emekli intibak yasası intibak zammı kimleri kapsıyor ne kadar

171 sıra sayılı ve 1/566, 2/58 ve 2/137 sayılı sağlık, aile çalışma ve sosyal işler komisyonu ile bütçe komisyonu raporı gereği tbmm sunulan kanun teklifi 01.03.2012 tarihinde kabul edildi.07.mart 2012 de Cumhurbaşkanı tarafından imzalandı. 08 mart 2012 tarih ve 28227 sayılı resmi gazete yayımlandı . 6283 sayılı kanun yazının en altındadır.

İntibak yasasından kimler yararlanacak

1-Bu kanun 2000 öncesi maaş bağlananları kapsıyor.

2- Bu kanun kapsamına SSK’ya tabi olarak maaş bağlananlar giriyor, bunların sayısı 1.913.000 kişidir. Ancak 1.4.2002-30.6.2002 dönemi katsayısına göre maaş bağlanan Bağ-Kurlu 12.186 emeklinin maaşı da kapsam dahilindedir.

3-2000 öncesi emekli maaşı bağlanan sigortalıların emekli maaşı bağlama sistemine göre yeniden emekli maaşları hesaplanacaktır, bu hesaplamada sigorta primi ödeme gün sayısı ile maaş bağlandığı tarihteki sigortalının yaşı dikkate alınarak yeni maaşı hesaplanacak ve bu maaşlar refah payının %75 i dikkate alınarak güncelleştirilecektir.

4-Bu Kanun ile işten ayrılış bildirgesi ile ilgili İdari Para Cezaları 1/10 asgari ücret tutarına indirilmiştir.

intibaktan memur emeklileri faydalanacakmı diye sorarsanız hayır yararlanamıyor .

intibak tablosu (takvim gazetesinden alınmıştır)

Not: Ödemeler başlamıştır. Maaşı yanlışlıkla fazla hesaplananlardan şimdiye kadar yapılan fazla ödemeler de kesinti yoluyla alınmaya başlamıştı Bu durduruldu.Bakanlar kurulunun geçmişe yönelik fazla hesaplanan maaşların geri istenilmesini engelleyecek kararı bekleniyor.Yanlışlıkla emekli maaşı fazla hesaplananların eski miktarları istenilmeyecek ama eksik ödemeler devam edecek .

 

Kısaca İntibak ile ilgili hesaplama bilgisi:

 A-Sigorta emeklileri: (Yaşlılık aylığı alanlar için geçerlidir, Malullük ve Ölüm aylığı için durum farklıdır.)

Bu kanun 2000 öncesi maaş bağlama sistemi olan 4 grubu ilgilendirmektedir;

a-1982 öncesi emekliler,

b-1982-1987 yılları arası emekliler,

c-Kamuoyunda Süper emekli diye bilinenler,

d-1988-2000 arası emekliler.

Bu sigortalılara maaşları, aylık alt sınır uygulanmaksızın prim ödeme gün sayılarına göre ve refah payı uygulanmadan bağlanmıştır.

1999 Aralık ayında yürürlükte bulunan gösterge veya üst gösterge tablosuna göre maaş bağlanan sigortalılar için emekli olmadan önceki prime esas kazançları ve memur maaş katsayısı dikkate alınarak, %60 veya üst göstergeye göre maaş bağlanmış ise %50 ila -%60 arasındaki maaş bağlama oranı esas alınarak maaş bağlanmıştır.

2000 yılı öncesi emekli maaşları hesaplanırken 5000 günden fazla her 240 günlük prim ödeme gün sayısı için; kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından büyük her tam yaş için maaş bağlama oranı %1 artırılırken, 5000 günden eksik her 240 gün için de %1 eksiltilerek bağlanmaktadır.

Bu kısa bilgiden sonra, 1999/Aralık ayı tüketici fiyatları artış oranı olan %5,9 ile  çarpılarak maaşlar 2000 yılı Ocak ayına getirilmiş olacak. 2000 yılı Ocak ayından itibaren 2008 yılı Ocak ayına kadar her yılın Aralık ayındaki tüketici fiyatlarındaki artış oranı  ve gelişme hızının %75 inin birbiriyle çarpımı sonucu bulunacak 7,13326594120697 çarpanı ile 2008 Ocak ayına getirilmiş olacaktır. Bu şekilde bulunan aylık tutarları; 2008/Ocak ile 2013 Ocak arasında sigortalıların maaşlarına yapılan artış tutarları ile çarpılarak 2013 Ocak ayına güncellenmiş olacaktır.

