkardeşim özründen dolayı evde bakım parasına müracat ettik herşey bitti evrakları verdik iki ay olmasına rağmen maaş yatmadı bize denilen geçen süre ne kadarsa o kadar toplu para alırsınız yani evraklar tamamlanıp içeriye verildikten sonra üç ay geçtiyse üç aylık tolu maış alırsınız dediler fakat ikiay sonra maaş yattı fakat bir aylık yatmış bu doğrumudur beni bilgilendirmenizi rica ederim

yurt dışı işler

Evde bakım parası neden ekim ayında ödenmedi acaba biliyor musunuz?

sevda aslan

babanın sgk da yararlanmıyorsa alır yada babada yaralanmaz 2022 tabi oldugunda devet güvencesine alırsanızda olur

sevda aslan

%50 ve üzerinde ağır olmayanlar alamaz engeli maaşı alması içinde yeterli değil

sevda aslan

raporuyla birlikte vası tayını için baş vurun mahkeme kararıyla alırsınız ev eğer madi durumu yoksa evde bakımda alabilir

sevda aslan

evet tabiki onuda harcamaları ve giderleri var

sevda aslan

kişi başına düşen gelir benim bildiğim 415 420 di sanırım bulunduğun ilçenin mal müdürlüklerinde öğrene bilirsiniz

sevda aslan

evet alırsınız yazdığınız durumda engeli merkezlerin bilgi alırsanız bezlerin fişlerin toplayıp parasında alırsınız

sevda aslan

geliriniz mani değil eğer raporsa ağır ibaresini karşısında evet yazı yorsa alır

şenay

babam yetmiş yaşında yediyüzelli milyon malülen emekli maaşı salıyor evda dört kişi yaşıyoruz şimdi babam iki senedir akciğer hastası evde oksijen kullanıyoruz bakım parası alabilirmiyiz teşekkür ederim.
rapor alırsanız alabilirsiniz

filiz

Geçen size yazmıştım annem 66 yaşında ama hiç bir sosyal güvencesi yok 3 aydan 3aya 340 lira alıyor benimde 2 çocuğum var onlarada bakmak zorundayız eşim çok anlayışlı bir insan elimizden geldiği kadar maddi yönden destek veriyoruz sizden olumlu yada olumsuz bir cevap vermenizi bekliyorum bizimde maddi durumumuz çok iyi değil acaba bakım parası alıp anneme daha çok yardımım olur mu lütfen olumsuzda olsa cevap verin teşekkürler.
ağır özürlü raporu alabilirseniz evedeki gelirleriniz hesaplanacak kişi başı gelir yazıdaki rakamlardan düşükse alabilirsiniz. Başvuru yapınız.

Hariks

95 yaşında eşimin anneannesi var 16 yıldır ben bakıyorum.Yürüyemiyor alzeymır hastası tansiyon astım altına yapıor kendini tutamıyor yetişkin bezi kullanıyorum.Buna evde bakıım maaşı alabilirmiyim..? Bütün ihtiyaçlarını ben yapıyorum maddi durumum iyi deil aile fertine yıllık 170 TL düşüyor evde 7 kişiyiz cevabınızı bekliyorum? Şimdiden Teşekkür Ederim.
gecikmeden hemen başvuru yapın alabilirsiniz.

gülay

merhaba benim 96 yaşında babannem var kalça kemiğini kırdı kalkıp yürüyemiyor bez tuttuyoruz ve yemeğini biz yediriyoruz evde babannemle beraber 4 kişi kalıyoruz kişi başına 425 tl düşüyor bakım parası alabilirmiyiz? şimdiden teşekkürler.
başvuru yapınız ağır özürlü raporu alabilirseniz bakım parası alabilirsiniz.

filiz

merhaba benim 66 yaşında annem var bizimle beraber kalmak istemiyor ama ihtiyaçlarını elimden geldiği kadar karşılamaya çalışıyorum fakir aylığı alıyor ama yetiremiyor evide kötü durumda imkanım olduğu kadar bir ev almayı düşünüyorum bakım parası alabilirmiyim. diğer yorumunuzda cevap verildi

FD

Evdeki kişi sayısına özürlü kişide dahilmi oluyor
tabiki

özlem

slm benim 83 yasında babaannem var yürüyebiliyor ama dengesini kaybedip düsüyor o yüzden bezleniyor gelirimiz yok ne babaannem nede ben aylık alamıyorum evde iki kişi kalıyoruz durumumuz olmadı için ihtiyaclarını karşılayamıyorum kaymakamlıktan 150 veya 200 tl alarak yiyecek alabiliyoruz aylık için doktora götrdük yürüdügü için aklıli dengesi bozuk olmadıgı için ropar vermedi tekrar basvursak aylık alabilirmiyiz babaannem oldugu için ise giremiyorum ne yapacagım bilmiyorum lütfn bu konuda yardımcı olursanız sevinirim

