BRÜTTEN NETE HESAPLAMA 2012

 

 
    Brüt Maaş İşçi işçi Kumülatif Gelir Damga Net Bekar AGİ  
  Ay Giriniz prim işsizlik GV Vergisi Vergisi Ücret ele geçen  
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  
  9  
  10  
  11  
  12  
  TOPLAM    
 
  Net ücrete Asgari geçim indirimi eklenir tabloda sadece bekar kişiye göre asgari geçim indirimi eklenmiştir.    
  Ayrıca bazı ödemeler prime tabi değildir. Bu ödemeler göz ardı edilmiştir.    
               

Brütten nete hesaplama Brütten ücrete hesaplama

Brütten nete