Burada farklı bir durum arz eden Süper emeklilerin durumudur; süper emeklilerin de satın aldıkları hizmet için her 240 güne %1 maaş bağlama oranına ilave söz konusudur. (Ancak bu ve benzeri uygulamalar ile ilgili çok açık olmayan hususlar, Genelge ya da Tebliğ ile açıklığa kavuşturulması gerekir.)

Bu intibak yasası ile her dosya çıkartılıp, sigortalının yaşı, prim ödeme gün sayısı ve 1999 öncesi prime esas kazançları esas alınarak önce yeniden maaşı hesaplanacak ve daha sonra belirtilen oranlar uygulanarak artırılacak ve 2013/Ocak ayındaki maaşı bulunacaktır.

Hesaplanan birkaç dosyadan örnek vermek gerekirse,

-3600 günü olan ve üst göstergeden maaş bağlanana emekli sigortalıya 118 TL,

-5000 günü olan ve üst göstergeden tavandan maaş bağlanan sigortalıya 149,50 TL,

-6000 günü olan ve üst göstergeden tavandan maaş bağlanan sigortalıya 174 TL,

-7400 günü olan ve üst göstergeden tavandan maaş bağlanan sigortalıya 212 TL,

-9000 günü olan ve üst göstergeden tavandan maaş bağlanan sigortalıya 247 TL,

-9000 günden fazla günü olan ve üst göstergeden tavandan maaş bağlanan sigortalıya 339 TL ye kadar maaş artışı söz konusu olacaktır.

Sonuçta genel olarak intibak ile ilgili artış oranı vermek mümkün değildir. Her dosyaya, maaş bağlama yaşına, prim ödeme gün sayısına, ödediği prim tutarına (buna bağlı olarak prime esa kazancına) göre değişecektir.04 mart 2012

Prim Ödeme Günü     Gösterge      Zam(TL)
3600               9475                          0,00
3600               12425                        63
3600               15175                        114
5000                9475                        0,00
5000               10625                        63
5000               15175                       144
7400                9475                       106
7400               10325                        128
7400               15175                       204
9000                9475                       128
9000               10325                    152,87
9000               15175                     238,31
9000+              Tavan                      322

Yeni 01.mart.2012 İntibak yasası mecliden geçti . Zam 2000 yılı öncesi emekli olan  % 73 oranında emekliyi kapsıyor. basında yanlış anlaşılma olmuştur. % 70 zaam verilmeyecek Bu zam gelecek kişi oranıdır. Peki intibak zammı ne zaman verilecek . Yasanın 2013 yılı Ocak ayında yürürlüğe girmesi ile artışlar başlayacak

İntibak yasası kabul edildi .Peki bu yasada neler var . Aşağıda trrhaber.com dan alınmış haber bulunmaktadır.01.03.2012

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 2000 yılı sonrası gösterge sisteminden  gelişme hızından pay alınan sisteme geçilmiş olması nedeniyle gelişme hızından pay alamayan emeklilerin durumunun iyileştirilmesi için getirilmiş bir sistem

İntibak düzenlemesinden emeklinin yanı sıra malullük ve ölüm aylığı alan vatandaşlarda yararlanacak

2000 yılı öncesinde gösterge sistemine göre bağlanan malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları ile bu tarihten önce malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken bu tarihten sonra ölen sigortalıların ölüm aylıkları, asgari aylık kontrolü yapılmaksızın, gayrisafi yurt içi hasıla sabit fiyatlarla, gelişme hızı kullanılarak yeniden hesaplanacak.

Aylıklar, Aralık 1999’da yürürlükteki gösterge ve üst gösterge tablosundan sigortalı için belirlenen mevcut gösterge rakamı ile aynı dönemde yürürlükte bulunan memur aylık katsayısı esas alınarak hesaplanacak.

Malullük aylığında; gösterge tablosundan aylık hesaplanan için yüzde 60, sigortalının, başkasının bakıma muhtaç olması halinde yüzde 70, üst gösterge tablosundan aylık hesaplanan için ise Aralık 1999’da yürürlükte bulunan ve gösterge rakamına göre yüzde 59,9 ile yüzde 50 arasında belirlenen taban aylık bağlama oranı esas alınacak.

Yaşlılık ve ölüm aylıklarında; gösterge tablosundan aylık hesaplanan için yüzde 60, üst gösterge tablosundan aylık hesaplanan için ise Aralık 1999’ta yürürlükte bulunan ve gösterge rakamına göre yüzde 59,9 ile yüzde 50 arasında belirlenen taban aylık bağlama oranı baz alınacak.