ali remzi eslek

ben 1955 doğumluyum 2 kızım var büyük 1984 küçük 1987 oğlum ise 1993 doğumlular byük kzım evli küçük kzım üniversite istanbul okuyor altan dersi olduğu için tam mezun olmadı oğlum bu sene başladı üniversiteye ben eşim ve babam aynı evde kalıyoruz babam alzaimer hastası devamlı bakım temizlik yemek içmek dolaştırmak ve kontrol gerekiyor evden çıktımızdada her yeri bilhasada sokak kapısını kilitlemek gerekiyor eşim ilgileniyor ben emekliyim ssk 1.050 tl maaş alıyorum babamda bağkur emeklisi 700tl alıyor maaş olarak eşime evde bakım parası olarak müracaat edebilirmiyiz evde 3 kişiyizfakat istanbulda okuyan oğlum vede kızım için devamlı para göndermek ve ev kiralarını ödemek zorunda olduğumuzdan zor durumda kaldık bu yardım parası için müracaat etme ihtiyacı oldu babam 1924 doğumlu 88 yaşında ve devamlı aricept 100lük ve serquel 150 lik kullanmakta ve ıbıxa rutin kullanımları var ayrıca tansiyon ve kalp takviye içinde ilaçları var bilginedirme için rica ediyorum teşekkürler ediyorum

erol çakır

33 yaşındayım felç geçirdim ve iş yeri sahibiydim iş yerimi satmak zorunda kaldım %40 raporum var özürlü maaşı alab,l,rmiyim

bahadır

evde bakım parası için heyet geldi 15 gün içinde size bilgi veririz dediler.hesap fotokopisine aldılar.en az 2 ay geçti aramadılar biz aradık..olumlu sonuçlanmış gelin imza atın dediler.maaşı ne zaman almaya başlarız ve 2 ay olmuş onaylanalı .o ıkı ayın parasıda yatarmı.

bahadır

iyi günler evde bakım parası için başvurduk.heyet geldi.15 gün içinde sizi arayıp bilgi verilceği söylendi..aradan 2 ay geçti.. biz aradık..bakım baylığı onaylanmış.gelip imza atmamız söylendi..şimdi maaş alıncağı zaman o geçen 2 aylık fark yatacakmı..

NERİMAN CÜCÜK

annem 76 yaşında kendi kendine işini yapamıyor,yemek yapamıyor,
özrü yok fakat yaşantısını sürdürmek için birisine ihtiyacı var
ben çalışmasam çocuklarıma bakamam 3 çocuk annesiyim eşim yok anneme baksam para yok başvursak alırmıyız.tşk.

soner

3150 tl brüt ücretim var evde 5 kişiyiz evde bakım maaşı alabilirmiyim

sümbül

kızım için evde bakım ücreti alıyorum.evde 7 kişiyiz sadece eşim çalışıyor(asgari ücret).diğer kızımda çalışmak istiyor.eğer çalışırsa bakım ücretim kesilir mi?
7 kişi iseniz toplam geliri 7 ye bölün 521 TL yi geçmemeli .Kısaca evdeki gelirlerin toplamı 3,647.00 TL yi geçememeli

emre

kişi başı gelir ….
gerekli düzeltme yapılmıştır.

ahmet

evde bakım parası alıyorum beş kişi kalıyoruz ancak kızım devlet memuru olarak başka bir ile atandı kızım ikibin beşyüz tl alıyor ben 640tl alıyorum kızımın geliri bizim gelire eklenirmi.
eklenmez önemli olan aynı evde kalanlar

rabia

ablam %80 kronik şizofren heyet raporu var 3 aylık maaş bağlanmıştı fakat hasta olduğunu kabul etmediği için bizden habersiz maaşını iptal ettirmiş ve zaten maaşını da kendisi alıyordu.anlayamadığım %80 özrü varken neden anne veya baba alamıyor bu maaşı ve bu kişinin iptal işlemi nasıl gerçekleştiriliyor.bu raporla evde bakım ücretinden yararlanabilirmiyiz biz çünkü iptal ettirmiş 3 aylığını.tekrar başvurduğumuzda kabul edilirmi?
yeniden başvurun ve iptal gerekçesini anlatın

murat

evde bakım parası alıp iki çocuk annesi kocasını kaybedince evini geçindiremiyor diye evde bakım ücreti yetmediği için işe girip bakım ücretinin maaşı kesilip o da yetmiyor diye o ailenin evine bugüne kadar aldığın maaşı geri almak isteyen bu devlet geriye dönük ne kadar ücret aldıysa işlem başlatıp haciz işlemi başlatmış yazıklar olsun

sevgi

iyi günler evde annemle yaşıyorum babamdan maaş alıyoruz 800 tl annem e bakım parası alabilirmiyim
geliri evdeki kişi sayısına bölün 423.10 TL den az ise annenizin saktlık durumuna göre yararlanabilirsiniz.

vedat

benim 87 yaşında annemiz var kalp hastası ve tansiyon şeker hastalıgı var elleri pekte tutmuyor onun için yaşlı parası alabilirmiyiz ?
başvuru yapınız.