Bu şekilde belirlenen taban aylık bağlama oranları, sigortalının tahsis talep tarihi veya ölüm itibariyle kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra doldurduğu her tam yaş için ve 5 bin günden fazla ödediği her 240 günlük malullük, yaşlık ve ölüm sigortaları primi için 1’er artırılacak.

Aylık Bağlama Oranı % 85’i Geçmeyecek

Malullük, yaşlılık ve ölüm aylığının aylık bağlama oranı yüzde 85’ten fazla olamayacak.

Sigortalının, Aralık 1999 ödeme dönemi itibariyle aylığı, belirtilen gösterge rakamı, memur aylık katsayısı ve aylık bağlama oranının çarpımıyla belirlenecek.

Hesaplanan aylık tutarı, yüzde 5,9 oranında artırılarak Ocak 2000’e, 2000 yılı Ocak ayı için bu şekilde hesaplanan aylık tutar ise 7,13326594120697 çarpanı kullanılarak Ocak 2008’e taşınacak. Bu şekilde hesaplanan aylık tutarı da Ocak 2008’den başlayarak Ocak 2013 dönemine kadar, sigortalılara ödenen aylıklara uygulanan aylık artışlarıyla yükseltilecek.

Hesaplanan aylık tutarın, sigortalı veya hak sahiplerine Ocak 2013 döneminde ödenen aylık tutarın altında kalması halinde mevcut aylıklar ödenmeye devam edecek. Hesaplanan aylıklar için geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak.

Sözleşme aylıklarını 2000 yılı Ocak ayı başından sonra borçlanma yapmak suretiyle tam aylığa yükseltenler ile devir alınacak sandıklardan aylık alanlara, devir tarihinden sonra intibak hükümleri uygulanmayacak.

Yasa, 1 Nisan-30 Haziran 2002 döneminde yürürlükte bulunan gelir asamakları esas alınarak hesaplanan aylıkların, aynı gelir basamakları üzerinden yeniden hesaplanması ve oluşan olumsuzluğun giderilmesini de amaçlıyor.

İntibakla ilgili düzenleme 2013 yılı Ocak ayı ödeme döneminde, diğer düzenlemeler ise yasanın yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.eski yazılar

intibak yasasında son durum yasa tasarısı ile ilgili plan bütçe komisyonunda görüşmeler tamamlandı. Ayrıca süper emeklilerde intibakdan yararlanacak .(24 şubat 2012 )

365.146 kişi 50-100 TL

525.613 kişi 100-150 TL

283.762 kişi 150-200 TL

197.978 kişi 200-250 TL alacak

Ayrıca 10 TL ile 50 TL arasında intibak zammı var. Özellikle 2000 öncesi emekli olanlar yararlanacak . Asgari ücretten 3600 gün veya 5000 günden emekli olanlar intibak zammı alamayacak . Yüksek prim ödeyen ve 5000 günden fazla prim ödeyenler daha fazla zam alacak .Bağkur 1 mart 2002-31 mayıs 2002 tarihleri arası emekli olanlarında maaşları artacak  (03.02.2012 )

yeni intibak kanunun sınırları belli olmaya başladı .Taslağa göre 869 .00 TL emekli maaşı alan 1,159.00 TL alacak . 1.438.000 emekli 9,933 malüllük aylığı alan 465.096 ölüm aylığı alan yararlanacak. 12.000 Bağkurluda kapsama alındı.9,613 kişi üst düzeyden zam alırken ( 250 TL ile 290 TL arası ) büyük çoğunluk ise 10 TL artış ile yetinecek. Bu kanun özellikle 2000  tarihinden önce emekliler için yapılan bir düzenlemedir. (30.01.2012)

İntibak yasası ile ilgili Bülent Arınç açıklama yaptı.1,5 milyon emekli 100 Tl ile 290 Tl arasında zam alacak.

Başlangıç tarihi 01.01.2013 olarak belirtildi.Bağkurluyada intibak zammı olacağı açıklandı. Fakat  sınırlı kalacak 1200* düşük maaş olan kişi ye 100 ile 150 TL arasında zam olacak 2002 yılının 3 aylık döneminde emekli olanlar sistem ve hesaplamadan dolayı eksik para alıyorlardı . Bu kişiler fark alacak diğer bağkurlularda herhangi bir iyileştirme yok.

intibak zammı belli oldu . En az 30 Tl ile 80 TL en Yüksek 260 TL zam gelecek . 3600 gün ile 5000 gün prim ödeyenler zamdan yararlanamayacak. .5200 günden fazla prim ödeyenler zam gelecek.Yüksekten ve tavandan prim ödeyenler zam alacak . Gün sayısı fazla olan daha fazla zam alacak. 16.Ocak 2012 de Bakanlar kurulunda son şekli verilecek

emekli intibak yasası için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı haftaya (17 kasım 2011 den sonraki hafta dan bahsediliyor) emekli dernekleri ile görüşeceklerini  ardından  kanun taslağını Başbakanlığa göndereceklerini söyledi .1981 ile 2000 yılı arasında prim ödeyenlerin maaş farklıları ortadan kaldırılacak.Yeni açıklama geldi intibak yasası 1981 den önce emekli olanlarıda kapsayacak.

Bu düzenleme sonunda emeklilerin aylığında  250  TL kadar zam düşünülüyor

Hiç bir emeklinin maaşı düşmeyecek .Hesaplamalarda yaklaşık  1 milyon 800 bin emeklinin maaşı artacak .Fazla prim ödeyen fazla emekli maaş alacak 5000 gün ile 9000 gün prim ödeyen arasında emekli maaşı  süre açısından yüksek olan lehine artırılacak .Gelişme hızı ve prim gün sayısı etkili olacak .İntibak yasasının  İkibuçuk milyon emekliyi ilgilendirdiği artışın %72 emekli de olacağı ve teknik incelemelere göre bu sayının da artabileceği vurgulandı . Çok ödeyen daha fazla emekli maaşı alacak . Emekli intibak yasası yayınlandığında burada yayınlanacaktır.

Yasa 2013 tarihinde uygulanacak

6283 sayılı intibak kanunu metni

Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

MADDE 1 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 67 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “nüfus cüzdanı” ibaresinden önce gelmek üzere “biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulamasının yapılması ve/veya” ifadesi eklenmiştir.

MADDE 2 – 5510 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasına ikinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yukarıdaki (b) ve (c) bentleri kapsamına giren sağlık hizmetlerinden alınacak katılım payını % 1’e kadar indirmeye, Kurumun teklifi üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir.”

MADDE 3 – 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.”

MADDE 4 – 5510 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “iki yıl” ibaresi “dört yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 39 – (1) Son tahsis talep tarihi veya ölüm tarihi 2000 yılı Ocak ayı başından önce olup, 506 sayılı Kanunun mülga hükümleri uyarınca gösterge sistemine göre bağlanan malûllük, yaşlılık ve ölüm aylıkları ile bu tarihten önce malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken bu tarihten sonra ölen sigortalıların ölüm aylıkları, bu madde hükümlerine göre yeniden hesaplanır.

(2) Aylıkların hesaplanmasında, 506 sayılı Kanunun mülga maddeleri uyarınca hazırlanan ve 1999 yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan gösterge veya üst gösterge tablosundan sigortalı için tespit edilmiş olan mevcut gösterge rakamı ile aynı dönemde yürürlükte bulunan memur aylık katsayısı esas alınır.

(3) Sigortalının aylık bağlama oranı aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Malûllük aylığında; gösterge tablosundan aylık hesaplanmış olan için % 60, sigortalının başkasının bakımına muhtaç olması halinde % 70, üst gösterge tablosundan aylık hesaplanmış olan için ise 1999 yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan ve gösterge rakamına göre % 59,9 ila % 50 arasında belirlenmiş olan taban aylık bağlama oranı esas alınır. Yaştan ve günden artırım ve eksiltme yapılmaz.

b) Yaşlılık aylığında; gösterge tablosundan aylık hesaplanmış olan için % 60, üst gösterge tablosundan aylık hesaplanmış olan için ise 1999 yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan ve gösterge rakamına göre % 59,9 ila % 50 arasında belirlenmiş olan taban aylık bağlama oranı esas alınır. Bu şekilde belirlenen taban aylık bağlama oranı, sigortalının tahsis talep tarihi itibarıyla kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra doldurduğu her tam yaş için ve 5000 günden fazla ödediği her 240 günlük malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi için (l)’er artırılır, 5000 günden noksan ödediği her 240 gün için (1)’er eksiltilir. Maden işyerlerinin yer altı işlerinde çalışması, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce malûl olması, sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanması veya erken yaşlanması nedeniyle tarafına yaşlılık aylığı bağlananlara günden dolayı eksiltme yapılmaz.

c) Ölüm aylığında; gösterge tablosundan aylık hesaplanmış olan için % 60, üst gösterge tablosundan aylık hesaplanmış olan için ise 1999 yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan ve gösterge rakamına göre % 59,9 ila % 50 arasında belirlenmiş olan taban aylık bağlama oranı esas alınır. Bu şekilde belirlenen taban aylık bağlama oranı sigortalının ölüm tarihi itibarıyla kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra doldurduğu her tam yaş için ve 5000 günden fazla ödediği her 240 günlük malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi için (l)’er artırılır. Günden dolayı eksiltme yapılmaz. Malûllük aylığı almakta iken ölen sigortalılar hakkında bakıma muhtaçlık durumu dikkate alınmaksızın (a) bendi, yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalılar hakkında ise (b) bendi hükümleri uygulanır.