Ürküş MUTLU

Kayınpeder 84 yaşında kanser tedavisi görüyor şu anda yataktan kalkamıyor yani kendi tuvalet ihtiyacını göremiyor. Kendisi SSK dan emekli maaş alıyor. Bende çalışıyorum bu durumda kızım dedesine bakıyor.Bakım ücreti alabilir mi? kızım çalışmıyor Bilgi verirseniz memnun olurum
Başvuru yapınız alabilir

serkan

evde bakım ucretındekı bu para sınırları devam edecekmı yoksa, gelir hesabı kaldırılacakmıs ne zaman acaba cevaplarsanız memnun olurum.

songül

babaannemiz yatalak hasta çocuklarından biri evde bakım ücreti almak için başvurmuş ama babaanne başka bir oğlu ile oturuyor.biz bakım ücreti alıp almadığını nasıl öğrenebiliriz.
İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne dilekçe ile başvurunuz.

kadir seçer

10 yaşında kızım var. yüzde 36 engelli raporu var, hiç bir sosyal güvencem yok. Eşim bakım parası alabilir mi? Bilgilendirirseniz sevinirim.

YSMN

%95 ağır özürlüyüm. bir çocuğum var. 12 yaşında. eşimden ayrıyım. evde bakım maaşı alabilirmiyim. 2022 maaşı almıyorum. hiçbir gelirim yok. bakım maaşını bakıcımı alır , banada verirlermi ?
verirlerse ne kadar alabilirim? cevaplarınız için şimdiden teşekkürler…….

kaan

İyi günler babam felç geçirdi bir tarafı kısmen tutmuyordu 2. kez geçirdiğinde ise giline geldi ve tamamen yatağa bağlı olarak hayatını idame ettirmekte evde annem ve babam yaşamakta ama annemde yaşından dolayı kendi başına bakacak durumu yok oturdukları ev kiralık kendi evi değil ama normalde babam emekli ve 740 tl emekli aylığı almaktadır. bu durumda evde bakım parası alınır mı alınırsa ne kadar alınabilir.

hikmet

merhaba benim 2 tane özürlü çocuğum var.9ve 10 yaşında.ben maaşa başvurdum fakat aylık 219 tl maaş bağladılar.toplamda 3 ayda 1300 tl yapıyor.ben çalışırsam bu maaş kesilecekmiş.ama zaten ilaç masrafları aylık 100 tl yüzdesi v.s. tutuyor.ben çalışsam ayda700 tl alıyom .yinede yetmiyor.benim sigortalı çalışmamam gerekiyormuş.bu nasıl olacak hiç çalışmasam geçinemiyom.acaba kaçakmı çalışmam gerekiyo.bana bu konuda yardımcı olurmusunuz.teşekkür ederim

inci

meraba 14 yaşında cp engelli 100/80 özürlü raporlu kızımın velayeti babasında fakat ben bakıyorum eşim 700 lira maaşla çalışıyor ben bakım parası alabilirmiyim bu konuda ne yapabilirim teşekkürler

siz alabilirsiniz.Kim bakıyorsa o alır

zeynep

merhaba benım babaannem için baglanmış bır yaslı bakım maaşı varmı yanı ona bakan ve maaşını alan bırı varmı bunu nasıl ogrenebılırım yardım edersenız cok memnun olurum

Hüs

Merhaba bizim bir annemiz var yemeğini yiyebiliyor yürüyemiyor ihtiyar oğlu emekli biz bu annemize bakım parası alabilir miyiz ?
Başvuru yapınız alabilirsiniz

umut

iyi günler benim dogustan bir gözü mikroftalmi olan yani görmeyen bir engelli bebeğim var suanda 2.5 aylık.eşim inşaat işçisi sigortamız var fakat kiracıyım ve eşimin maaşı yetersi kalıyor.bakım parası aşabilirmiyiz?

bu gibi durumlarda sizin nezdinizde herkese cevap vereyim sakın internetten sorular sormayın.Mutlaka başvuru yapın .Red gelirse kurum red etsin.Yanlış bilgilendirmeler sonucu bir çok kişi hak kaybına uğruyor

seyda

ıyı gunler benım 86 yasında annanem var ona bakıyorum evde bakım ucretı almak ıstıyorum fakat saglık raporu alırken kendı yemek yıyorsa ve tuvalete gıdebılıyorsa boyle durumlarda saglık rapora verılmıyormus dogrumu?yanlı yası 86 bız yemek pısırıp onune verırsek yıyıyor ben yıkıyorum dısarı bızım destegımızle cıkıyor ıkı kez kalcasını kırdı cok hassas yanı evde tek kalamıyor duser dıye korkuyoruz psıkolojısıde bozuk ılac kullanıyor ayrıyetten dıyabet ve tansıyon hastasıda yanı bız olmadan hıc bır ısını yapamıyor ben yaslı bakım parası alamazmıyım bır tanıdıktan duydum heyete gıren doktor soylemıs bız ılk yemek yıyebılıyormu ve tuvelete gıdıyorsa vermıyoruz dıye bu konuda bana bır acıklama yaparsanız cok memnun olurum bende ona gore işlemlerı yapıcam olmuyorsa kesın ugrasmıyım dıye dusunuyorum sımdıden tesekkrler…

mutlaka başvuru yapın

sar

Evde bakım parası neden ekim ayında ödenmedi acaba biliyor musunuz?

Teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kategoriler