ç) Malûllük, yaşlılık ve ölüm aylığının aylık bağlama oranı % 85’ten fazla olamaz.

(4) Sigortalının 1999 yılı Aralık ayı ödeme dönemi itibarıyla aylığı, yukarıdaki hükümlere göre tespit edilen gösterge rakamı, memur aylık katsayısı ve aylık bağlama oranının çarpımı suretiyle belirlenir.

(5) Bu madde hükümlerine göre 1999 yılı Aralık ayı ödeme dönemi itibarıyla hesaplanan aylık tutarı, % 5,9 oranında artırılarak 2000 yılı Ocak ayına, 2000 yılı Ocak ayı için bu şekilde hesaplanan aylık tutarı ise, (7,13326594120697) çarpanı kullanılarak 2008 yılı Ocak ayına taşınır. Bu şekilde hesaplanan aylık tutarı da, 2008 yılı Ocak ayı ödeme döneminden başlayarak 2013 yılı Ocak ayı ödeme dönemine kadar (bu dönem dahil) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara ödenmekte olan aylıklara uygulanmış olan aylık artışları ile artırılır.

(6) Bu maddeye göre hesaplanan aylık tutarının, sigortalı veya hak sahiplerine 2013 yılı Ocak ayı ödeme döneminde ödenmekte olan aylık tutarının altında kalması halinde, mevcut aylıkların ödenmesine devam edilir.

(7) Bu maddeye göre hesaplanan aylıklar için geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmaz.

(8) Sözleşme aylıklarını 2000 yılı Ocak ayı başından sonra borçlanma yapmak suretiyle tam aylığa yükseltenler ile geçici 20 nci maddeye göre devir alınacak sandıklardan aylık alanlara devir tarihinden sonra bu madde hükümleri uygulanmaz.

(9) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermeye Kurum Yönetim Kurulu yetkilidir.”

MADDE 6 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 40 – (1) 1479 sayılı Kanunun mülga geçici 17 nci maddesine göre 1/4/2002 ile 30/6/2002 tarihleri arasında kullanılmak üzere hazırlanan gelir basamakları esas alınarak hesaplanmış olan aylıklar bu madde hükümlerine göre yeniden hesaplanır.

(2) Geçici 27 nci madde uyarınca 1/4/2002 ile 30/6/2002 tarihleri arasında kullanılmak üzere hazırlanan gelir basamakları esas alınarak 1479 sayılı Kanunun mülga geçici 11 inci maddesine göre 2002 yılı Nisan ayı ödeme dönemi itibarıyla hesaplanan aylık tutarı, aynı ödeme döneminde % 8,9 oranında artırıldıktan sonra 2002 yılı Mayıs ayı ödeme döneminden başlayarak 2013 yılı Ocak ayı ödeme dönemine kadar, 1479 sayılı Kanun kapsamında bağlanmış olan aylıklara söz konusu dönemlerde uygulanan artış oranları ile artırılır ve aylıklar 2013 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren yeni belirlenen tutar üzerinden ödenmeye devam olunur.

(3) Bu maddeye göre hesaplanan aylıklar için geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmaz.”

GEÇİCİ MADDE 1 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde bu Kanunun 3 üncü maddesi ile yapılan değişiklik, bu Kanunun yayımı tarihinden önce tahakkuk ettirildiği halde ödenmemiş olan cezalar için de uygulanır, ancak tahsil edilmiş tutarlar red ve iade veya mahsup edilmez.

MADDE 7 – Bu Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddeleri 2013 yılı Ocak ayı ödeme döneminde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

yanlış arama emkli intibak , ıntıbak , intibk

52 thoughts on “emekli intibak yasası intibak zammı kimleri kapsıyor ne kadar

 1. dedem 1980 emekli oldu 1998 vefaat etti annem dedemin maaşını almaya başladı annem bu yasadan faydalanabilecekmi annem babamında dul maaşını alıyor
  faydalanabilir

 2. 2009 da emekli oldum intibak yasası banada vuracakmı arkadaşlar ne kadar maaş alacagım 2013 te
  sadece 2000 öncesini kapsıyor.

 3. babam 1980 yılında emekli oldu (1987 yılında süper emekli oldu)2006 yılında vefat etti intibak yasasından annem yararlanabilirmi? bu yazdıklarıma cevap alabilecekmiyim?
  yararlanabilir.

 4. 1965 doğumluyum 1986 yılında eşim vefat etti dul aylığı almaya başladım bu yasadan ben faydalanabilecekmiyim
  teşekkürler
  evet

 5. babam 1985 de emekli olup 2012 temmuz ayında vefat etmiştir.bu durumda yasasan faydanabilirmiyiz varisler olarak?
  Evet

 6. iyi çalışmalar babam 92 yılında malulen emekli oldu 3 ay kadar sonra vefat etti.Belli bi süre annem maaşını aldı daha sonra evlilik yaptı kesildi, daha sonra ben eşimden ayrıldıgım için maaşı bana bağlandı suan yetim maaşını ben almaktayım intibak yasasından yaralanıcakmıyım?
  evet

 7. Merhaba…. Babam 1994 te emekli oldu. Prim günlerini, parayla ödedi. 2002de babam vefat etti. Annem, dul emekliligini alıyor. Annem intibak tan yararlanabilecek mi?
  yararlanabilir

 8. 1999da emekli masina baglandim o zaman ayni masada calisan arkadasim 94tl lir alirken ben 70 tlye bagnlandim nereye dilkce yazdiysam biz dogru yaptik dediler bende davalarimdan sonuc alamayinca vazgectim saygilar

 9. mrb babam 22 11 1989 da 2366 gun pırımle malulen emeklı oldu acaba ıntıbaktan yararlanıyormu . tsk ederım.
  yararlanıyor ama alacağı miktarı bilemeyiz.

 10. 1989 yılında bağkurlu olarak 10 yıl pirim ödedim daha sonra ssk lı olarak vergi indirimmindende yararlanarak yaklaşık 4500 gün hizmet birleştirip toplam ssk lı olarak malülen 2006 emekli oldum bende intibak yasasından faydalanabilecekmiyim.
  2006 da emekli olanlar yararlanamıyor.

 11. 1994 yılında 3600 gün ile malülen emekli oldum.Malülen emekli olanlar intibak yasasından faydalanacaklarmı?Teşekkür ederim.
  yararlanacaklar

 12. Arkadaslar, toplu olarakmi vericekler ?
  Maasami dagiticaklar? Ve ne zaman vermeye baslicaklar? Yardimci olurmusunuz…

 13. slm babam 1990 daemekli oldu 3 ay sonra öldü maışını annem alıyor 725 tl intibak yasasıyla şimdi nekadar alcak ve nezaman başlıyor saygılar.
  2013 e yetiştirmeye çalışıyorlar.

 14. Selam , Yardımcı Olursanız sewınırım .1991 de emeklı olan biri Yararlanıyormu ? Derecesi 8 Kademe 8 Gösterge 3050 YararLanıLıyormu acaba Cvb Verırsenız sevınırım .
  2000 öncesi emekli olduğunuz için yararlanacaksınız.

 15. 01,03,2002 de emekli oldum gün 6800 bu yasa benide kapsıyormu saygılar.
  hayır

 16. 1989’da işe başladım sigotalı,daha sonra 1990’da emekli sandığında bu güne kadar çalışmktayın yaşım 55.ne olacak????

 17. 2008de bağkur emeklisiyim 9000 üstünde günüm var intibak yasasından yararlanabiliyormuyum ?

 18. 15.01.1999 tarihli günde emekli oldum.derece 1/1 oran 64.20 kademem 8 göstergem 15075 bende intibak yasasından faydalanabilirmiyim ?? cevaplarsanız sevirim

 19. 15.01.1999 tarihli günde emekli oldum.göstergem 15075 oranım 64.20 derecem 1 kademem 8 intibak yasasından faydalanabilirmiyim ??

 20. ne zaman verilecek ve ne kadar alırım 1990 da emekli oldum.2013 yılında verilmeye başlanacak.

 21. 14 ocak 2000 yılında emekli oldum bende faydalanabiliyormuyum şimdiden teşekkürler ihsan elibol

 22. ben kocamdan kalan emekli 1987 den beri alıyoruz benim aylıgıma ne kadar zam geldi ben bunu ögrenmek istiyorum ve bu sene onaylanmış olan ıntıbakmı neyse neden 2013de verliyor ozaman ben buişten bişey anlamadım anlayan varsa bana atlatsın lütfen

 23. 05/01/2005’de malülen 1800 günden emekli oldum.Bu İntibak Yasasından Yararlanabilirmiyim.
  maalesef hayır

 24. 2000 yılı eylül ayında emekli oldum intibak benide kapsıyormu
  maalesef 2000 yılı öncesini kapsıyor. Siz dahil değilsiniz.

 25. 1999 temmuz ayında sgk lı olarak emekli oldum aylık bağlanma oranım 60.80 derece 01 kademe 02 göterge 14775 gün sayım 7800 gündür bu intibak yasasından yararlanıyommu yararlanıyosam ne kadar yanıtlarsanız memnun olurum

 26. iş kazası neticesinde 1995 yılında malülen emekli oldum yüzde 92 yürüme engelliyim bende yararlanıyommu tşk ler
  evet

 27. ben 1996 yılında bagkurdan malulen emeklı oldum 3400 gunden ıntıbak yasasından yararlanabılırmıyım bana kac lıra zam verılır tesekurler.
  Bağkurlular yazıda belirtilen tarihler arası yararlanamaz sizde yararlanamazsınız.

 28. ben annemden maaş alıyorum 19 09 2009 da vefat etti maaş bana baglandı intibak yasasından yararlana bilirmiyim

 29. ben 2011 sekizinci ayinda emekli oldum 5000 günle nenden 1 yıl önce 1800 günle emekli olan annem ben emekli olduğum zaman 770 tl aliyordu ben 719.14 kuruşla emekli oldum itiraz dilekçesi yazdım cevap olumsuz geldi nasıl bir yöntemle hesaplandı hala aklım almiyor nereye baş vursam bilmiyorum başbakanın temmuz 2011 açıkladığı en düşük emekli maaşın altında bir maaşla emekli edildim bizlerin intibakımız ne olacak nasıl geçineceğiz saygılar.
  o hesap maalesef karışık .

 30. ben 1995 yılında malülen emekli oldum intibak beni kapsıyamı tesekkürlür.
  tabiki kapsıyor

 31. bağkur emeklisiyim 10.000 günüö var intibak yasasından nasıl yararlanabilirim şimdiden herkese teşekkür ediyorum…..

 32. Tüm emekliler bir beklenti içerisinde şu şartlarda hiç kimseye aldıkları para yetmiyor dün alınan şey bugün farkı fiatta benzine zam gelmesi zaten herşeyi kafadan ateş pahası yapıyor.Emeklilerin hepsine bence zam olmalıdır.2000 öncesı ve sonrası gözetmeksizin herkese bir iyileştirilme yapılmalı emekli millet vekillerine bir gecede nasıl yapıldıysa.

 33. merhaba kolay gelsin benim bir kac sorum olcak ben 1996 nisan ayında 5356 gün 14375 gösterge 52.90 oranla emekli oldum ben intibak yasası ile ne kadar zam hakediyorum acaba teşekkürler

 34. yetkililere 1992 yılında 9000 iş günü üstünden emekli oldum.1992-2013 yıllarında tarafıma ödenmesi gereken artışları ödemeyerek 2013 yılına kadar ödemeyecekler.2013 ocak ayından itibaren hakkım olan artışı yaparak ödeyecekler.21 yıldır öedenmeyen TL tutarını ne yapacağız bu para benim ve benim gibilerin hakkı,zamanında mahkemeye gidecektik gitmeyin ödeyeceğiz dediler.ufak para tutarı olsa devletten milletvekili aylığı aldıkları halde Televizyonlarda veya başka kuruluşlarda çalışanlara çalışmasınlar diye hibe edeceğim ama beni aşıyor.vergilerimide Allaha çok şükür göndermeme gerek kalmadan kesiyorlar, arkadaşlar lütfen uyumayın emekli dernekleride ağzını açmıyor nedendir bilemiyorum,ama ben hakkımı istiyorum.selamlar.

 35. 1 Haziran 1991 yilinda emekli oldum. Aylik baglama oranim yüzde altmis, Derece 1, kademe 9 ve göstergem 1560. Pirim ödeme gün sayim 5000

  Su an bu göstergeleri kullanmiyorlar saniyorum aradim ama verilen tablolarda bulamadim.

  Ben bu intibak yasasindan yararlanamayacak miyim? Eger yararlanaabilecek olursam ortalalma ne kadar bir zam alabilirim.

  Bilgilendirebilirseniz memnun olurum.

  Saygilar

 36. 1986 yılnda emekli oldum süper emekliyım sosyal sigortalar kurumundan emekli maaşı almaktayım ıntıbak yasasindan nasil faydalanarım?
  gösterge rakamlarına göre faydalanacaksınız.dosya bazında hesap yapıldığı için rakam belirtilemez. Yazıda belirtilen ortalamalarda zam verilecek

 37. 5000 günle 1999 yılında emekli oldum intibak yasasından ben ne kadar faydalanacağım?maaşım kaç para olacak?saygılar.

 38. 2000 yılının 2 ayında emekli olanları kapsıyormu saygılar
  maalesef kapsamıyor

 39. Sn.Durmuş Yıldırım ın tesbitleri çok doğru. 1987 den itibaren emeklilik kesintileri süper emekli diye yüksek oranda idi fakat 1993 de emekli olduğumda süper emekli maaşı bağlanmadıI

 40. Emekliye yapılan intibak zammında emeklilerin yıllık ölüm oranı belirlenerek zam yapıldığı, buna göre 3-4 seneye kadar bu zammın sıfırlanacağı söylentileri yayılarak, yapılan zammın kandırmaca olduğu doğru mu?

 41. 3600 gün primle emekli olanlardan göterge tablosuna göre :12.derece 1. kademesinden 9.derece 1.kademesine kadar maaş alanlara maaş artışı yok.9 un birinden 1.derece 10.kademesi arasında maaş alanlara ise;derece ve kademesine göre;3.06 TL’den 118.01 TL artış olacak.5000 gün üzerinden emekli olanlara ise:12. derece 1.kademesinden maaş alanlarda artış yok.Diğer derece ve kademelerinde 13.25 TL’den 149.50 TL arasında artış var.5000 günden fazla her 240 gün prim için maaş bağlama oranı yüzde 1 artırılacak.Yasa, taban yüzdesi için yüzde 60’ı baz aldığından örneğin 7400 gün prim üzerinden emekli olanların artışı yüzde yetmiş olacak.Yukarıda bahsedilen artışlar sadece 5000 gün prim içindir.

 42. bn 45 yaşındayım 10 yıl oldu eşimi kaybettim ve kanser hastasıydım 1 kızım 1 oğlum vardı kızımı 4 yıl oldu krafik kazasında kaymettim bir emekli maaşım var ve bn bununla ev kredisi çektim kalan para yeni zamla 260 tl soruyorum bununla nasıl geçinilir çalışamıyorumda emekli millet vekillerine yapılan zammın yüzde onunu bize yapsalardı ama onu bile yapmadılar intibak adı altında yaptıkları zammıda 1 yıl ertelediler ve alay eder gibi 2000 yılından öncekilere dediler ve bunuda zamanında vermiyorlar hadi bnm vekillerim kendinize olunca jet hızıyla düzene koyduğunuz yasayı ve çalışmayı gösterinki size gerçek ten bizim vekillerimiz diyelim veya şöle diyeyim geçinmek için ne yapalım bize yol gösterirmisiniz?
  nede olsa bizim için ordasınız…..

 43. 2000 yılında bagkur emeklisi olan kişiğide intibak yasası kapıyor mu? şimdiden tesekkürrler…

 44. babam 1992 de 6 basamaktan emekli oldu 650 lira maaşalıyo 17 yılla şimdi intibakla ne kadar maaş alacak

 45. bu artışlar emeklinin maaşına 2013 yılının sonunda yansıyacakmış doğrumu eğer doğruysa vay emeklinin haline. ama sanıyorumki sayın başbakanımız buna müsade etmez ve bir hal çaresi bulur.

 46. burayı okuyan herkese selam olsun
  ben de emeklı bır vatandasım ıyı bır zam olsun ısterım de bu parayı devlet nereden nasıl odıyecek butun dunya sıkıntıdayken kımse dusunmuyor ya bız de sıkıntıya gırersek sokakta mı yatacagız
  aceba devlet kann var veya halk ıstıyor dıye sonu ne olursa olsun dıye mı dusunuyor beyler kafanızı ıkı elınızın arasına alıp dusunun herkes ıstıyor ama sonucunu kımse bılmek ıstemıyor
  hepınıze selam olsun

 47. Arkadaşlar birşey atlanıyor hiç kimse ondan bahsetmiyor .Rahmetli Turgut ÖZAL, süper emeklilik yasası çıkartmadımı ve hem iş verende hem işciden bu paralar kesildi ve bizler emekil olurken bu yasa gözönüne alınmadı süperden emekli olmamız gerekirken normal ödeyenler le bir emekli olduk ve aldığımız para belli bu süper emekli aidatı ödeyenlerin durumları lütfen göz önüne alınsın.

 48. her emekliye intibak zammı 250 TL mi yoksa durumuna göremi ayrı ayrı miktarlar verilecek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir